ABOARD CITY

výstavba obytného Aboardu na kotvišti Smíchov
cz — 2007
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Praha nabízí čím dál pestřejší formy bydlení. Střídají se různé standardy v prestižních a atraktivních lokalitách. Zatím nevyčerpaný potenciál nabízí Vltava. I když se její břehy zpřístupňují a kultivují, stále není intenzita jejího využití srovnatelná s jinými metropolemi na řekách. Záměr obytné lodi by tak mohl být jedinečnou nabídku na pomalu se přesycujícím trhu s bydlením, ale i podstatným příspěvkem ke zpestření využití Vltavy a oživení jejích nábřeží. Řešení proto vychází ze dvou stěžních hledisek; nabídnout luxusní bydlení a přispět do pestré mozaiky Prahy novým atraktivním prvkem akcentujícím přítomnost řeky v obraze města.

Návrh
Inspirací se stal symbol zlaté lodi, který se vyskytoval v mnoha kulturách. Vždy vyjadřoval autonomní, do sebe uzavřený systém. Zlaté obětní archy Inků nebo Nerova zlatá loď jsou archetypy dekadentního luxusu.
Koncept představuje vrstevnatý design. Vrchní vrstva je tvořená jemně zlatavými horizontálami žaluzií, pod kterými se jako vzácný a chráněný náklad rýsují kontury boxů v tmavých exotických dřevech. Rastr žaluzií opticky prodlouží proporci lodi a propůjčí jí lehkost a eleganci. Spouštění a naklápění lamel reguluje množství světla i transparenci.
Tím získá plášť lodi proměnlivost a obyvatel lodi možnost volby míry výhledu a soukromí v maximálně prosklených interiérech.

Typologické řešení 
Základním problémem je, jak rovnoměrně rozdělit atraktivní a problematické partie a neztrácet přitom prostor nadbytečnými komunikacemi. Optimální je dělení lodě po svislém řezu, který osahuje jak podpalubí s omezeným přístupem světla, palubu, patro i horní pobytovou terasu.
Standard je rozdělen rovnoměrně. Nejatraktivnější polohy na přídi a na zádi jsou věnovány bytům nejvyšší kategorie s velkorysými venkovními terasami a bazénem. Mezilehlé pozice je možné členit několika způsoby. Základní je kategorie menších bytů s jednou ložnicí v úrovni paluby a kategorie větších víceúrovňových bytů se dvěma ložnicemi.
Ta obsahuje v podpalubí dvě ložnice se společným zázemím a technickou místností, v úrovni paluby vstupní halu se šatnou a hostinským WC, v úrovni prvního podlaží je velkorysý prostor klubu, jídelna a kuchyně-bar. Na tuto hlavní společenskou část pak navazuje horní deck s venkovní terasou dělenou na relaxační část s whirlpoolem a párty terasu s grilem. Tuto základní kategorii odpovídající klasifikaci 3+1 lze modifikovat přidáním nebo ubráním kajut v podpalubí na 2+1 nebo 4+1.
Významnější prostory bytů jsou vždy orientovány k otevřené řece, obslužné prostory k nábřeží. Společenské části bytu jsou propojené a vzájemně otevřené, všechny místnosti včetně hygienického zázemí jsou přirozeně osvětlené a větrané. Všechny větší byty mají velký podíl venkovních pobytových ploch na terasách. 
Po zkušenostech s rezidenčními developerskými projekty doporučujeme minimalizovat společné prostory. Snahou je maximum atraktivit zvyšujících standard bydlení rozdělit do jednotlivých bytů. Provozování a využívání společných bazénů, fitness center a klubů je vždy problematické a zvyšuje servisní poplatky. Vycházíme z předpokladu, že vsazujeme funkci bydlení do centra města, které je samo o sobě schopno nabídnout daleko širší spektrum doplňkových služeb, než by bylo možné v omezeném měřítku nabídnout na lodi. Proto se soustřeďujeme pouze na komfort a standard samotného bydlení. Náš návrh redukuje veškeré společné prostory na přístupové haly při nábřežním boku paluby. Byty naopak vybavujeme whirlpooly, grily, bary, domácími kiny. 
Služby odpovídající standardu bydlení doporučujeme zprostředkovat formou outsourcingu a tím se mimo jiné vyhnout nárokům na vytváření provozního zázemí na samotné lodi. Zázemí pro nepřetržitou ostrahu doporučujeme řešit mobilním objektem charakteru dočasné stavby na nábřeží u nástupních můstků a v přímém kontaktu s odstavnými stáními pro automobily.

Konstrukční řešení
Konstrukční řešení vychází z nutnosti vytvořit prostor pro aplikování variabilního dispozičního řešení za použití co nejjednodušší a nejsubtilnější konstrukce. Základem je ocelový skelet vzniklý kombinací křížem ztužených příčných stěn a podélného zavětrování v ramenech schodiště. Konstrukce je montovaná. V návaznosti na boky lodě je před prosklený lehký obvodový plášť přetažena fasáda z horizontálních lamelových žaluzií obalujících trup lodi včetně horního decku, kde přebírají lamely roli pergoly.
Kapacity

V návrhu se podařilo vytvořit nabídku 1.336 m2 bytových ploch a 600 m2 venkovních pobytových ploch v celkem 15 bytových jednotkách. Tuto plochu je možné rozdělit do pěti velikostních kategorií, které lze vzájemně kombinovat. V návrhu je představena jedna z možných kombinací. Předpokládáme, že tento koncept bude nejen atraktivním a konkurenceschopným v současné nabídce nadstandardního bydlení, ale i důstojným artefaktem zdobícím pražské nábřeží Vltavy.

 

ABOARD CITY

výstavba obytného Aboardu na kotvišti Smíchov
cz — 2007
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Praha nabízí čím dál pestřejší formy bydlení. Střídají se různé standardy v prestižních a atraktivních lokalitách. Zatím nevyčerpaný potenciál nabízí Vltava. I když se její břehy zpřístupňují a kultivují, stále není intenzita jejího využití srovnatelná s jinými metropolemi na řekách. Záměr obytné lodi by tak mohl být jedinečnou nabídku na pomalu se přesycujícím trhu s bydlením, ale i podstatným příspěvkem ke zpestření využití Vltavy a oživení jejích nábřeží. Řešení proto vychází ze dvou stěžních hledisek; nabídnout luxusní bydlení a přispět do pestré mozaiky Prahy novým atraktivním prvkem akcentujícím přítomnost řeky v obraze města.

Návrh
Inspirací se stal symbol zlaté lodi, který se vyskytoval v mnoha kulturách. Vždy vyjadřoval autonomní, do sebe uzavřený systém. Zlaté obětní archy Inků nebo Nerova zlatá loď jsou archetypy dekadentního luxusu.
Koncept představuje vrstevnatý design. Vrchní vrstva je tvořená jemně zlatavými horizontálami žaluzií, pod kterými se jako vzácný a chráněný náklad rýsují kontury boxů v tmavých exotických dřevech. Rastr žaluzií opticky prodlouží proporci lodi a propůjčí jí lehkost a eleganci. Spouštění a naklápění lamel reguluje množství světla i transparenci.
Tím získá plášť lodi proměnlivost a obyvatel lodi možnost volby míry výhledu a soukromí v maximálně prosklených interiérech.

Typologické řešení 
Základním problémem je, jak rovnoměrně rozdělit atraktivní a problematické partie a neztrácet přitom prostor nadbytečnými komunikacemi. Optimální je dělení lodě po svislém řezu, který osahuje jak podpalubí s omezeným přístupem světla, palubu, patro i horní pobytovou terasu.
Standard je rozdělen rovnoměrně. Nejatraktivnější polohy na přídi a na zádi jsou věnovány bytům nejvyšší kategorie s velkorysými venkovními terasami a bazénem. Mezilehlé pozice je možné členit několika způsoby. Základní je kategorie menších bytů s jednou ložnicí v úrovni paluby a kategorie větších víceúrovňových bytů se dvěma ložnicemi.
Ta obsahuje v podpalubí dvě ložnice se společným zázemím a technickou místností, v úrovni paluby vstupní halu se šatnou a hostinským WC, v úrovni prvního podlaží je velkorysý prostor klubu, jídelna a kuchyně-bar. Na tuto hlavní společenskou část pak navazuje horní deck s venkovní terasou dělenou na relaxační část s whirlpoolem a párty terasu s grilem. Tuto základní kategorii odpovídající klasifikaci 3+1 lze modifikovat přidáním nebo ubráním kajut v podpalubí na 2+1 nebo 4+1.
Významnější prostory bytů jsou vždy orientovány k otevřené řece, obslužné prostory k nábřeží. Společenské části bytu jsou propojené a vzájemně otevřené, všechny místnosti včetně hygienického zázemí jsou přirozeně osvětlené a větrané. Všechny větší byty mají velký podíl venkovních pobytových ploch na terasách. 
Po zkušenostech s rezidenčními developerskými projekty doporučujeme minimalizovat společné prostory. Snahou je maximum atraktivit zvyšujících standard bydlení rozdělit do jednotlivých bytů. Provozování a využívání společných bazénů, fitness center a klubů je vždy problematické a zvyšuje servisní poplatky. Vycházíme z předpokladu, že vsazujeme funkci bydlení do centra města, které je samo o sobě schopno nabídnout daleko širší spektrum doplňkových služeb, než by bylo možné v omezeném měřítku nabídnout na lodi. Proto se soustřeďujeme pouze na komfort a standard samotného bydlení. Náš návrh redukuje veškeré společné prostory na přístupové haly při nábřežním boku paluby. Byty naopak vybavujeme whirlpooly, grily, bary, domácími kiny. 
Služby odpovídající standardu bydlení doporučujeme zprostředkovat formou outsourcingu a tím se mimo jiné vyhnout nárokům na vytváření provozního zázemí na samotné lodi. Zázemí pro nepřetržitou ostrahu doporučujeme řešit mobilním objektem charakteru dočasné stavby na nábřeží u nástupních můstků a v přímém kontaktu s odstavnými stáními pro automobily.

Konstrukční řešení
Konstrukční řešení vychází z nutnosti vytvořit prostor pro aplikování variabilního dispozičního řešení za použití co nejjednodušší a nejsubtilnější konstrukce. Základem je ocelový skelet vzniklý kombinací křížem ztužených příčných stěn a podélného zavětrování v ramenech schodiště. Konstrukce je montovaná. V návaznosti na boky lodě je před prosklený lehký obvodový plášť přetažena fasáda z horizontálních lamelových žaluzií obalujících trup lodi včetně horního decku, kde přebírají lamely roli pergoly.
Kapacity

V návrhu se podařilo vytvořit nabídku 1.336 m2 bytových ploch a 600 m2 venkovních pobytových ploch v celkem 15 bytových jednotkách. Tuto plochu je možné rozdělit do pěti velikostních kategorií, které lze vzájemně kombinovat. V návrhu je představena jedna z možných kombinací. Předpokládáme, že tento koncept bude nejen atraktivním a konkurenceschopným v současné nabídce nadstandardního bydlení, ale i důstojným artefaktem zdobícím pražské nábřeží Vltavy.