Portheimka a Zahrada umění

odkrytí a zpřístupnění objektu Portheimky a oživení parku
CZ, Praha, Štefánikova, Náměstí 14. října — 2011
veřejný prostor
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Jitka Macáková
autor vizualizací
cyrany.com
ocenění
vítězný projekt

Promenáda, Portheimka:
Objekt historické budovy Portheimky je osazený na původní nivelitě terénu dnes zachované v úrovní parku. Ze strany ulice je budova velice nešťasně zapuštěna o 1/2 patro pod úroveň ulice. Zároveň je hlavní průčelí objektu ze strany parku degradováno opěrnou zdí, která míří ke středu dominantního průčelí.
Navrhujeme osvobodit cennou budovu ze sevření okolních konstrukcí. Díky eliminaci automobilové dopravy ve Štefánikově ulici (včetně posunu kolejiště cca o 1,7 m směrem od Portheimky) navrhujeme uvolnit budovu pozvolným schodištěm vybízejícím k posezení a plynule tak navázat prostor Štefánikovy ulice na přilehlý park. Budova opět získá dominantnost a naváže ztracený dialog s prostorem ulice a předprostorem kostela sv. Václava.
Plochu parku rozšiřujeme směrem ke kostelu tak, aby bylo zcela uvolněno hlavní průčelí Portheimky. Východo-západní osa propojující celé řešené území je zde transformována do promenády NAD parkem a podpořena alejí soch. V parku pak předpokládáme instalaci velkorozměrových soch na které je možné shlížet z této úrovně. Boční fasádu kostela navrhujeme pohledově osvobodit od stromů, které ji zakrývají a naopak necháváme vyznít park na druhé straně.
Galerie, Zahrada umění:
Park Portheimka je zachovalým reprezentantem původní nivelity terénu. Na první pohled působí toto zapuštěné území trochu nepatřičně, ale to mu naopak dodává jedinečnost a napětí. Na opačné straně park uzavírá neukončený blok se slepými štíty, zadními fasádami činžovních domů, trafostanicí.
Navrhujeme blok dostavět a park doplnit o reprezentativní fasádu centra umění. Přízemí objektu necháváme volně otevřené do parku. Rozdíly mezi parkem a budovou se stírají, příroda prostupuje do budovy a naopak sochy expandují do parku - Zahrady umění. Plocha parku obsazená budovou je tak symbolicky ponechána a fakticky nahrazena rozšířením parku směrem k promenádě.
Blok je zároveň doplněn o další atraktivní funkci druhé scény Švandova divadla nastavěné na současnou trafostanici a vytvářející spolu s galerií živoucí centrum umění.
V parku ponecháváme kvalitní vzrostlé stromy, doplněné o městský pobytový trávník.
z textu Arbor vitae:
Centrum pro studium a prezentaci středoevropského umění Arbor vitae (CAV)
Své komplexní a navzájem provázané aktivity by Arbor vitae rádo doslovně „zastřešilo“ v jedné budově, otevřené laické a odborné veřejnosti.
V této budově by mělo být :
a) badatelské centrum, rozsáhlá odborná knihovna
b) galerie, stálá sbírka fondu Pro arte, tak i dočasné výstavy
c) zázemí subjektů Arbor vitae pro interní i externí odborníky
d) rezidenční centrum pro badatele v rámci stipendií

 

Portheimka a Zahrada umění

odkrytí a zpřístupnění objektu Portheimky a oživení parku
CZ, Praha, Štefánikova, Náměstí 14. října — 2011
veřejný prostor
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Jitka Macáková
autor vizualizací
cyrany.com
ocenění
vítězný projekt

Promenáda, Portheimka:
Objekt historické budovy Portheimky je osazený na původní nivelitě terénu dnes zachované v úrovní parku. Ze strany ulice je budova velice nešťasně zapuštěna o 1/2 patro pod úroveň ulice. Zároveň je hlavní průčelí objektu ze strany parku degradováno opěrnou zdí, která míří ke středu dominantního průčelí.
Navrhujeme osvobodit cennou budovu ze sevření okolních konstrukcí. Díky eliminaci automobilové dopravy ve Štefánikově ulici (včetně posunu kolejiště cca o 1,7 m směrem od Portheimky) navrhujeme uvolnit budovu pozvolným schodištěm vybízejícím k posezení a plynule tak navázat prostor Štefánikovy ulice na přilehlý park. Budova opět získá dominantnost a naváže ztracený dialog s prostorem ulice a předprostorem kostela sv. Václava.
Plochu parku rozšiřujeme směrem ke kostelu tak, aby bylo zcela uvolněno hlavní průčelí Portheimky. Východo-západní osa propojující celé řešené území je zde transformována do promenády NAD parkem a podpořena alejí soch. V parku pak předpokládáme instalaci velkorozměrových soch na které je možné shlížet z této úrovně. Boční fasádu kostela navrhujeme pohledově osvobodit od stromů, které ji zakrývají a naopak necháváme vyznít park na druhé straně.
Galerie, Zahrada umění:
Park Portheimka je zachovalým reprezentantem původní nivelity terénu. Na první pohled působí toto zapuštěné území trochu nepatřičně, ale to mu naopak dodává jedinečnost a napětí. Na opačné straně park uzavírá neukončený blok se slepými štíty, zadními fasádami činžovních domů, trafostanicí.
Navrhujeme blok dostavět a park doplnit o reprezentativní fasádu centra umění. Přízemí objektu necháváme volně otevřené do parku. Rozdíly mezi parkem a budovou se stírají, příroda prostupuje do budovy a naopak sochy expandují do parku - Zahrady umění. Plocha parku obsazená budovou je tak symbolicky ponechána a fakticky nahrazena rozšířením parku směrem k promenádě.
Blok je zároveň doplněn o další atraktivní funkci druhé scény Švandova divadla nastavěné na současnou trafostanici a vytvářející spolu s galerií živoucí centrum umění.
V parku ponecháváme kvalitní vzrostlé stromy, doplněné o městský pobytový trávník.
z textu Arbor vitae:
Centrum pro studium a prezentaci středoevropského umění Arbor vitae (CAV)
Své komplexní a navzájem provázané aktivity by Arbor vitae rádo doslovně „zastřešilo“ v jedné budově, otevřené laické a odborné veřejnosti.
V této budově by mělo být :
a) badatelské centrum, rozsáhlá odborná knihovna
b) galerie, stálá sbírka fondu Pro arte, tak i dočasné výstavy
c) zázemí subjektů Arbor vitae pro interní i externí odborníky
d) rezidenční centrum pro badatele v rámci stipendií