Participujeme na programu z Evropského sociálního fondu

Participujeme na programu z Evropského sociálního fondu

16/4/2018

V rámci projektu „Záruky pro mladé v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme za podporu!