Park Egrensis

studie proveditelnosti, „zrcadlový“ projekt s revitalizací území města Waldsassen SRN
CZ, Cheb — 2001
urbanismus
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Studie zpracovává území nikoho, území jehož kontinuální vývoj poznamenal odsun původního obyvatelstva a zřízení „železné opony“. Na zakladě důkladných analýz jsou definovány limity a problémy. S vědomim, že obraz krajiny je projevem ekonomicko sociálních podmínek, které nám panují, se návrh snaží popsata shrnout jeho atraktivity a potenciály. Předpokládá, že navržená strategie vyvolá synergický efekt a propojení jednotlivých podmětů  přinese plodnou kultivaci. Cílem je integrovat území nejen svou vizuální podobou, ale i funkčním naplněnim skrajinou sousedního Bavorska.

Park Egrensis

studie proveditelnosti, „zrcadlový“ projekt s revitalizací území města Waldsassen SRN
CZ, Cheb — 2001
urbanismus
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Studie zpracovává území nikoho, území jehož kontinuální vývoj poznamenal odsun původního obyvatelstva a zřízení „železné opony“. Na zakladě důkladných analýz jsou definovány limity a problémy. S vědomim, že obraz krajiny je projevem ekonomicko sociálních podmínek, které nám panují, se návrh snaží popsata shrnout jeho atraktivity a potenciály. Předpokládá, že navržená strategie vyvolá synergický efekt a propojení jednotlivých podmětů  přinese plodnou kultivaci. Cílem je integrovat území nejen svou vizuální podobou, ale i funkčním naplněnim skrajinou sousedního Bavorska.