Pergamenka

Bydlení Jankovcova - konverze skladového areálu bývalé Ferony
CZ, Praha 7 - Holešovice — 2023
rezidenční
investor, klient
FINEP Holešovice a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková, Tomáš Koňařík, Jan Rosický
technické řešení, spolupráce
Building s.r.o., K+K průzkum, Inset s.r.o., 3G Praha s.r.o.
autor vizualizací
fotografie: Ester Havlová, Jiří Hroník, vizualizace: obrazek.org - Michal Nohejl

Město je prostorovou koláží funkcí, hmot, epoch. 

Je několik legitimních přístupů k jeho rozvoji. Mají buď charakter evoluční, nebo revoluční. Buď proměna totálně vymaže stopy předchozího využití, a nebo je do sebe integruje. Praha má své asanace (Josefov, Žižkov atd.), ale typičtější je pro ni spíše evoluční přístup, kterému vděčí za svoji rozmanitost, barvitost a malebnost. Energie a náklady vložené do bourání a vyčištění místa od stop předchozího využití jsou značné. Není efektivnější investovat do zachování genia loci? Nezhodnotí se v něco, na co obvykle v tomto druhu projektů nezbývají prostředky, nevznikne překvapivá nová kvalita, která akceleruje další vazby a podněty?
V případě konverze skladového areálu bývalé Ferony jsme se pokusili vytěžit z minulé funkce atmosféru, měřítko, prostorový organizační řád. 
Řešené území je vymezeno blokem mezi ulicemi Vrbenského, Argentinskou, Jankovcovou, U Pergamenky. Stávající industriální budovy uzavírají trojúhelníkový dvůr se vstupem od severovýchodu z ulice U Pergamenky. Na jihovýchodě uzavírá blok řada činžovních domů do Ortenova náměstí. Na severozápadě blok není jednoznačně definován…parcela je zde zastavěna sklady a přístavky. K budově skladu přilehá tvarově komplikovaná parcela bývalé železniční vlečky. Objekt č.p. 1455 -  administrativní budova s bočním skladem a vrátnicí je prohlášen za kulturní památku. Záměrem investora je vybudovat na dotčených pozemcích polyfunkční soubor s převažující funkcí bydlení. Urbanisticky je celá kompozice tvořena v několika krocích a zamýšlených etapách.Vychází z konceptu připravované výstavby v letech 1932 – 33.

1 – zpevnění kontury bloku severozápadním směrem čelem k Argentinské. V širším kontextu uzavření nábřežní fronty.
2 - zpevnění kontury bloku a nároží mezi ulicemi Jankovcova a U Pergamenky.
3 - posílení a vytvoření piazzetty ze stávajícího areálového dvora. Vznik veřejného prostoru s potenciálem lokálního centra. Kulturní památka – stávající prodejna s bočním skladem a vrátnicí se stává těžištěm tohoto centra…hledání vhodné společensko – kulturní funkce.
4 - dotvoření skeletu původní skladové haly dostavbou soliterních domů do nové kompozice. Vznik industriální zahrady, vybudování průchodu skeletem bývalého skladu směrem piazzetta – Vrbenského.

Pokusili jsme se stávající, očištěný skelet ocelové haly použít jako jakousi notovou osnovu, do které jsme vepsali novou melodii. Míra autenticity zachování konstrukce záleží na několika faktorech. V současné době probíhá stavebně technický průzkum stávající konstrukce. Po vyhodnocení technického stavu bude celá konstrukce rozdělena do několika kategorií…

- Konstrukce zachována beze změny
- Konstrukce demontována a znovu osazena s mírnou modifikací (např. změna polohy, výšky prvku)
- Konstrukce demontována a využita v nových souvislostech (předzahrádky, pergoly, konstrukce pro popínavou zeleň)
- Replika původní konstrukce (degradované a poškozené části)
- Konstrukce odstraněné

Konkrétní polohu a výšky jednotlivých objektů určilo podrobné zkoumání normových, legislativních, majetkových a technických požadavků na výstavbu.
Nově navrhované objekty jsou podsklepené 1. až 3. PP se šířkou traktu cca 20m. Výškou se pohybují v hladině 4 – 8 NP. V rámci uličního profilu respektují vyšky sousedních stávajících objektů.
Stávající areál Ferony je ojedinělou ukázkou spojení industriální a bytové funkce, nový návrh se snaží tuto finesu zužitkovat, posunout do kontextu stávajících potřeb bydlení ve městě.

Pergamenka

Bydlení Jankovcova - konverze skladového areálu bývalé Ferony
CZ, Praha 7 - Holešovice — 2023
rezidenční
investor, klient
FINEP Holešovice a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková, Tomáš Koňařík, Jan Rosický
technické řešení, spolupráce
Building s.r.o., K+K průzkum, Inset s.r.o., 3G Praha s.r.o.
autor vizualizací
fotografie: Ester Havlová, Jiří Hroník, vizualizace: obrazek.org - Michal Nohejl

Město je prostorovou koláží funkcí, hmot, epoch. 

Je několik legitimních přístupů k jeho rozvoji. Mají buď charakter evoluční, nebo revoluční. Buď proměna totálně vymaže stopy předchozího využití, a nebo je do sebe integruje. Praha má své asanace (Josefov, Žižkov atd.), ale typičtější je pro ni spíše evoluční přístup, kterému vděčí za svoji rozmanitost, barvitost a malebnost. Energie a náklady vložené do bourání a vyčištění místa od stop předchozího využití jsou značné. Není efektivnější investovat do zachování genia loci? Nezhodnotí se v něco, na co obvykle v tomto druhu projektů nezbývají prostředky, nevznikne překvapivá nová kvalita, která akceleruje další vazby a podněty?
V případě konverze skladového areálu bývalé Ferony jsme se pokusili vytěžit z minulé funkce atmosféru, měřítko, prostorový organizační řád. 
Řešené území je vymezeno blokem mezi ulicemi Vrbenského, Argentinskou, Jankovcovou, U Pergamenky. Stávající industriální budovy uzavírají trojúhelníkový dvůr se vstupem od severovýchodu z ulice U Pergamenky. Na jihovýchodě uzavírá blok řada činžovních domů do Ortenova náměstí. Na severozápadě blok není jednoznačně definován…parcela je zde zastavěna sklady a přístavky. K budově skladu přilehá tvarově komplikovaná parcela bývalé železniční vlečky. Objekt č.p. 1455 -  administrativní budova s bočním skladem a vrátnicí je prohlášen za kulturní památku. Záměrem investora je vybudovat na dotčených pozemcích polyfunkční soubor s převažující funkcí bydlení. Urbanisticky je celá kompozice tvořena v několika krocích a zamýšlených etapách.Vychází z konceptu připravované výstavby v letech 1932 – 33.

1 – zpevnění kontury bloku severozápadním směrem čelem k Argentinské. V širším kontextu uzavření nábřežní fronty.
2 - zpevnění kontury bloku a nároží mezi ulicemi Jankovcova a U Pergamenky.
3 - posílení a vytvoření piazzetty ze stávajícího areálového dvora. Vznik veřejného prostoru s potenciálem lokálního centra. Kulturní památka – stávající prodejna s bočním skladem a vrátnicí se stává těžištěm tohoto centra…hledání vhodné společensko – kulturní funkce.
4 - dotvoření skeletu původní skladové haly dostavbou soliterních domů do nové kompozice. Vznik industriální zahrady, vybudování průchodu skeletem bývalého skladu směrem piazzetta – Vrbenského.

Pokusili jsme se stávající, očištěný skelet ocelové haly použít jako jakousi notovou osnovu, do které jsme vepsali novou melodii. Míra autenticity zachování konstrukce záleží na několika faktorech. V současné době probíhá stavebně technický průzkum stávající konstrukce. Po vyhodnocení technického stavu bude celá konstrukce rozdělena do několika kategorií…

- Konstrukce zachována beze změny
- Konstrukce demontována a znovu osazena s mírnou modifikací (např. změna polohy, výšky prvku)
- Konstrukce demontována a využita v nových souvislostech (předzahrádky, pergoly, konstrukce pro popínavou zeleň)
- Replika původní konstrukce (degradované a poškozené části)
- Konstrukce odstraněné

Konkrétní polohu a výšky jednotlivých objektů určilo podrobné zkoumání normových, legislativních, majetkových a technických požadavků na výstavbu.
Nově navrhované objekty jsou podsklepené 1. až 3. PP se šířkou traktu cca 20m. Výškou se pohybují v hladině 4 – 8 NP. V rámci uličního profilu respektují vyšky sousedních stávajících objektů.
Stávající areál Ferony je ojedinělou ukázkou spojení industriální a bytové funkce, nový návrh se snaží tuto finesu zužitkovat, posunout do kontextu stávajících potřeb bydlení ve městě.