Bytový dům "Z"

hybrid planu libre a Raumplanu
CZ, Praha, Na Hřebenkách — 2004
rezidenční
investor, klient
Pod lipami PT s.r.o. (developerská společnost)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lucie Delongová
technické řešení, spolupráce
AED a.s.
autor vizualizací
vize.com

Hmota bytového domu kopíruje půdorysné hranice odstraněného objektu. Návrh se snaží zkřížit dva základní koncepty moderní architektury; plan libre a Raumplan. Stropní desky nahrazují metr vysoké betonové rošty. Podlahy, resp. stropy oscilují mezi horním a spodním lícem roštu. Výšková změna úrovně vymezuje místa v dispozici. Vně se rošt projevuje ve formě parapetních pásů střídajících se s průběžnými pásovými okny. Horizontální transparentnosti je dosaženo redukcí vertikálních nosných konstrukcí, kterou umožňuje právě dimenze roštu. Stejně jako umožňuje agresivní vykonzolování balkonů narušujících rigidní objem domu daný regulací.

Bytový dům "Z"

hybrid planu libre a Raumplanu
CZ, Praha, Na Hřebenkách — 2004
rezidenční
investor, klient
Pod lipami PT s.r.o. (developerská společnost)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lucie Delongová
technické řešení, spolupráce
AED a.s.
autor vizualizací
vize.com

Hmota bytového domu kopíruje půdorysné hranice odstraněného objektu. Návrh se snaží zkřížit dva základní koncepty moderní architektury; plan libre a Raumplan. Stropní desky nahrazují metr vysoké betonové rošty. Podlahy, resp. stropy oscilují mezi horním a spodním lícem roštu. Výšková změna úrovně vymezuje místa v dispozici. Vně se rošt projevuje ve formě parapetních pásů střídajících se s průběžnými pásovými okny. Horizontální transparentnosti je dosaženo redukcí vertikálních nosných konstrukcí, kterou umožňuje právě dimenze roštu. Stejně jako umožňuje agresivní vykonzolování balkonů narušujících rigidní objem domu daný regulací.