Prototyp rodinného domu v Posázaví

Každodenní romantika
CZ — 2015
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl
technické řešení, spolupráce
OMEGA project s.r.o. - Jan Škopek, Miroslav Fejfar, statika - Radek Brandejs
zhotovitel
stavba svépomocí, tesaři - Jiří Kotík, okenní systém - Nevšímal a.s.
autor fotografií
Tomáš Rasl
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Prototyp rodinného domu je realizován v bývalém žulovém lomu v Posázaví.
Realizace má prověřit konstrukční, typologické a uživatelské vlastnosti prototypu. Je situován na hraně skály nad jezerem. Zachovává vzrostlou zeleň, zhodnocuje výhled na vodní plochu a umožňuje přístup na louku uprostřed lesa.
Jednoduchá kubická hmota 15x15x4m ukrývá složitěji formovaný interiér. Organicky tvarovaný labyrint vnitřního obytného prostoru umožňuje lepší proslunění a prosvětlení, výhledy a průhledy z hloubky dispozice.
Objekt levituje nad terénem, není založen klasicky. Ocelový montovaný roznášecí rošt je osazen na stávající žulové bloky – zbytky těžební aktivity. Na rošt je provedena sloupková dřevěná konstrukce typu 2“X 4“. Strop je z dřevěných sbíjených vazníků. Střecha plochá s extenzivní zelení. Fasáda provětrávaná ze dřevěných hranolů. Okna hliníková.
Posuvná skleněná stěna umožňuje propojit obytný prostor s venkovní terasou na louce.
Interier je proveden v monochromatické barevnosti ve valérech bílé - neutrální rámec pro barevnost lesa v různých denních a ročních obdobích.
Realizace byla provedena svépomocí.
Objekt je demontovatelný, může zmizet beze stopy.

Prototyp rodinného domu v Posázaví

Každodenní romantika
CZ — 2015
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl
technické řešení, spolupráce
OMEGA project s.r.o. - Jan Škopek, Miroslav Fejfar, statika - Radek Brandejs
zhotovitel
stavba svépomocí, tesaři - Jiří Kotík, okenní systém - Nevšímal a.s.
autor fotografií
Tomáš Rasl
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Prototyp rodinného domu je realizován v bývalém žulovém lomu v Posázaví.
Realizace má prověřit konstrukční, typologické a uživatelské vlastnosti prototypu. Je situován na hraně skály nad jezerem. Zachovává vzrostlou zeleň, zhodnocuje výhled na vodní plochu a umožňuje přístup na louku uprostřed lesa.
Jednoduchá kubická hmota 15x15x4m ukrývá složitěji formovaný interiér. Organicky tvarovaný labyrint vnitřního obytného prostoru umožňuje lepší proslunění a prosvětlení, výhledy a průhledy z hloubky dispozice.
Objekt levituje nad terénem, není založen klasicky. Ocelový montovaný roznášecí rošt je osazen na stávající žulové bloky – zbytky těžební aktivity. Na rošt je provedena sloupková dřevěná konstrukce typu 2“X 4“. Strop je z dřevěných sbíjených vazníků. Střecha plochá s extenzivní zelení. Fasáda provětrávaná ze dřevěných hranolů. Okna hliníková.
Posuvná skleněná stěna umožňuje propojit obytný prostor s venkovní terasou na louce.
Interier je proveden v monochromatické barevnosti ve valérech bílé - neutrální rámec pro barevnost lesa v různých denních a ročních obdobích.
Realizace byla provedena svépomocí.
Objekt je demontovatelný, může zmizet beze stopy.