Gymnázium Duhovka

adaptace stávající budovy školy
CZ, Praha, Ortenovo náměstí 34, Praha 7 - Holešovice — 2014
centrum vzdělávání
investor, klient
Duhovka Gymnázium s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erick Hocke
technické řešení, spolupráce
OMEGA Project s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohjel

Účelem studie je adaptace stávající budovy školy na Ortenově náměstí pro potřeby Gymnázia Duhovka. Budova se nachází v katastrálním území MČ Praha 7 na pozemku č. 630/1. Jedná se o budovu vystavěnou kolem roku 1923. Jedná se 3 patrovou budovu s 1 podzemním podlažím. Některé prostory bude škola využívat společně se sousední základní školou. Vzhledem k omezené možnosti přístupu do budovy projektant nedisponuje kompletními podklady k ucelenému bezchybnému posouzení budovy, projekt je zpracován dle dostupných informací a zkušeností zpracovatele.
Základním požadavkem klienta je navrhnout maximálně efektivně z pohledu investovaných prostředků do rekonstrukce: 
a.) nové funkční členění budovy umožňující oddělení provozu stávající základní školy, která využívá část budovy a nového provozu gymnázia, 
b.) navrhnout maximálně efektivní nové funkční využití prostor suterénu a 1-3NP pro funkce soukromého gymnázia včetně opravy v mnoha místech již dožilých interiérových povrchů do standardu dnešních požadavků na výuku 
c.) navrhnout respiria, která nelze umístit do dispozic 1-3NP ani do suterénu, která jsou jedním ze základních předpokladů pro myšlenku výuky Montessori.

Stávající stav objektu byl po přezkumu shledán jako nevyhovující pro uvažovaný provoz a kvalitativní standard nájemce. Zejména prostory suterénu jsou nevyhovující, provozně nešťastné. Prostory 1-3np naopak nevyžadují zásadní dispoziční změny, navrženy jsou zejména úpravy povrchů a vybavení prostor. 
Hlavními kritérii návrhu bylo zefektivnit provozní schéma objektu, udržet stavební zásahy v rozumných mezích jak z pohledu finančního, pak také z hlediska nároků na rychlost výstavby. 

Gymnázium Duhovka

adaptace stávající budovy školy
CZ, Praha, Ortenovo náměstí 34, Praha 7 - Holešovice — 2014
centrum vzdělávání
investor, klient
Duhovka Gymnázium s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erick Hocke
technické řešení, spolupráce
OMEGA Project s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohjel

Účelem studie je adaptace stávající budovy školy na Ortenově náměstí pro potřeby Gymnázia Duhovka. Budova se nachází v katastrálním území MČ Praha 7 na pozemku č. 630/1. Jedná se o budovu vystavěnou kolem roku 1923. Jedná se 3 patrovou budovu s 1 podzemním podlažím. Některé prostory bude škola využívat společně se sousední základní školou. Vzhledem k omezené možnosti přístupu do budovy projektant nedisponuje kompletními podklady k ucelenému bezchybnému posouzení budovy, projekt je zpracován dle dostupných informací a zkušeností zpracovatele.
Základním požadavkem klienta je navrhnout maximálně efektivně z pohledu investovaných prostředků do rekonstrukce: 
a.) nové funkční členění budovy umožňující oddělení provozu stávající základní školy, která využívá část budovy a nového provozu gymnázia, 
b.) navrhnout maximálně efektivní nové funkční využití prostor suterénu a 1-3NP pro funkce soukromého gymnázia včetně opravy v mnoha místech již dožilých interiérových povrchů do standardu dnešních požadavků na výuku 
c.) navrhnout respiria, která nelze umístit do dispozic 1-3NP ani do suterénu, která jsou jedním ze základních předpokladů pro myšlenku výuky Montessori.

Stávající stav objektu byl po přezkumu shledán jako nevyhovující pro uvažovaný provoz a kvalitativní standard nájemce. Zejména prostory suterénu jsou nevyhovující, provozně nešťastné. Prostory 1-3np naopak nevyžadují zásadní dispoziční změny, navrženy jsou zejména úpravy povrchů a vybavení prostor. 
Hlavními kritérii návrhu bylo zefektivnit provozní schéma objektu, udržet stavební zásahy v rozumných mezích jak z pohledu finančního, pak také z hlediska nároků na rychlost výstavby.