Chebská knihovna získala souhlas památkářů

Chebská knihovna získala souhlas památkářů

1/6/2016

Náš návrh přístavby současné secesní budovy chebské knihovny získal souhlas památkářů, což je důležitým krokem k vlastní realizaci. Studie reaguje na současné omezené prostorové a funkční možnosti historické budovy, které shledáváme vyčerpané. Zachování místa je ale s pohledu kontextu a historické tradice zásadní. Jelikož nelze ignorovat skutečnost, že knihovna byla soukromím darem Chebanům a vydobyla si výjimečné místo v kontextu historického jádra, považujeme za nemysltelné hledat pro tuto instituci jiné místo. Z našeho pohledu je však zásadní koncipovat rekonstrukci a přístavbu, jako citlivý zásah do historického prostředí, který bude zároveň držet a rozvíjet obraz této instituce v kontextu města. Náš plán předpokládá přistavět dvoupodlažní objekt ke zdi sousedící s chodníkem. Střecha nového domu by chodník rozšířila a vytvořila široký bulvár. Pro lidi z by se tak stavba, skrytá pod úrovní terénu, stala „neviditelnou“.

Více o dalších krocích z pohledu investora najdete zde

http://www.a69.cz/knihovna-cheb