Knihovna Antonína Marka

Knihovna Antonína Marka

30/10/2019

Knihovna je dnes především flexibilní komunitní prostor, který se proměňuje v čase. Je to místo, kde lze nalézt klid pro individuální vzdělávání i místo pro sdílené aktivity a umělecké performance. Knihovna je živý organismus, který nabízí své prostory celodenně napříč generacemi. Je to místo, kde se dá smysluplně prožít celý den. Od ranních přednášek pro školní děti, penzisty pročítající si denní tisk a zprávy na internetu, polední dílny a debaty rodičů na mateřské dovolené, přes odpolední náctileté brouzdající na síti a studenty hledající útočiště pro své studium, dospělé čtenáře v odpoledních hodinách až po večerní přednášky a debaty či umělecké prezentace je každodenní interval činností, kterým musí prostor knihovny nabídnout své zázemí. To bylo zadáním pro naši práci. (více o projektu)  

napsali o nás a dále