Motolské údolí

urbanistická studie okolí ulic Plzeňská a Vrchlického
CZ, Praha, Plzeňská a Vrchlického — 2016
urbanismus
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
Atelier DUK s.r.o., Ing. arch. Tomáš Cach, krajina - terra florida v.o.s., technická infrastruktura - PPU spol. s.r.o.
autor vizualizací
MgA. Jan Drška

V souvislosti s tendencemi rozvoje Prahy je zřejmé, že údolí Motolského potoka má chuť změnit svůj charakter. Sílí tlak na to, aby se z Plzeňské stala městská třída, aby se území proměnilo z dopravního koridoru na těžiště lokality se službami, obchodem a kulturou.
Místo má potenciál tuto změnu iniciovat a dlouhodobě připravovat. Studie nepracuje pouze se samostatnými ulicemi, ale definuje městský prostor Motolského údolí, které má ambice stát se funkčně i provozně významnou městskou linií.
Motolské údolí se stane těžištěm života na západ od Anděla a spojnicí návaznými částmi Prahy 5. Studie definuje Plzeňskou jako obytnou ulici s MHD, Vrchlického jako boulevard, propojuje parky do zelené osy a iniciuje vznik nových lokálních center. Má motivační charakter s cílem naplnit vizi multifunkční lokality, která udržitelným způsobem může sloužit nejen místním obyvatelům, ale obstát v širších souvislostech celého Smíchova…Prahy. 

Participace, která studii předcházela, determinovala pět základních témat (doprava, zástavba a město, krajina, centrum a vybavenost, vizuální kvality), jejichž problematiku studie řeší na všech úrovních návrhu od celkové koncepce přes regulaci území až k detailu veřejných klíčových prostranství. Více na motolskeudoli.praha5.cz

Motolské údolí

urbanistická studie okolí ulic Plzeňská a Vrchlického
CZ, Praha, Plzeňská a Vrchlického — 2016
urbanismus
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
Atelier DUK s.r.o., Ing. arch. Tomáš Cach, krajina - terra florida v.o.s., technická infrastruktura - PPU spol. s.r.o.
autor vizualizací
MgA. Jan Drška

V souvislosti s tendencemi rozvoje Prahy je zřejmé, že údolí Motolského potoka má chuť změnit svůj charakter. Sílí tlak na to, aby se z Plzeňské stala městská třída, aby se území proměnilo z dopravního koridoru na těžiště lokality se službami, obchodem a kulturou.
Místo má potenciál tuto změnu iniciovat a dlouhodobě připravovat. Studie nepracuje pouze se samostatnými ulicemi, ale definuje městský prostor Motolského údolí, které má ambice stát se funkčně i provozně významnou městskou linií.
Motolské údolí se stane těžištěm života na západ od Anděla a spojnicí návaznými částmi Prahy 5. Studie definuje Plzeňskou jako obytnou ulici s MHD, Vrchlického jako boulevard, propojuje parky do zelené osy a iniciuje vznik nových lokálních center. Má motivační charakter s cílem naplnit vizi multifunkční lokality, která udržitelným způsobem může sloužit nejen místním obyvatelům, ale obstát v širších souvislostech celého Smíchova…Prahy. 

Participace, která studii předcházela, determinovala pět základních témat (doprava, zástavba a město, krajina, centrum a vybavenost, vizuální kvality), jejichž problematiku studie řeší na všech úrovních návrhu od celkové koncepce přes regulaci území až k detailu veřejných klíčových prostranství. Více na motolskeudoli.praha5.cz