Smíchov City - North

CZ, Prague 5 - Smíchov (former railway station) — 2018
urban planning
investor, client
Smíchov Station Development a. s. (Sekyra Group a. s. a České dráhy a. s.)
architect
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
team, collaboration
Erik Hocke, Barbora Havrlová
technical design, collaboration
CASUA spol. s.r.o. (HIP), Building s.r.o. (statika), Ing. František Chuděj (PBŘ), Ampeng s.r.o.(SHZ), MATOUŠEK TZB s.r.o. (VYT/CHL), Bomart s.r.o. (ZTI), Explan s.r.o. (ELE/SLB/MAR), AF-Cityplan s.r.o. (doprava), Deltaplan s.r.o (ZOV), Terra florida (SÚ)
visualization
archprint.cz a studiohorak.com

There is no post published description in this category. Check back soon

Smíchov City - North

CZ, Prague 5 - Smíchov (former railway station) — 2018
urban planning
investor, client
Smíchov Station Development a. s. (Sekyra Group a. s. a České dráhy a. s.)
architect
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
team, collaboration
Erik Hocke, Barbora Havrlová
technical design, collaboration
CASUA spol. s.r.o. (HIP), Building s.r.o. (statika), Ing. František Chuděj (PBŘ), Ampeng s.r.o.(SHZ), MATOUŠEK TZB s.r.o. (VYT/CHL), Bomart s.r.o. (ZTI), Explan s.r.o. (ELE/SLB/MAR), AF-Cityplan s.r.o. (doprava), Deltaplan s.r.o (ZOV), Terra florida (SÚ)
visualization
archprint.cz a studiohorak.com

There is no post published description in this category. Check back soon