Centrum technického vzdělávání Ostrov

přestavba základní školy v technickou školu
CZ, Ostrov nad Ohří, Ostrov, Klínovecká 1197 — 2011
centrum vzdělávání
investor, klient
Karlovarský Kraj s využitím dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Erik Hocke, Pavel Jahelka, Tomáš Koňařík
technické řešení, spolupráce
Reconstruction s.r.o.
zhotovitel
Metrostav a.s., Bau-stav a.s., Tima s.r.o.
autor fotografií
Tomáš Balej
ocenění
Stavba roku 2012 - Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, Stavba Karlovarského kraje - Čestné uznání v kategorii Podpora školství a vzdělanosti

Projekt Centra technického vzdělávání v Ostrově nad Ohří vzešel z restrukturalizace místního středního odborného školství. Strojní průmyslovka a učiliště opustí nevyhovující objekty a spojí se v uvolněné budově bývalé základní školy, která bude pro specifické potřeby nového centra rekonstruována a dostavěna.
Ostrov nad Ohří představuje ucelený urbanistický soubor v duchu socialistického realizmu. I když architektura bytových domů i veřejných budov, koncepce uliční sítě a městských prostorů mají poměrně velkorysá měřítka, předpokládaná kapacita 750 studentů a 90 pedagogů, představuje objem, který v zástavbě Ostrova nemá konkurenci. To vyžaduje hledat optimální vztah k zrnitosti a měřítku původní struktury. Stávající budova školy představuje kvalitní typizovanou školní budovu, která má svou polohou, hmotovým a architektonickým řešením pevné místo v původním urbanistickém konceptu. Návrh se odvolává na klasické kompoziční schéma s průhledovými osami. Předpokládá ale změnu hlavní orientace z dosavadního průčelí budovy školy do kolmého směru ústícího do prostranství před městským úřadem. V této ose je koncipována nová hlavní přístupová komunikace ústící do nového vstupu a dvoran školy.
Paralelně, ale výškově odděleně, je vedena obslužná komunikace obsluhující severní zásobovací vstupy do budovy. Vnitřní provozní členění při tom využívá stoupajícího terénu.
Řešení se snaží o nalezení kompromisu mezi dvěma požadavky: definování společenské role veřejné budovy a racionální stavební náklady. Odpovědí je maximálně kompaktní hmota, která se snaží minimalizovat zastavěnou plochu, zemní práce, exteriérový plášť. Komunikace uvnitř budovy jsou sdružovány do shromažďovacích a společenských prostor, které dávají škole společenskou dimenzi a do kterých je možné orientovat místnosti. Zkompaktnění a propojení původní budovy a přístavby je natolik intenzivní, že vzniká jediný objekt. Dostavba je s původní hmotou zkoordinována půdorysně i výškově. Obě části jsou překryty novou plochou střechou se systémem šedových světlíků.
Odstraněním střechy se odstranil i problém výhradní orientace původního objektu kolmo k přístupové cestě, takže objekt se stal k oběma směrům neutrální. Změnila se i jeho proporce, více-méně podélná hmota osazená na vrstevnici se stala téměř centrální.
Návrh se snaží posunout výraz budovy od výhradně institucionálního k industriálnímu. Použití šedové střechy snahu o industriální výraz korunuje a zároveň naznačuje velkorysé vnitřní prostory.
Fasáda původní budovy je ponechána v klasickém řádu stěna x otvor. Tento řád je s programovými nuancemi aplikován i na přístavbu.
Z vnějšku kompaktní hmota budovy je uvnitř bohatě strukturovaná. Na dvoutrakt původní budovy doplněný do trojtraktu, navazuje skelet v modulaci 6x6m. V rámci takto definované prostorové mřížky jsou umísťovány jednotlivé funkce kolem velkorysých atrií vytvářejících srdce stavby. V původní hmotě školy jsou situované učebny pro teoretickou a v přístavbě pak pro praktickou výuku. Atria jsou i hlavními komunikačními prostory. V rytmu školního zvonění jimi pulzují studenti mezi základními funkčními celky školy, jsou to místa setkávání a sdružování.

Centrum technického vzdělávání Ostrov

přestavba základní školy v technickou školu
CZ, Ostrov nad Ohří, Ostrov, Klínovecká 1197 — 2011
centrum vzdělávání
investor, klient
Karlovarský Kraj s využitím dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Erik Hocke, Pavel Jahelka, Tomáš Koňařík
technické řešení, spolupráce
Reconstruction s.r.o.
zhotovitel
Metrostav a.s., Bau-stav a.s., Tima s.r.o.
autor fotografií
Tomáš Balej
ocenění
Stavba roku 2012 - Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, Stavba Karlovarského kraje - Čestné uznání v kategorii Podpora školství a vzdělanosti

Projekt Centra technického vzdělávání v Ostrově nad Ohří vzešel z restrukturalizace místního středního odborného školství. Strojní průmyslovka a učiliště opustí nevyhovující objekty a spojí se v uvolněné budově bývalé základní školy, která bude pro specifické potřeby nového centra rekonstruována a dostavěna.
Ostrov nad Ohří představuje ucelený urbanistický soubor v duchu socialistického realizmu. I když architektura bytových domů i veřejných budov, koncepce uliční sítě a městských prostorů mají poměrně velkorysá měřítka, předpokládaná kapacita 750 studentů a 90 pedagogů, představuje objem, který v zástavbě Ostrova nemá konkurenci. To vyžaduje hledat optimální vztah k zrnitosti a měřítku původní struktury. Stávající budova školy představuje kvalitní typizovanou školní budovu, která má svou polohou, hmotovým a architektonickým řešením pevné místo v původním urbanistickém konceptu. Návrh se odvolává na klasické kompoziční schéma s průhledovými osami. Předpokládá ale změnu hlavní orientace z dosavadního průčelí budovy školy do kolmého směru ústícího do prostranství před městským úřadem. V této ose je koncipována nová hlavní přístupová komunikace ústící do nového vstupu a dvoran školy.
Paralelně, ale výškově odděleně, je vedena obslužná komunikace obsluhující severní zásobovací vstupy do budovy. Vnitřní provozní členění při tom využívá stoupajícího terénu.
Řešení se snaží o nalezení kompromisu mezi dvěma požadavky: definování společenské role veřejné budovy a racionální stavební náklady. Odpovědí je maximálně kompaktní hmota, která se snaží minimalizovat zastavěnou plochu, zemní práce, exteriérový plášť. Komunikace uvnitř budovy jsou sdružovány do shromažďovacích a společenských prostor, které dávají škole společenskou dimenzi a do kterých je možné orientovat místnosti. Zkompaktnění a propojení původní budovy a přístavby je natolik intenzivní, že vzniká jediný objekt. Dostavba je s původní hmotou zkoordinována půdorysně i výškově. Obě části jsou překryty novou plochou střechou se systémem šedových světlíků.
Odstraněním střechy se odstranil i problém výhradní orientace původního objektu kolmo k přístupové cestě, takže objekt se stal k oběma směrům neutrální. Změnila se i jeho proporce, více-méně podélná hmota osazená na vrstevnici se stala téměř centrální.
Návrh se snaží posunout výraz budovy od výhradně institucionálního k industriálnímu. Použití šedové střechy snahu o industriální výraz korunuje a zároveň naznačuje velkorysé vnitřní prostory.
Fasáda původní budovy je ponechána v klasickém řádu stěna x otvor. Tento řád je s programovými nuancemi aplikován i na přístavbu.
Z vnějšku kompaktní hmota budovy je uvnitř bohatě strukturovaná. Na dvoutrakt původní budovy doplněný do trojtraktu, navazuje skelet v modulaci 6x6m. V rámci takto definované prostorové mřížky jsou umísťovány jednotlivé funkce kolem velkorysých atrií vytvářejících srdce stavby. V původní hmotě školy jsou situované učebny pro teoretickou a v přístavbě pak pro praktickou výuku. Atria jsou i hlavními komunikačními prostory. V rytmu školního zvonění jimi pulzují studenti mezi základními funkčními celky školy, jsou to místa setkávání a sdružování.