Baarova

soutěžní návrh bytového kondominia – dům absorbent
CZ, Praha, Baarova ulice — 2005
rezidenční
investor, klient
Passerinvest Group
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl, Michal Pokorný, Bára Vlčková, Jitka Macáková

Koncept bytového kondominia reaguje na specifický tvar parcely na pomezí historické, převážně obytné zástavby, a nově se rozrůstajícího administrativně komerčního centra. Právě s rozvojem nových aktivit se v místě zvětšuje napětí mezi maloměstskou poetikou a metropolitní elegancí. Napětí typické pro velkoměstskou periferii. Navržený objekt byl zamýšlen jako absorbent tohoto napětí, jako prostředek smíření obou měřítkově a charakterově rozdílných světů. I když hmotová kompozice vytváří jednoznačné velkorysé prostorové gesto, je zjemněná systémem předsunuté vegetační fasády. Ta propůjčuje objektu charakter skutečného absorbentu; poréznost, pohltivost, vrstevnatost, hloubku. Její zdánlivě nahodilá abstraktní kompozice se zrcadlí v prosklené fasádě samotné budovy a tím získává na prostorové hloubce. Předsunutá fasáda navazuje na podélnou parkovou plochu vznikající v distanci mezi kondominiem a fasádami komerčního centra. Z tohoto parku je právě čitelná proporce a velkorysost hmoty jako odpověď na měřítko nové zástavby. Naopak vůči komornějšímu měřítku původní zástavby Baarovy ulice se objekt přímo neuplatňuje. Tvoří zadní plán stávajícím drobnějším domům, jejichž formu citují i dva předsunuté objekty kondominia. V nich jsou situovány doplňkové funkce; recepce, bazén a fitness. Jejich hmoty zpevňují tradiční charakter zástavby podél Baarovy ulice. S jednotlivými schodišťovými sekcemi hlavní hmoty jsou spojeny loubím procházejícím podél zahradní fasády. Stavební a technická podstata samotného domu je téměř triviální. Běžné rozpony, zkoordinovaná modulace parkovacích stání s dispozicemi bytů, diferenciace míry prosklení podle typu místností. To vše má za úkol soustředit finanční prostředky na předsunutou vegetační fasádu. Z pohledu bytů je úkolem fasády podstatně rozšířit jejich teritorium o venkovní pobytové plochy. Zároveň slouží jako filtr zjemňující konfrontaci s vnějším prostředím a zvyšující intimitu bytů. Prostorová struktura fasádního pláště je tvořena stavebnicovým systémem několika typů výplňových prefabrikovaných dílců: výplňový tepelně izolační panel, prosklený panel, vegetační panel. Vegetační panel je tvořený samonosnou prostorovou síťovinou a vegetačním truhlíkem, nahrazuje standardní prvky stínění a zajišťuje pohledovou intimitu vůči sousedům. Je osazen předpěstovanými pnoucími rostlinami rozdílných druhů a zabarvení (přísavníky, révy, vistárie, loubince, břečťany) a je napojený na centrální systém závlahy. Vegetace propůjčuje domu proměnlivost v závislosti na ročních dobách.

Baarova

soutěžní návrh bytového kondominia – dům absorbent
CZ, Praha, Baarova ulice — 2005
rezidenční
investor, klient
Passerinvest Group
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl, Michal Pokorný, Bára Vlčková, Jitka Macáková

Koncept bytového kondominia reaguje na specifický tvar parcely na pomezí historické, převážně obytné zástavby, a nově se rozrůstajícího administrativně komerčního centra. Právě s rozvojem nových aktivit se v místě zvětšuje napětí mezi maloměstskou poetikou a metropolitní elegancí. Napětí typické pro velkoměstskou periferii. Navržený objekt byl zamýšlen jako absorbent tohoto napětí, jako prostředek smíření obou měřítkově a charakterově rozdílných světů. I když hmotová kompozice vytváří jednoznačné velkorysé prostorové gesto, je zjemněná systémem předsunuté vegetační fasády. Ta propůjčuje objektu charakter skutečného absorbentu; poréznost, pohltivost, vrstevnatost, hloubku. Její zdánlivě nahodilá abstraktní kompozice se zrcadlí v prosklené fasádě samotné budovy a tím získává na prostorové hloubce. Předsunutá fasáda navazuje na podélnou parkovou plochu vznikající v distanci mezi kondominiem a fasádami komerčního centra. Z tohoto parku je právě čitelná proporce a velkorysost hmoty jako odpověď na měřítko nové zástavby. Naopak vůči komornějšímu měřítku původní zástavby Baarovy ulice se objekt přímo neuplatňuje. Tvoří zadní plán stávajícím drobnějším domům, jejichž formu citují i dva předsunuté objekty kondominia. V nich jsou situovány doplňkové funkce; recepce, bazén a fitness. Jejich hmoty zpevňují tradiční charakter zástavby podél Baarovy ulice. S jednotlivými schodišťovými sekcemi hlavní hmoty jsou spojeny loubím procházejícím podél zahradní fasády. Stavební a technická podstata samotného domu je téměř triviální. Běžné rozpony, zkoordinovaná modulace parkovacích stání s dispozicemi bytů, diferenciace míry prosklení podle typu místností. To vše má za úkol soustředit finanční prostředky na předsunutou vegetační fasádu. Z pohledu bytů je úkolem fasády podstatně rozšířit jejich teritorium o venkovní pobytové plochy. Zároveň slouží jako filtr zjemňující konfrontaci s vnějším prostředím a zvyšující intimitu bytů. Prostorová struktura fasádního pláště je tvořena stavebnicovým systémem několika typů výplňových prefabrikovaných dílců: výplňový tepelně izolační panel, prosklený panel, vegetační panel. Vegetační panel je tvořený samonosnou prostorovou síťovinou a vegetačním truhlíkem, nahrazuje standardní prvky stínění a zajišťuje pohledovou intimitu vůči sousedům. Je osazen předpěstovanými pnoucími rostlinami rozdílných druhů a zabarvení (přísavníky, révy, vistárie, loubince, břečťany) a je napojený na centrální systém závlahy. Vegetace propůjčuje domu proměnlivost v závislosti na ročních dobách.