Nové Přítočno

rezidenčí projekt
CZ, Velké Přítočno — 2019
rezidenční
investor, klient
BUPA VP s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová, Kristýna Lhotská
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

https://www.novepritocno.cz/

Záměrem investora je vybudovat na dotčených pozemcích soubor bytových domů, které se přirozeně zapojí do života obce.
Návrhem reagujeme na dva urbanisticky neslučitelné světy, které se potkaly na jednom místě.
Rostlá struktura původní vesnice, která se postupně poměrně přirozeně rozvíjí, klasická parcelace izolovaných rodinných domků a náves s rybníkem v sousedství s naprosto rozdílným měřítkem logistických hal vytváří absurditu téměř groteskní.
Parcela je situována přímo na „třecí plochu“ těchto dvou světů.
Návrh cituje obě měřítka a vkládá mezi ně vhodný mezičlánek. Bytové domy šířkou traktu 12m a výškou 3NP reagují na sousedství stávajících rodinných domů. Jejich formování do jednotlivých hnízd vytváří kontrapunkt velikosti hal a skladů hned v sousedství parcely. Hnízda jsou tvořena skupinou čtyř až šesti domů na vyvýšeném soklu, který umožňuje umístění parkovacích stání částečně pod terén. Poměrně vysoká hustota zastavění je optimalizována vhodnou orientací domů. Sokl hierarchizuje prostor a důsledně ale nenásilně odděluje zónu pro residenty a pro veřejnost.
Ulice mezi hnízdy vytváří zklidněný veřejný prostor.
Vnitřek hnízda je mezi domy dělen na komunitní část, altán pro sousedské posezení, pěstební boxy pro byty, které nemají zahrádku a soukromé předzahrádky, které jsou dostupné i některým bytům ve 2NP Všechny venkovní pobytové plochy navazující na byty jsou orientovány do zahrady uvnitř hnízda. Lodžie jsou často spojovány do lodžiových věží, které pomáhají zlepšovat identifikaci hnízd.
Diverzita jednotlivých hnízd je docílena rozdílnou barevností, použitým materiálem a zelení v zahradách.

Nové Přítočno

rezidenčí projekt
CZ, Velké Přítočno — 2019
rezidenční
investor, klient
BUPA VP s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová, Kristýna Lhotská
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

https://www.novepritocno.cz/

Záměrem investora je vybudovat na dotčených pozemcích soubor bytových domů, které se přirozeně zapojí do života obce.
Návrhem reagujeme na dva urbanisticky neslučitelné světy, které se potkaly na jednom místě.
Rostlá struktura původní vesnice, která se postupně poměrně přirozeně rozvíjí, klasická parcelace izolovaných rodinných domků a náves s rybníkem v sousedství s naprosto rozdílným měřítkem logistických hal vytváří absurditu téměř groteskní.
Parcela je situována přímo na „třecí plochu“ těchto dvou světů.
Návrh cituje obě měřítka a vkládá mezi ně vhodný mezičlánek. Bytové domy šířkou traktu 12m a výškou 3NP reagují na sousedství stávajících rodinných domů. Jejich formování do jednotlivých hnízd vytváří kontrapunkt velikosti hal a skladů hned v sousedství parcely. Hnízda jsou tvořena skupinou čtyř až šesti domů na vyvýšeném soklu, který umožňuje umístění parkovacích stání částečně pod terén. Poměrně vysoká hustota zastavění je optimalizována vhodnou orientací domů. Sokl hierarchizuje prostor a důsledně ale nenásilně odděluje zónu pro residenty a pro veřejnost.
Ulice mezi hnízdy vytváří zklidněný veřejný prostor.
Vnitřek hnízda je mezi domy dělen na komunitní část, altán pro sousedské posezení, pěstební boxy pro byty, které nemají zahrádku a soukromé předzahrádky, které jsou dostupné i některým bytům ve 2NP Všechny venkovní pobytové plochy navazující na byty jsou orientovány do zahrady uvnitř hnízda. Lodžie jsou často spojovány do lodžiových věží, které pomáhají zlepšovat identifikaci hnízd.
Diverzita jednotlivých hnízd je docílena rozdílnou barevností, použitým materiálem a zelení v zahradách.