Bydlení v lese

konverze bývalého vojenského areálu
CZ, Jihomoravský kraj, Omice, Armádní — 2012
urbanismus
investor, klient
Nemofond a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář, Jitka Macáková, Pavel Vávra
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Studie řeší revitalizaci opuštěného vojenského areálu, který se nalézá asi 8km jihozápadním směrem od Brna. Leží v malebné zalesněné krajině v blízkosti obce Omice.
V areálu je umístěno několik železobetonových krytů různých velikostí. Militantní minulost překryl čas a dnes paradoxně působí vzrostlými stromy zarostlé kryty jako přátelská zvlněná romantická krajinka. O tuto kvalitu se návrh opírá ve všech bodech. Požadovanou kapacitu umisťujeme v izolovaných rodinných domech různých kategorií. Cílem je maximálně zachovávat přírodní charakter místa.. Vytvořit lesní chatovou osadu s komfortem rodinného bydlení.
Chrakter areálu by měl směřovat k izolované rotroušené zástavbě ve volné krajině, spíše než ke klasickému urbánnímu schématu obce.
Parcelace a umístění domů zásadně ovlivňuje tvar terénu a stávající zeleň. Hodnotné vzrostlé stromy určují polohu domů..a ne naopak! Parcely mají tvar n-úhelníku, domy nemají rovnoběžné fasády.
Architektura jednotlivých objektů vychází z ikony domu se sedlovou střechou. Proměnlivost areálu bude docílena různými materiály, barevností a rozdílnou typologií domů. Většinou se jedná o jednopodlažní domy s obytným podkrovím. Nabídka jednotlivých typů je doplněna o bytový dům (2n.p.) s charakterem řadového rodinného domu. Objekty budou řešeny jako nízkoenergetické montované dřevostavby proměnlivé barevností i použitým materiálem fasád.
Oplocení parcel bude řešeno transprentním materiálem (plaňky) nebo pletivem na sloupcích v kombinaci s živými ploty. Výška oplocení do ulice by neměla přesáhnout 1.5m. Komunikace v areálu budou  v režimu obytné zóny. Parkování bude řešeno v garážích domů či v přístřešcích, hostovská stání na komunikaci.

 

Bydlení v lese

konverze bývalého vojenského areálu
CZ, Jihomoravský kraj, Omice, Armádní — 2012
urbanismus
investor, klient
Nemofond a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář, Jitka Macáková, Pavel Vávra
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Studie řeší revitalizaci opuštěného vojenského areálu, který se nalézá asi 8km jihozápadním směrem od Brna. Leží v malebné zalesněné krajině v blízkosti obce Omice.
V areálu je umístěno několik železobetonových krytů různých velikostí. Militantní minulost překryl čas a dnes paradoxně působí vzrostlými stromy zarostlé kryty jako přátelská zvlněná romantická krajinka. O tuto kvalitu se návrh opírá ve všech bodech. Požadovanou kapacitu umisťujeme v izolovaných rodinných domech různých kategorií. Cílem je maximálně zachovávat přírodní charakter místa.. Vytvořit lesní chatovou osadu s komfortem rodinného bydlení.
Chrakter areálu by měl směřovat k izolované rotroušené zástavbě ve volné krajině, spíše než ke klasickému urbánnímu schématu obce.
Parcelace a umístění domů zásadně ovlivňuje tvar terénu a stávající zeleň. Hodnotné vzrostlé stromy určují polohu domů..a ne naopak! Parcely mají tvar n-úhelníku, domy nemají rovnoběžné fasády.
Architektura jednotlivých objektů vychází z ikony domu se sedlovou střechou. Proměnlivost areálu bude docílena různými materiály, barevností a rozdílnou typologií domů. Většinou se jedná o jednopodlažní domy s obytným podkrovím. Nabídka jednotlivých typů je doplněna o bytový dům (2n.p.) s charakterem řadového rodinného domu. Objekty budou řešeny jako nízkoenergetické montované dřevostavby proměnlivé barevností i použitým materiálem fasád.
Oplocení parcel bude řešeno transprentním materiálem (plaňky) nebo pletivem na sloupcích v kombinaci s živými ploty. Výška oplocení do ulice by neměla přesáhnout 1.5m. Komunikace v areálu budou  v režimu obytné zóny. Parkování bude řešeno v garážích domů či v přístřešcích, hostovská stání na komunikaci.