Piano

Bytový dům na Manhattanu
USA, New York City — 2017
rezidenční
investor, klient
Private Investor
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Šárka Andrlová
autor vizualizací
obrazek.org

Obě strany, do kterých je možné dům v proluce v Harlemu orientovat, mají své kvality. Uliční průčelí se otevírá do klidné rezidenční ulice s komorní atmosférou a dvouřadou alejí. Vnitroblok zase nabízí pokojný mikrosvět zarostlý zelení. Dům se plynutím svého půdorysu snaží tyto kvality v sobě spojovat.
První výpočty ukazovaly, že je možné vytvořit až osmipodlažní dům. To by ovšem znamenalo dimenzovat únikové schodiště s dvěma únikovými cestami. V důsledku by to znamenalo spotřebovat z pevně daného objemu hrubé podlažní plochy větší procento na vertikální komunikace, tedy na neprodejní plochu.
Strategie byla maximálně využít prostorovou obálku a maximální možné množství hrubé podlažní plochy a minimalizovat plochu pro domovní komunikace ve prospěch prodejní plochy.
Rozhodli jsme se tedy pro takové řešení, které nepotřebuje takto dimenzované úniky, a plochu jsme se snažili zužitkovat spíše v bytech. Poměrně úzký a hluboký půdorys jsme se snažili vyřešit tak, aby působil nad očekávání velkoryse a vzdušně. Velký otevřený obytný prostor je protažený až do hloubky dispozice. Jeho světlost je daná použitím ateliérovým prosklením fasády a zvýšenou světlou výškou místnosti, propouštějící světlo do hloubky dispozice.
Velkorysé prosklení fasády v kombinaci s cihelným zdivem může být chápáno buď jako industriální nebo jako narážka na okna starého Amsterdamu.
Komunikační jádro a servisní prostory bytů jsou jakoby ohlazené aerodynamikou prostoru plynoucího mezi uliční a dvorní fasádou. V průvanu "plápolající" stěny ještě více opticky zvětšují prostor a podporují dojem velkorysosti. Jejich textura cihlového zdiva nechává vyniknout dynamiku jejich křivek. Křivek připomínajících vlnění boků koncertního klavíru.

Piano

Bytový dům na Manhattanu
USA, New York City — 2017
rezidenční
investor, klient
Private Investor
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Šárka Andrlová
autor vizualizací
obrazek.org

Obě strany, do kterých je možné dům v proluce v Harlemu orientovat, mají své kvality. Uliční průčelí se otevírá do klidné rezidenční ulice s komorní atmosférou a dvouřadou alejí. Vnitroblok zase nabízí pokojný mikrosvět zarostlý zelení. Dům se plynutím svého půdorysu snaží tyto kvality v sobě spojovat.
První výpočty ukazovaly, že je možné vytvořit až osmipodlažní dům. To by ovšem znamenalo dimenzovat únikové schodiště s dvěma únikovými cestami. V důsledku by to znamenalo spotřebovat z pevně daného objemu hrubé podlažní plochy větší procento na vertikální komunikace, tedy na neprodejní plochu.
Strategie byla maximálně využít prostorovou obálku a maximální možné množství hrubé podlažní plochy a minimalizovat plochu pro domovní komunikace ve prospěch prodejní plochy.
Rozhodli jsme se tedy pro takové řešení, které nepotřebuje takto dimenzované úniky, a plochu jsme se snažili zužitkovat spíše v bytech. Poměrně úzký a hluboký půdorys jsme se snažili vyřešit tak, aby působil nad očekávání velkoryse a vzdušně. Velký otevřený obytný prostor je protažený až do hloubky dispozice. Jeho světlost je daná použitím ateliérovým prosklením fasády a zvýšenou světlou výškou místnosti, propouštějící světlo do hloubky dispozice.
Velkorysé prosklení fasády v kombinaci s cihelným zdivem může být chápáno buď jako industriální nebo jako narážka na okna starého Amsterdamu.
Komunikační jádro a servisní prostory bytů jsou jakoby ohlazené aerodynamikou prostoru plynoucího mezi uliční a dvorní fasádou. V průvanu "plápolající" stěny ještě více opticky zvětšují prostor a podporují dojem velkorysosti. Jejich textura cihlového zdiva nechává vyniknout dynamiku jejich křivek. Křivek připomínajících vlnění boků koncertního klavíru.