Blok 39

soutěžní návrh urbanistického řešení Bloku 39 a Centra propagace vědy
Serbia, Belgrade — 2010
centrum vzdělávání
investor, klient
Ministry of Science of the Republic of Serbia
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Dragan Bekič
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl
ocenění
Čestné uznání ve veřejné mezinárodní soutěži o nové Centrum pro propagaci vědy a Vědecký a umělecký kampus

Hlavním problémem urbanistického konceptu Nového Bělehradu je nenaplněnost a neidentifikovatelnost jednotlivých bloků. Ty jsou základním stavebními jednotkami jeho velkorysého modernistického konceptu. Specializace bloků je jednou z dobrých cest naplnění konceptu. Koncentrace aktivit souvisejících s vědou a vzděláváním identitu bloku 39 posílí. Chceme funkční specializaci zdůraznit. Proto jsme se nechali inspirovat původním přírodním charakterem místa.
To bylo před nedávnou kultivací součástí mokřadového meandru a v prehistorii Panonského moře. Navrhujeme vrátit místu jeho původní charakter a proměnit ho v jezero. Na mapě Nového Bělehradu tak vznikne modrý blok, který přispěje k pestrosti jeho urbanistické mozaiky. Stávající budova divadelní fakulty bude součástí „ostrova“ který bude spojovat budoucí vědecké a univerzitní budovy, které budou postavené v jezeře. 
koncept Centra pro propagaci vědy
Východiskem pro ztvárnění centra pro prezentaci vědy je prezentovat vědu jako dobrodružství a radost z poznávání a objevování. Univerzitní jezero, se souostrovím univerzit a vědeckých pracovišť k takovému dobrodružství vyzývá. Centrum prezentace vědy je první stavbou a ostrovem v budoucím univerzitním souostroví. Má formu základního geometrického tvaru - krychle „levitující“ nad vodní hladinou. Na kompaktní bílé stěny centra se ve dne odrážejí odlesky vodní hladiny. Po setmění slouží jako obrovské projekční plochy vážící se k aktuálnímu výstavnímu programu. Teprve po vstupu pod banální „krychli“ objeví návštěvníci hru organických tvarů. Ústředním vnitřním prostorem je dvorana Nikoly Tesly inspirovaná jeho slavným experimentem známým jako Teslas Egg of Columbus, ve kterém dokázal postavit vejce na špičku pomocí elektromagnetického pole. Pocta nejznámějšímu srbskému vědci a vynálezci je výzvou pro další generace. Jednoduchá a jednoznačná forma centra má sílu být znakem místa i jednou z významných architektur města.
provozní řešení
Jednotlivé funkční celky jsou řazeny horizontálně nad sebe: 1. a 2. suterén - parkování a zásobování, vjezd a výjezd rampou z ulice; přízemí - vstupní lobby navazující na Science Island, restaurace, bar, bookshop, recepce, zázemí pro návštěvníky, šatny, personální vstup, zázemí pro zaměstnance; 1. patro - variabilní výstavní prostory; 2. patro - variabilní výstavní prostory; 3. patro - variabilní výstavní prostory pro dočasné expozice; 4. patro - planetárium; 5. patro - konferenční sál, zázemí zaměstnanců; 6. patro - administrativa, údržba, science club.
Jednotlivá patra jsou propojena vertikálními komunikacemi, únikovými schodišti a výtahy, odděleně pro zaměstnance, návštěvníky a náklad. Přirozené osvětlení a větrání v posledních podlažích zajišťují átria.
konstrukčně technické řešení
1. a 2. suterén- monolitický beton; přízemí - monolitické betonové bloky v kombinaci s nepravidelným rastrem sloupů; 1. až 6. patro - nosný obvodový plášť a nosná skořepina ovoidu atria spřažené stropy, vše v monolitickém betonu bez vnitřních podpor. Jezero je navrženo jako 1 m hluboká vodní nádrž.

 

Blok 39

soutěžní návrh urbanistického řešení Bloku 39 a Centra propagace vědy
Serbia, Belgrade — 2010
centrum vzdělávání
investor, klient
Ministry of Science of the Republic of Serbia
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Dragan Bekič
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl
ocenění
Čestné uznání ve veřejné mezinárodní soutěži o nové Centrum pro propagaci vědy a Vědecký a umělecký kampus

Hlavním problémem urbanistického konceptu Nového Bělehradu je nenaplněnost a neidentifikovatelnost jednotlivých bloků. Ty jsou základním stavebními jednotkami jeho velkorysého modernistického konceptu. Specializace bloků je jednou z dobrých cest naplnění konceptu. Koncentrace aktivit souvisejících s vědou a vzděláváním identitu bloku 39 posílí. Chceme funkční specializaci zdůraznit. Proto jsme se nechali inspirovat původním přírodním charakterem místa.
To bylo před nedávnou kultivací součástí mokřadového meandru a v prehistorii Panonského moře. Navrhujeme vrátit místu jeho původní charakter a proměnit ho v jezero. Na mapě Nového Bělehradu tak vznikne modrý blok, který přispěje k pestrosti jeho urbanistické mozaiky. Stávající budova divadelní fakulty bude součástí „ostrova“ který bude spojovat budoucí vědecké a univerzitní budovy, které budou postavené v jezeře. 
koncept Centra pro propagaci vědy
Východiskem pro ztvárnění centra pro prezentaci vědy je prezentovat vědu jako dobrodružství a radost z poznávání a objevování. Univerzitní jezero, se souostrovím univerzit a vědeckých pracovišť k takovému dobrodružství vyzývá. Centrum prezentace vědy je první stavbou a ostrovem v budoucím univerzitním souostroví. Má formu základního geometrického tvaru - krychle „levitující“ nad vodní hladinou. Na kompaktní bílé stěny centra se ve dne odrážejí odlesky vodní hladiny. Po setmění slouží jako obrovské projekční plochy vážící se k aktuálnímu výstavnímu programu. Teprve po vstupu pod banální „krychli“ objeví návštěvníci hru organických tvarů. Ústředním vnitřním prostorem je dvorana Nikoly Tesly inspirovaná jeho slavným experimentem známým jako Teslas Egg of Columbus, ve kterém dokázal postavit vejce na špičku pomocí elektromagnetického pole. Pocta nejznámějšímu srbskému vědci a vynálezci je výzvou pro další generace. Jednoduchá a jednoznačná forma centra má sílu být znakem místa i jednou z významných architektur města.
provozní řešení
Jednotlivé funkční celky jsou řazeny horizontálně nad sebe: 1. a 2. suterén - parkování a zásobování, vjezd a výjezd rampou z ulice; přízemí - vstupní lobby navazující na Science Island, restaurace, bar, bookshop, recepce, zázemí pro návštěvníky, šatny, personální vstup, zázemí pro zaměstnance; 1. patro - variabilní výstavní prostory; 2. patro - variabilní výstavní prostory; 3. patro - variabilní výstavní prostory pro dočasné expozice; 4. patro - planetárium; 5. patro - konferenční sál, zázemí zaměstnanců; 6. patro - administrativa, údržba, science club.
Jednotlivá patra jsou propojena vertikálními komunikacemi, únikovými schodišti a výtahy, odděleně pro zaměstnance, návštěvníky a náklad. Přirozené osvětlení a větrání v posledních podlažích zajišťují átria.
konstrukčně technické řešení
1. a 2. suterén- monolitický beton; přízemí - monolitické betonové bloky v kombinaci s nepravidelným rastrem sloupů; 1. až 6. patro - nosný obvodový plášť a nosná skořepina ovoidu atria spřažené stropy, vše v monolitickém betonu bez vnitřních podpor. Jezero je navrženo jako 1 m hluboká vodní nádrž.