DarkOff

urbanisticko-architektonický workshop na téma moderních lázní
CZ, Karvinná, Darkov — 2011
urbanismus
investor, klient
soukromá osoba (soukromý investor)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková
autor vizualizací
cyrany.com

Odvrácenou stranou modernistického pojetí lázeňského provozu je vytržení lázeňských hostů z prostředí parků do ztemnělých hotelových chodeb a koridorů. Charakteristické je, že nové lázně Darkov už nemají kolonádu, protože jí pro vlastní fungování vlastně nepotřebují. Návrh nového lázeňského komplexu chce toto negativum odstranit.
Ambicí návrhu je pod heslem DARK OFF - LIGHT ON udělat z nejslabšího aspektu současného sanatoria ten nejsilnější. Hlavním motivem je vybudování chybějící kolonády, která pojme veškerou komunikaci v rámci lázeňského komplexu tak, aby už nebylo zapotřebí jiných chodeb a vnitřních komunikací. Na kolonádu, větvící a klikatící se v lázeňském parku, jsou pak jako korálky na nit navěšeny elementy lázeňské typologie. Nutná komunikace mezi jednotlivými pavilony se promění na korzo s přirozeným potkáváním se. Vrátí se mu společenský rozměr. Lázně a jejich hosté se pak vrátí v Rousseauovském duchu opět do přírody, aniž by snášeli její nepřízeň.
Zástavba nového lázeňského komplexu by měla mít nízkopodlažní charakter. Nízká zástavba s nízkými horizonty umožní vyhnout se konfrontaci se širším kontextem a vnímat jen prostředí, které si sami určíme a garantujeme. Nízký horizont je předpokladem bezbariérovosti, lépe zhodnotí vzrostlou zeleň a jemnou modulaci terénu. Umožňuje také použít levnější a rychlejší způsoby stavění a zakládání jako např. dřevěné konstrukce apod. Také umožňuje levnější zemní práce, požárně-bezpečnostní řešení, nevyžaduje evakuační cesty, výtahy. Tato strategie nabízí dobrou možnost růstu, resp. etapizovatelnost výstavby. Jednoduše se připojí další část kolonády s dalšími funkcemi. Lázeňský komplex sestavený ze samostatných komponentů je možno možné úplně dělit a provozovat nebo pronajímat samostatným subjektům.

DarkOff

urbanisticko-architektonický workshop na téma moderních lázní
CZ, Karvinná, Darkov — 2011
urbanismus
investor, klient
soukromá osoba (soukromý investor)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková
autor vizualizací
cyrany.com

Odvrácenou stranou modernistického pojetí lázeňského provozu je vytržení lázeňských hostů z prostředí parků do ztemnělých hotelových chodeb a koridorů. Charakteristické je, že nové lázně Darkov už nemají kolonádu, protože jí pro vlastní fungování vlastně nepotřebují. Návrh nového lázeňského komplexu chce toto negativum odstranit.
Ambicí návrhu je pod heslem DARK OFF - LIGHT ON udělat z nejslabšího aspektu současného sanatoria ten nejsilnější. Hlavním motivem je vybudování chybějící kolonády, která pojme veškerou komunikaci v rámci lázeňského komplexu tak, aby už nebylo zapotřebí jiných chodeb a vnitřních komunikací. Na kolonádu, větvící a klikatící se v lázeňském parku, jsou pak jako korálky na nit navěšeny elementy lázeňské typologie. Nutná komunikace mezi jednotlivými pavilony se promění na korzo s přirozeným potkáváním se. Vrátí se mu společenský rozměr. Lázně a jejich hosté se pak vrátí v Rousseauovském duchu opět do přírody, aniž by snášeli její nepřízeň.
Zástavba nového lázeňského komplexu by měla mít nízkopodlažní charakter. Nízká zástavba s nízkými horizonty umožní vyhnout se konfrontaci se širším kontextem a vnímat jen prostředí, které si sami určíme a garantujeme. Nízký horizont je předpokladem bezbariérovosti, lépe zhodnotí vzrostlou zeleň a jemnou modulaci terénu. Umožňuje také použít levnější a rychlejší způsoby stavění a zakládání jako např. dřevěné konstrukce apod. Také umožňuje levnější zemní práce, požárně-bezpečnostní řešení, nevyžaduje evakuační cesty, výtahy. Tato strategie nabízí dobrou možnost růstu, resp. etapizovatelnost výstavby. Jednoduše se připojí další část kolonády s dalšími funkcemi. Lázeňský komplex sestavený ze samostatných komponentů je možno možné úplně dělit a provozovat nebo pronajímat samostatným subjektům.