Obytný soubor Brandýs

alternativní studie zhodnocení problematické parcely
CZ, Brandýs nad Labem, Na Nižším hrádku — 2021
rezidenční
investor, klient
ZH Invest s.r.o. (developer)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Kateřina Hejná

Předchozí majitel se parcelu v centru historického města snažil zhodnotit výstavbou velkého počtu malých bytů v koncentrované formě bytového domu. Při projednávání ale dlouhodobě narážel na odpor. Zájemce o odkoupení projektu nás požádal o alternativní pohled na bydlení v této lokalitě. S novým investorem jsme se shodli na nevhodnosti standartu malých bytů v tak atraktivní lokalitě. Stavební objem jsme tedy defragmentovali na menší počet ale větších bytových jednotek. A ty jsme rozptýlili po parcele ve formě rodinných domků v zrnitosti odpovídající okolní zástavbě. To nám umožnilo původně dominantní zástavbu přimknout k mírně se svažujícímu terénu a dát jí tak nejenom úplně jinou formu, ale také parametry. Z bydlení v bytech se stalo bydlení v autonomních domech s vlastními zahrádkami. Defragmentace vytvořila i předpoklad ke vzniku malebné střešní krajiny s množstvím příležitostí vychutnat si z každého domu pohled na vedutu Brandýsa.

Obytný soubor Brandýs

alternativní studie zhodnocení problematické parcely
CZ, Brandýs nad Labem, Na Nižším hrádku — 2021
rezidenční
investor, klient
ZH Invest s.r.o. (developer)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Kateřina Hejná

Předchozí majitel se parcelu v centru historického města snažil zhodnotit výstavbou velkého počtu malých bytů v koncentrované formě bytového domu. Při projednávání ale dlouhodobě narážel na odpor. Zájemce o odkoupení projektu nás požádal o alternativní pohled na bydlení v této lokalitě. S novým investorem jsme se shodli na nevhodnosti standartu malých bytů v tak atraktivní lokalitě. Stavební objem jsme tedy defragmentovali na menší počet ale větších bytových jednotek. A ty jsme rozptýlili po parcele ve formě rodinných domků v zrnitosti odpovídající okolní zástavbě. To nám umožnilo původně dominantní zástavbu přimknout k mírně se svažujícímu terénu a dát jí tak nejenom úplně jinou formu, ale také parametry. Z bydlení v bytech se stalo bydlení v autonomních domech s vlastními zahrádkami. Defragmentace vytvořila i předpoklad ke vzniku malebné střešní krajiny s množstvím příležitostí vychutnat si z každého domu pohled na vedutu Brandýsa.