Obchodní dům Elektra

rekonstrukce a dostavba obchodního domu
CZ, Cheb, Valdštejnova 17/721 — 1998
polyfunkční dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Macko
zhotovitel
Komo Václav Komorous, Františkovy Lázně, Sklenářství Jelínek, České Budějovice
autor fotografií
Filip Šlapal

Logické požadavky na maximalizaci prodejní plochy v centru města motivovaly radikální „vypreparování“ domu až na jeho konstrukční dřeň – zděný pilíř a betonový průvlak. Přístavba do vnitrobloku zvětšuje komerční prostor. V interiéru je čitelná její subtilní tektonika ocelového skeletu. Průčelí je přetaženo skleněnou stěnou, jejíž plocha se v různých úhlech mění v zrcadlo života ulice i megavýlohu. Za touto výlohou se původní dům stává prvním exponátem.
Dvorní přístavba nahrazuje svou střešní terasou zastavěný prostor vnitrobloku. Slouží výhradně komunitě obyvatel domu a je přístupná křehkou schodišťovou věží.

Obchodní dům Elektra

rekonstrukce a dostavba obchodního domu
CZ, Cheb, Valdštejnova 17/721 — 1998
polyfunkční dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Macko
zhotovitel
Komo Václav Komorous, Františkovy Lázně, Sklenářství Jelínek, České Budějovice
autor fotografií
Filip Šlapal

Logické požadavky na maximalizaci prodejní plochy v centru města motivovaly radikální „vypreparování“ domu až na jeho konstrukční dřeň – zděný pilíř a betonový průvlak. Přístavba do vnitrobloku zvětšuje komerční prostor. V interiéru je čitelná její subtilní tektonika ocelového skeletu. Průčelí je přetaženo skleněnou stěnou, jejíž plocha se v různých úhlech mění v zrcadlo života ulice i megavýlohu. Za touto výlohou se původní dům stává prvním exponátem.
Dvorní přístavba nahrazuje svou střešní terasou zastavěný prostor vnitrobloku. Slouží výhradně komunitě obyvatel domu a je přístupná křehkou schodišťovou věží.