ICCS Klientské centrum

Soutěžní návrh banky budoucnosti
CZ, Praha, Na Příkopě 584/29 — 2006
administrativa
investor, klient
Česká spořitelna
architekt
Prokop Tomášek, Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig
spolupráce
Adam Gebrian
ocenění
Vítězný návrh vyzvané soutěže

obraz banky budoucnosti
Činnost Investičního centra svým způsobem abstrahuje základní poslání banky. Klient sem přichází jako k partnerovi, který mu pomáhá spravovat a zhodnocovat jeho prostředky a minimalizovat rizika. Tento fakt nám umožňuje prezentovat investiční centrum ne jako konkrétní specializované pracoviště, ale jako abstraktní a reprezentativní obraz progresivní banky. Návrh je hybridem lobby, showroomu, klubu, banky, meeting pointu. Prvotní ambicí je vytvořit podmínky pro nový standart komunikace. Popřít statuty placeného profesionála a klienta. Snaží se vytvořit dojem rovnocenného, vzájemně výhodného partnerství. Jednání se odehrává v neformální atmosféře, jako při setkání v klubu mimo pracovní místo makléře. Prostorový koncept se skládá se ze dvou zásadních komponentů: mřížky a lóží.
mřížka
Definuje prostor. Otevřená prostorová mega mřížka představuje měřítko světa investic. Její třídimenzionalita představuje prostorovou matici vztahů na finančních trzích. Jiným možným čtením
mřížky je pevná struktura, řád, pravidla, solidnost. Její velkorysá struktura je viditelná z parteru ulice.
lóže
V prostoru mřížky levitují jakési lóže. Vůči geometrii mřížky se vymezují organickým tvarem. Jsou to místa poskytující v otevřeném prostoru zázemí pro komunikaci. Jsou do sebe uzavřená a vzdálená tak, aby poskytla soukromí při rozhovoru, ale aby byl zachován optický kontakt s okolím. Z lóží lze získat přehled o prostoru a orientaci v něm. Vůči statické mřížce vytvářejí dynamický protipól. Lóže s funkcí recepce skutečně proplouvá mezi jednotlivými úrovněmi.
recepce
Recepce je prvním kontaktním místem u vstupu do prostoru IC. Sjednává schůzky s makléři, rezervuje jednací lóže, přijímá objednávky na občerstvení, rozváží návštěvníky po všech úrovních. Koordinuje užívání všech funkcí.
jednací lóže
Je to v podstatě klubová sedačka. Jediný rozdíl je v tom, že stůl nad kterým probíhá komunikace je
zároveň interaktivní projekční plochou. Funguje podobně jako dotykový display. Umožňuje zobrazovat a ovládat prezentační programy, funguje jako klávesnice, zároveň má integrovanou tiskárnu pro potřebu tištění listinných dokumentů a schránku s propagačními materiály. Dále je vybaven komunikačním zařízením s barem a recepcí.
bar
Bar je pojednaný ve stejném designu jako lóže. V podstatě rozšiřuje škálu míst pro neformální komunikaci. Bar obsluhuje celý prostor. Přijímá objednávky od recepce nebo z jednotlivých lóží.
multifunkčnost
Zázemí jednotlivých funkcí jsou separovaná pod vlastní uzavření. Tím získává společný otevřený prostor parametr multifunkčnosti. Po ukončení schůzek v rámci IC a uzamčení jeho kanceláří lze prostor využívat pro společenské nebo klubové akce banky a jejích partnerů. Ve všech případech je v provozu recepce.
Řešení nabízí tyto základní možnosti využití:
banka - komunikace s klientem nad produkty
investičního centra
showroom - možnost prezentovat banku, všechny její služby, její historii, filozofii a ambice
VIP klub banky – klub poskytuje servis pro jednání s VIP klienty v centru Prahy.
meeting point – VIP klienti mohou po dohodě s recepcí využívat prostory IC k privátním schůzkám nebo obchodním jednáním.
party room – pořádání společenských akcí banky a jejích partnerů
ukázka provozního algoritmu
Klient vstupuje do recepce. Recepční klienta přivítá, uvědomí makléře, nabídne klientovi možnosti občerstvení, které objedná na baru. Vyveze klienta na třetí úroveň 2.NP, kde na něj čeká makléř. Ten ho odvádí do rezervované lóže. Zde probíhá jednání a je podáno občerstvení. Po skončení jednání vyprovodí makléř klienta k recepci, která ho sveze na vstupní úroveň.
technické řešení
Řešení využívá tektoniku budovy. Motiv prostorové mřížky v sobě integruje skutečné pilíře a trámy ŽB konstrukce budovy. Motiv mřížky je přetažen i přes 3.NP bez zásadního zásahu do dispozice tohoto podlaží. Je tvořen lehkou vestavěnou konstrukcí. V rámci konstrukce je možné rozvádět TZB, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku atd. Do stropních desek jsou vyřezány otvory propojující jednotlivá podlaží. Návrh zachovává stávající vertikální komunikace včetně únikového schodiště. Úrovně prostoru IC propojuje hydraulická plošina s funkcí recepce. Podlaží jsou mimo to propojena pohotovostním točitým schodištěm. Poloha hygienického zázemí je zachována v polohách umožňujících připojení na stávající TZB. Motiv prostorové mřížky je přetažený lehkou prosklenou fasádou na výšku tří nadzemních podlaží.

ICCS Klientské centrum

Soutěžní návrh banky budoucnosti
CZ, Praha, Na Příkopě 584/29 — 2006
administrativa
investor, klient
Česká spořitelna
architekt
Prokop Tomášek, Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig
spolupráce
Adam Gebrian
ocenění
Vítězný návrh vyzvané soutěže

obraz banky budoucnosti
Činnost Investičního centra svým způsobem abstrahuje základní poslání banky. Klient sem přichází jako k partnerovi, který mu pomáhá spravovat a zhodnocovat jeho prostředky a minimalizovat rizika. Tento fakt nám umožňuje prezentovat investiční centrum ne jako konkrétní specializované pracoviště, ale jako abstraktní a reprezentativní obraz progresivní banky. Návrh je hybridem lobby, showroomu, klubu, banky, meeting pointu. Prvotní ambicí je vytvořit podmínky pro nový standart komunikace. Popřít statuty placeného profesionála a klienta. Snaží se vytvořit dojem rovnocenného, vzájemně výhodného partnerství. Jednání se odehrává v neformální atmosféře, jako při setkání v klubu mimo pracovní místo makléře. Prostorový koncept se skládá se ze dvou zásadních komponentů: mřížky a lóží.
mřížka
Definuje prostor. Otevřená prostorová mega mřížka představuje měřítko světa investic. Její třídimenzionalita představuje prostorovou matici vztahů na finančních trzích. Jiným možným čtením
mřížky je pevná struktura, řád, pravidla, solidnost. Její velkorysá struktura je viditelná z parteru ulice.
lóže
V prostoru mřížky levitují jakési lóže. Vůči geometrii mřížky se vymezují organickým tvarem. Jsou to místa poskytující v otevřeném prostoru zázemí pro komunikaci. Jsou do sebe uzavřená a vzdálená tak, aby poskytla soukromí při rozhovoru, ale aby byl zachován optický kontakt s okolím. Z lóží lze získat přehled o prostoru a orientaci v něm. Vůči statické mřížce vytvářejí dynamický protipól. Lóže s funkcí recepce skutečně proplouvá mezi jednotlivými úrovněmi.
recepce
Recepce je prvním kontaktním místem u vstupu do prostoru IC. Sjednává schůzky s makléři, rezervuje jednací lóže, přijímá objednávky na občerstvení, rozváží návštěvníky po všech úrovních. Koordinuje užívání všech funkcí.
jednací lóže
Je to v podstatě klubová sedačka. Jediný rozdíl je v tom, že stůl nad kterým probíhá komunikace je
zároveň interaktivní projekční plochou. Funguje podobně jako dotykový display. Umožňuje zobrazovat a ovládat prezentační programy, funguje jako klávesnice, zároveň má integrovanou tiskárnu pro potřebu tištění listinných dokumentů a schránku s propagačními materiály. Dále je vybaven komunikačním zařízením s barem a recepcí.
bar
Bar je pojednaný ve stejném designu jako lóže. V podstatě rozšiřuje škálu míst pro neformální komunikaci. Bar obsluhuje celý prostor. Přijímá objednávky od recepce nebo z jednotlivých lóží.
multifunkčnost
Zázemí jednotlivých funkcí jsou separovaná pod vlastní uzavření. Tím získává společný otevřený prostor parametr multifunkčnosti. Po ukončení schůzek v rámci IC a uzamčení jeho kanceláří lze prostor využívat pro společenské nebo klubové akce banky a jejích partnerů. Ve všech případech je v provozu recepce.
Řešení nabízí tyto základní možnosti využití:
banka - komunikace s klientem nad produkty
investičního centra
showroom - možnost prezentovat banku, všechny její služby, její historii, filozofii a ambice
VIP klub banky – klub poskytuje servis pro jednání s VIP klienty v centru Prahy.
meeting point – VIP klienti mohou po dohodě s recepcí využívat prostory IC k privátním schůzkám nebo obchodním jednáním.
party room – pořádání společenských akcí banky a jejích partnerů
ukázka provozního algoritmu
Klient vstupuje do recepce. Recepční klienta přivítá, uvědomí makléře, nabídne klientovi možnosti občerstvení, které objedná na baru. Vyveze klienta na třetí úroveň 2.NP, kde na něj čeká makléř. Ten ho odvádí do rezervované lóže. Zde probíhá jednání a je podáno občerstvení. Po skončení jednání vyprovodí makléř klienta k recepci, která ho sveze na vstupní úroveň.
technické řešení
Řešení využívá tektoniku budovy. Motiv prostorové mřížky v sobě integruje skutečné pilíře a trámy ŽB konstrukce budovy. Motiv mřížky je přetažen i přes 3.NP bez zásadního zásahu do dispozice tohoto podlaží. Je tvořen lehkou vestavěnou konstrukcí. V rámci konstrukce je možné rozvádět TZB, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku atd. Do stropních desek jsou vyřezány otvory propojující jednotlivá podlaží. Návrh zachovává stávající vertikální komunikace včetně únikového schodiště. Úrovně prostoru IC propojuje hydraulická plošina s funkcí recepce. Podlaží jsou mimo to propojena pohotovostním točitým schodištěm. Poloha hygienického zázemí je zachována v polohách umožňujících připojení na stávající TZB. Motiv prostorové mřížky je přetažený lehkou prosklenou fasádou na výšku tří nadzemních podlaží.