Centrum obce Tuchoměřice

zastavovací plán
CZ, Praha-západ, Tuchoměřice — 2018
urbanismus
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová

Obec Tuchoměřice v blízkosti pražského letiště se rozhodla uklidit si ve svém ‚podhradí‘. Morfologicky výrazný celek s dvěma návršími protnuté Unětickým potokem a dominantou kláštera na západnějším z vrcholu je v současnosti bez jasně definovaného centra.
Střed obce jsme našli na druhé návrší v blízkosti hlavní komunikace a srdce původní historické zástavby. Zdůraznili jej vytvořením náměstí obklopeným důležitými institucemi. Vzniklo ‚světské centrum‘ jako protipól ‚centra duchovního‘. Jejich propojením je v symbolické rovině vzdělávání umístěné v klidném údolí, fakticky jej propojuje pěší lávka, jeden z ústředních motivů návrhu, vedoucí po střechách nové zástavby, podporující obě centra a jejich interakci.
Objemově náročný program dělíme do více drobnějších hmot, přibližujeme se tak co nejvíce měřítku okolní zástavby. Malé objekty umožňují jednoduchou etapizaci a nenáročné stavební technologie.
Celé území je doplněno o nové pěší trasy, návrh upravuje a zpříjemňuje veřejný prostor a vybízí k trávení volního času.

Centrum obce Tuchoměřice

zastavovací plán
CZ, Praha-západ, Tuchoměřice — 2018
urbanismus
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová

Obec Tuchoměřice v blízkosti pražského letiště se rozhodla uklidit si ve svém ‚podhradí‘. Morfologicky výrazný celek s dvěma návršími protnuté Unětickým potokem a dominantou kláštera na západnějším z vrcholu je v současnosti bez jasně definovaného centra.
Střed obce jsme našli na druhé návrší v blízkosti hlavní komunikace a srdce původní historické zástavby. Zdůraznili jej vytvořením náměstí obklopeným důležitými institucemi. Vzniklo ‚světské centrum‘ jako protipól ‚centra duchovního‘. Jejich propojením je v symbolické rovině vzdělávání umístěné v klidném údolí, fakticky jej propojuje pěší lávka, jeden z ústředních motivů návrhu, vedoucí po střechách nové zástavby, podporující obě centra a jejich interakci.
Objemově náročný program dělíme do více drobnějších hmot, přibližujeme se tak co nejvíce měřítku okolní zástavby. Malé objekty umožňují jednoduchou etapizaci a nenáročné stavební technologie.
Celé území je doplněno o nové pěší trasy, návrh upravuje a zpříjemňuje veřejný prostor a vybízí k trávení volního času.