Motolské údolí - chceme poznat váš názor!

Motolské údolí - chceme poznat váš názor!

17/4/2016

Součástí návrhu urbanisticko-architektonické studie ulic Plzeňská-Vrchlického je i participace široké veřejnosti.  Věříme, že zapojení veřejnosti do plánování města má smysl a proto jsme pod metodickým vedením IPR Praha sestavili participační plán a dnes máme za sebou, kromě anketního dotazování, i dvě komentované procházky a jednu cyklojízdu. Cílem projektu je získat od uživatelů a rezidentů získat co nejpřesnější obraz celku. Jedná se o jeden z pilotních projektů v naší republice, který by měl být příkladem správného zapojení veřejnosti do procesu plánování. Potěšila nás velká účast i zájem veřejnosti, navzdory počasí. Rádi bychom Vás rovněž informovali o nově spuštěném webu a facebookových stránkách projektu Motolského údolí, kde najdete i další fotografie a aktuální informace. V tomto týdnu se uskuteční i další akce projektu: setkání s veřejností v úterý 19. dubna od 18:00 na ZŠ Nepomucká, Nepomucká 1/139, Praha 5 a ve středu 20. dubna od 18:00 v Komunitním centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5.