Bazén Cheb

městský bazén
CZ, Cheb — 2013
sport and leisure
investor, client
Město CHEB
architect
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
visualization
cyrany.com - Jan Cyrany

Vývoj v této části města se odehrával především na počátku 20 století, kdy byla vytyčena uliční síť a započala výstavba obytných bloků. V této době byl také na místě samotném vybudován městský pivovar, který po další století určoval charakter místa. Vývoj lokality pokračoval v předválečné pomnichovské éře výstavbou v duchu Sudetského heimatstielu a místo bylo definitivně dotvořeno poválečnou výstavbou v duchu socialistického realismu a poznamenáno érou modernistického pojetí města. V tomto kontextu se tedy pohybujeme v nesourodém prostředí, kde se potkávají silně různorodé urbanistické tendence, jsme v přechodovém modulu města mezi blokovou a rozvolněnou strukturou. Výrazně nešťastným zásahem do už tak různorodého urbanistického kontextu, se stala přestavba otevřeného kluziště na zimní stadion. Výrazná veřejná stavba nebyla schopna jasně artikulovat veřejný prostor a prostředí má periferní charakter bez jasných vazeb a měřítka. Přerušením provozu pivovaru a postupnou devastací areálu v samotné lokalitě je místo typickým představitelem brownfieldu. 
Současné snahy ve vývoji měst kladou důraz na míchání funkcí, vytváření polyfunkčních celků, propojování bydlení s relaxací a prací do jedné lokality, klade se důraz na jasně artikulovaný veřejný prostor. Ukazuje se, že funkčně pásový charakter města je náročný na dopravu a infrastruktura - funkční město je zahuštěné a promíchané. Vznik sportovního okrsku ve vnitřní struktuře města je zdravě městotvorné.
Navržená hmota městských lázní důsledně sleduje linii ulic Dyleňská a Palackého a ustupuje z osy ulice Valdštejnova - Příkopní tak, aby nebránila průhledu na Modrý věžák. Řešené území je rozděleno osou Valdštejnovy ulice na dvě plochy ve tvaru vrcholových trojúhelníků, každý s jasnou funkcí  – lázně a park. Hmota lázní je vyvážena hmotou vzrostlé zeleně – vnitřní a vnější veřejný prostor se doplňuje. 
Forma domu odráží inspiraci v cihelné barokní fortifikaci, je ostrá a kompaktní. Jako jakýsi předsunutý bastion zakořenily lázně na hraně mezi moderním a historickým městem. Jeho kompaktnost je však zdánlivá. Cihelný plášť je horizontálně perforovaný. Cihelné pásy vytvářejí jakési horizontální žaluzie, které vnitřnímu prostoru zajišťují dostatečnou intimitu v místech, které jí svým charakter vyžadují a zároveň jsou natolik otevřené tam, kde je požadován výhled a světlo. Díky moderním technologiím, se tak funkce klasického cihelného materiálu posunula do nové roviny a inspirace historií nezůstává v rovině citace, stává se soudobou analogií na historické téma.  

Bazén Cheb

městský bazén
CZ, Cheb — 2013
sport and leisure
investor, client
Město CHEB
architect
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
visualization
cyrany.com - Jan Cyrany

Vývoj v této části města se odehrával především na počátku 20 století, kdy byla vytyčena uliční síť a započala výstavba obytných bloků. V této době byl také na místě samotném vybudován městský pivovar, který po další století určoval charakter místa. Vývoj lokality pokračoval v předválečné pomnichovské éře výstavbou v duchu Sudetského heimatstielu a místo bylo definitivně dotvořeno poválečnou výstavbou v duchu socialistického realismu a poznamenáno érou modernistického pojetí města. V tomto kontextu se tedy pohybujeme v nesourodém prostředí, kde se potkávají silně různorodé urbanistické tendence, jsme v přechodovém modulu města mezi blokovou a rozvolněnou strukturou. Výrazně nešťastným zásahem do už tak různorodého urbanistického kontextu, se stala přestavba otevřeného kluziště na zimní stadion. Výrazná veřejná stavba nebyla schopna jasně artikulovat veřejný prostor a prostředí má periferní charakter bez jasných vazeb a měřítka. Přerušením provozu pivovaru a postupnou devastací areálu v samotné lokalitě je místo typickým představitelem brownfieldu. 
Současné snahy ve vývoji měst kladou důraz na míchání funkcí, vytváření polyfunkčních celků, propojování bydlení s relaxací a prací do jedné lokality, klade se důraz na jasně artikulovaný veřejný prostor. Ukazuje se, že funkčně pásový charakter města je náročný na dopravu a infrastruktura - funkční město je zahuštěné a promíchané. Vznik sportovního okrsku ve vnitřní struktuře města je zdravě městotvorné.
Navržená hmota městských lázní důsledně sleduje linii ulic Dyleňská a Palackého a ustupuje z osy ulice Valdštejnova - Příkopní tak, aby nebránila průhledu na Modrý věžák. Řešené území je rozděleno osou Valdštejnovy ulice na dvě plochy ve tvaru vrcholových trojúhelníků, každý s jasnou funkcí  – lázně a park. Hmota lázní je vyvážena hmotou vzrostlé zeleně – vnitřní a vnější veřejný prostor se doplňuje. 
Forma domu odráží inspiraci v cihelné barokní fortifikaci, je ostrá a kompaktní. Jako jakýsi předsunutý bastion zakořenily lázně na hraně mezi moderním a historickým městem. Jeho kompaktnost je však zdánlivá. Cihelný plášť je horizontálně perforovaný. Cihelné pásy vytvářejí jakési horizontální žaluzie, které vnitřnímu prostoru zajišťují dostatečnou intimitu v místech, které jí svým charakter vyžadují a zároveň jsou natolik otevřené tam, kde je požadován výhled a světlo. Díky moderním technologiím, se tak funkce klasického cihelného materiálu posunula do nové roviny a inspirace historií nezůstává v rovině citace, stává se soudobou analogií na historické téma.