PORTO

soutěžní návrh bydlení a administrativy v těsném sousedství řeky
CZ, Praha, Rohanský ostrov — 2012
polyfunkční dům
investor, klient
Sekyra Group a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Vítězslav Danda, Jitka Macáková, Miroslav Petrtýl
autor vizualizací
vize.com

Koncept bytového a administrativního komplexu PORTO vychází ze základních atraktivit místa; řeky, parku a výhledů. Bloková struktura a bodové domy v urbanistické studii se sice úspěšně snaží simulovat tradiční městskou strukturu, ale za cenu, že základní atraktivity; řeka, park a výhledy, nejsou distribuovány bytovým jednotkám rovnoměrně. Naší snahou bylo umožnit více obyvatelům užívat si jedinečnosti místa a tím usnadnit i jejich volbu při výběru bydlení. Maximum bytů by mělo tedy mít výhled na Vltavu, Rohanský ostrov a na panorama Pražského hradu. Zároveň by se náš koncept neměl urbanisticky tolik vymezovat vůči parku na západě jako bloková struktura urbanistické studie. Naopak by se s parkem měl propojit a vzbuzovat dojem, že se jedná o objekty plující v parku. Před dílčími formami bodových domů a bloků jsme dali přednost abstraktním elegantním formám. Nejen proto, že si myslíme, že lépe akcentují přítomnost řeky, ale také proto, že se domníváme, že v blízké budoucnosti budou klienti unaveni zkrabičkovatělou bradavičnatou architekturou bytových komplexů.
Hmoty administrativních budov jsou umístěné jako bariérové objekty podél hlavní komunikace. Bytové domy jsou už volněji rozmístěné v parku. Hmotové členění si pohrává s dojmem lodí kotvících v doku, odtud jsme odvodili pracovní název PORTO. Estetika a stylizace domů vychází z estetiky luxusních zámořských cruiserů. Koncept parkových úprav a zeleně rozšiřuje chápání parku na západě zájmového území i na pozemky pro výstavbu. Navržené domy v parku, který je logickým pokračováním Kaizlových sadů k řece, jakoby plují.
Nově navržený park spojuje s Kaizlovými sady ekodukt s pěší a cyklostezkou, navazující na pobřežní korzo. Síť parkových cest prochází i mezi domy. Obslužné ulice nejsou propojené, vyúsťují pouze do parkovišť. Zeleň parku kontinuálně pokračuje mezi domy stejně jako parkové cesty. Koncept se snaží oslavit mimořádné místo poetickým, ale v podstatě velmi racionálním řešením.

 

 

PORTO

soutěžní návrh bydlení a administrativy v těsném sousedství řeky
CZ, Praha, Rohanský ostrov — 2012
polyfunkční dům
investor, klient
Sekyra Group a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Vítězslav Danda, Jitka Macáková, Miroslav Petrtýl
autor vizualizací
vize.com

Koncept bytového a administrativního komplexu PORTO vychází ze základních atraktivit místa; řeky, parku a výhledů. Bloková struktura a bodové domy v urbanistické studii se sice úspěšně snaží simulovat tradiční městskou strukturu, ale za cenu, že základní atraktivity; řeka, park a výhledy, nejsou distribuovány bytovým jednotkám rovnoměrně. Naší snahou bylo umožnit více obyvatelům užívat si jedinečnosti místa a tím usnadnit i jejich volbu při výběru bydlení. Maximum bytů by mělo tedy mít výhled na Vltavu, Rohanský ostrov a na panorama Pražského hradu. Zároveň by se náš koncept neměl urbanisticky tolik vymezovat vůči parku na západě jako bloková struktura urbanistické studie. Naopak by se s parkem měl propojit a vzbuzovat dojem, že se jedná o objekty plující v parku. Před dílčími formami bodových domů a bloků jsme dali přednost abstraktním elegantním formám. Nejen proto, že si myslíme, že lépe akcentují přítomnost řeky, ale také proto, že se domníváme, že v blízké budoucnosti budou klienti unaveni zkrabičkovatělou bradavičnatou architekturou bytových komplexů.
Hmoty administrativních budov jsou umístěné jako bariérové objekty podél hlavní komunikace. Bytové domy jsou už volněji rozmístěné v parku. Hmotové členění si pohrává s dojmem lodí kotvících v doku, odtud jsme odvodili pracovní název PORTO. Estetika a stylizace domů vychází z estetiky luxusních zámořských cruiserů. Koncept parkových úprav a zeleně rozšiřuje chápání parku na západě zájmového území i na pozemky pro výstavbu. Navržené domy v parku, který je logickým pokračováním Kaizlových sadů k řece, jakoby plují.
Nově navržený park spojuje s Kaizlovými sady ekodukt s pěší a cyklostezkou, navazující na pobřežní korzo. Síť parkových cest prochází i mezi domy. Obslužné ulice nejsou propojené, vyúsťují pouze do parkovišť. Zeleň parku kontinuálně pokračuje mezi domy stejně jako parkové cesty. Koncept se snaží oslavit mimořádné místo poetickým, ale v podstatě velmi racionálním řešením.