Libčeves

přeměna zříceniny zámku – tvrze v obecní akropoli
CZ — 2002
kulturní stavby
investor, klient
Obec Libčeves
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková, Miroslav Veselý

Koncept byl silně ovlivněn geniem loci. Místo je nad obec vyvýšeno jen mírně. Stačí vystoupat mírné převýšení a komorní měřítko obce a labyrintu místností tvrze se radikálně změní v dramatický velkolepý obraz. Panorama lemované ostrými hroty kopců na horizontu je jedinečné. Pozorovatel zažívá slavnostní pocit povznesení. Ve spojitosti s polohou v obci je to místo atmosférou podobné antické agoře. Tuto atmosféru jsme se snažili promítnout do našeho konceptu.
Estetický účinek navrženého řešení je založen na kontrastu. Nejen na zmíněném kontrastu měřítek, ale i na kontrastu starého a nového, původního a vestavěného, kontrastu hmotných kamenných zdí a subtilních sklo- ocelových konstrukcí.  Exaktních desky levitují nad roztřepenými konturami původních těles. Právě distanc mezi původní a novou konstrukcí je určujícím detailem.  V rámci konzervace budou všechny koruny zdí uzavřeny a zabezpečeny proti odpadávání zdiva. Budou zabezpečeny zachované stropní konstrukce a klenby.  Stávající podlahy budou zpevněny a oddrenážovány.  Otvory budou vyplněny jen v případě nutnosti zabezpečení objektu a v případě zabezpečení proti pádu. Výplně budou ocelové mříže nebo bezpečnostní sklo.  Původní křídla stavby budou zastřešena ocelovými konstrukcemi s pochozí dřevěnou palubou s lehkým ocelovým zábradlím. Desky s palubami budou kotveny přes patky do koruny zdiva. Nad nádvořím, očištěným od přístaveb bude zřízena ocelová konstrukce střešní desky s transparentním materiálem (polykarbonát, bezpečnostní sklo). Střecha bude zakrývat i gotický palác. Bude nesena rastrem subtilních ocelových sloupů, nezávislých na stávajících konstrukcích. V gotickém paláci bude na stejném principu jako pochozí paluby vestavěna úroveň původního patra. Úrovně nových palub budou propojeny systémem ocelových schodišť, který umožní trasy po objektu zokruhovat.  Do východního křídla budou umístěny formou nezávislé vestavby buňky se sociálním zázemím a zázemím obsluhy. Dvě místnosti v barokním křídle budou vyhrazeny pro skladování mobiliáře a techniky pro ozvučení a osvětlení akcí.  

Libčeves

přeměna zříceniny zámku – tvrze v obecní akropoli
CZ — 2002
kulturní stavby
investor, klient
Obec Libčeves
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková, Miroslav Veselý

Koncept byl silně ovlivněn geniem loci. Místo je nad obec vyvýšeno jen mírně. Stačí vystoupat mírné převýšení a komorní měřítko obce a labyrintu místností tvrze se radikálně změní v dramatický velkolepý obraz. Panorama lemované ostrými hroty kopců na horizontu je jedinečné. Pozorovatel zažívá slavnostní pocit povznesení. Ve spojitosti s polohou v obci je to místo atmosférou podobné antické agoře. Tuto atmosféru jsme se snažili promítnout do našeho konceptu.
Estetický účinek navrženého řešení je založen na kontrastu. Nejen na zmíněném kontrastu měřítek, ale i na kontrastu starého a nového, původního a vestavěného, kontrastu hmotných kamenných zdí a subtilních sklo- ocelových konstrukcí.  Exaktních desky levitují nad roztřepenými konturami původních těles. Právě distanc mezi původní a novou konstrukcí je určujícím detailem.  V rámci konzervace budou všechny koruny zdí uzavřeny a zabezpečeny proti odpadávání zdiva. Budou zabezpečeny zachované stropní konstrukce a klenby.  Stávající podlahy budou zpevněny a oddrenážovány.  Otvory budou vyplněny jen v případě nutnosti zabezpečení objektu a v případě zabezpečení proti pádu. Výplně budou ocelové mříže nebo bezpečnostní sklo.  Původní křídla stavby budou zastřešena ocelovými konstrukcemi s pochozí dřevěnou palubou s lehkým ocelovým zábradlím. Desky s palubami budou kotveny přes patky do koruny zdiva. Nad nádvořím, očištěným od přístaveb bude zřízena ocelová konstrukce střešní desky s transparentním materiálem (polykarbonát, bezpečnostní sklo). Střecha bude zakrývat i gotický palác. Bude nesena rastrem subtilních ocelových sloupů, nezávislých na stávajících konstrukcích. V gotickém paláci bude na stejném principu jako pochozí paluby vestavěna úroveň původního patra. Úrovně nových palub budou propojeny systémem ocelových schodišť, který umožní trasy po objektu zokruhovat.  Do východního křídla budou umístěny formou nezávislé vestavby buňky se sociálním zázemím a zázemím obsluhy. Dvě místnosti v barokním křídle budou vyhrazeny pro skladování mobiliáře a techniky pro ozvučení a osvětlení akcí.