Modřanský háj

obytný soubor na okraji Prahy
CZ, Praha, Do Koutů — 2021
rezidenční
investor, klient
AVESTUS real estate
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Pavel Jahelka, Michal Nohejl, Jan Srna
autor fotografií
Ester Havlová
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Koncept obytného areálu na rozhraní urbanizovaného území a volné krajiny se snaží na základě analýzy místa a zadání nabídnout současný pohled na bydlení v bytových domech středního standardu. 
Návrh nabízí alternativu k převažujícímu trendu zástavby příměstských lokalit. Středně podlažní zástavbu solitérních činžovních vil nahrazujeme koncentrovanější nízkopodlažní zástavbou inspirovanou bydlením v rodinném domě. 
Jednotlivé nízkopodlažní bloky vytvářejí vnitřní intimní prostory propojené do okolní krajiny přehledně orientovanými cestami. Návrh se snaží rozvinout téma bydlení charakteristické pro rodinný dům v prostoru obytného domu, především z pohledu nízkopodlažnosti, velkého podílu zeleně, propojení s vlastní zahradou, jednoduchého parkování, dostatečných ploch zázemí, bezpečnosti a intimity. 
Leitmotivem návrhu je heslo: byt = rodinný dům = chata
Koncept 
Koncept vychází z morfologie pozemku, provázanosti s krajinou a ze vztahu k městu. Zásadním motivem návrhu je integrace obytného souboru do urbánní a sociální struktury Komořan v duchu hesla: být součástí ne satelitem.
Modulace svahu do formy podélných terasových bloků vytváří platformu pro umísťování jednotlivých typů domů. měřítko a velikost teras je odrazem analýzy urbanistické kompozice navazující stávající výstavby RD. Protažením stávajících ulic – vzniká základní horizontální kostra nového souboru. V opačném směru – kolmo na svah je rytmizace teras podřízena maximální prostupnosti území.
Důležitou vlastností stávající zástavby RD je optimalizace společných prostor. Vnější prostory jsou většinou zahrnuty do soukromých zahrad, nezůstávají rozpačité meziprostory bez jasných majetkových a prostorových vztahů. Naopak volné plochy se čitelně vymezují jako veřejné a poskytují dostatek prostoru pro zájmovou činnost dětí i dospělých. 
Hmotové a prostorové řešení
Hmotové řešení pomáhá definovat terasovité formování místa a svým horizontálním uspořádáním navazuje na přirozenou morfologii. Jednotlivé objekty jsou situovány na podélných terasách. Bloky teras vymezují hierarchizované uličky, náměstíčka a v místě nástupu do obytného souboru centrální společenský prostor – piazzetu. Kompozice otevřených prostorů – uliček, náměstí, dvorů a dvorků vymezených opěrnými zdmi, oplocením, domy a parterem navazuje tradiční atmosféru venkovské zástavby až mediteránního charakteru s pocitem bezpečí a soukromí. 

 

 

 

Modřanský háj

obytný soubor na okraji Prahy
CZ, Praha, Do Koutů — 2021
rezidenční
investor, klient
AVESTUS real estate
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Pavel Jahelka, Michal Nohejl, Jan Srna
autor fotografií
Ester Havlová
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Koncept obytného areálu na rozhraní urbanizovaného území a volné krajiny se snaží na základě analýzy místa a zadání nabídnout současný pohled na bydlení v bytových domech středního standardu. 
Návrh nabízí alternativu k převažujícímu trendu zástavby příměstských lokalit. Středně podlažní zástavbu solitérních činžovních vil nahrazujeme koncentrovanější nízkopodlažní zástavbou inspirovanou bydlením v rodinném domě. 
Jednotlivé nízkopodlažní bloky vytvářejí vnitřní intimní prostory propojené do okolní krajiny přehledně orientovanými cestami. Návrh se snaží rozvinout téma bydlení charakteristické pro rodinný dům v prostoru obytného domu, především z pohledu nízkopodlažnosti, velkého podílu zeleně, propojení s vlastní zahradou, jednoduchého parkování, dostatečných ploch zázemí, bezpečnosti a intimity. 
Leitmotivem návrhu je heslo: byt = rodinný dům = chata
Koncept 
Koncept vychází z morfologie pozemku, provázanosti s krajinou a ze vztahu k městu. Zásadním motivem návrhu je integrace obytného souboru do urbánní a sociální struktury Komořan v duchu hesla: být součástí ne satelitem.
Modulace svahu do formy podélných terasových bloků vytváří platformu pro umísťování jednotlivých typů domů. měřítko a velikost teras je odrazem analýzy urbanistické kompozice navazující stávající výstavby RD. Protažením stávajících ulic – vzniká základní horizontální kostra nového souboru. V opačném směru – kolmo na svah je rytmizace teras podřízena maximální prostupnosti území.
Důležitou vlastností stávající zástavby RD je optimalizace společných prostor. Vnější prostory jsou většinou zahrnuty do soukromých zahrad, nezůstávají rozpačité meziprostory bez jasných majetkových a prostorových vztahů. Naopak volné plochy se čitelně vymezují jako veřejné a poskytují dostatek prostoru pro zájmovou činnost dětí i dospělých. 
Hmotové a prostorové řešení
Hmotové řešení pomáhá definovat terasovité formování místa a svým horizontálním uspořádáním navazuje na přirozenou morfologii. Jednotlivé objekty jsou situovány na podélných terasách. Bloky teras vymezují hierarchizované uličky, náměstíčka a v místě nástupu do obytného souboru centrální společenský prostor – piazzetu. Kompozice otevřených prostorů – uliček, náměstí, dvorů a dvorků vymezených opěrnými zdmi, oplocením, domy a parterem navazuje tradiční atmosféru venkovské zástavby až mediteránního charakteru s pocitem bezpečí a soukromí.