Radniční blok v Chebu

zacelení zdecimovaného bloku
CZ, Cheb, Školní — 2011
polyfunkční dům
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Vítězslav Danda
autor vizualizací
obrazek.org

Cheb - kompaktní středověké město fatálně zdecimované druhou světovou válkou. Část jizev po bombardování zacelila socialistická výstavba, věže na kostele vrátila až současnost a některé jizvy zůstaly nezacelené.
Mezi jednu z největších patří zadní trakt východní fronty Náměstí Jiřího z Poděbrad ohraničený ulicí Školní. Školní ulici už téměř půl století definují sorelácké bytovky, protější uliční fronta chybí úplně, otevírá se tak pohled do obnažených dvorních fasád domů tvořících náměstí. Neopodstatněnou volnou plochu okupuje přízemní objekt bývalé školní jídelny opět ve stylu socialistického realizmu.
Tím, že je východní fronta náměstí téměř neprostupná, žije celá východní část za ní v závětří, které spíše než atraktivní lokalitu v centru města připomíná periferii.
Je třeba se nad tímto stavem zamyslet. Zamyšlení nad radničním blokem ale otevírá další podstatnou otázku; jak funguje náměstí Krále Jiřího, srdce historického Chebu? Je to skutečný společenský, kulturní, obchodní, rezidenční středobod města? Ne!
Důvodem je mimo jiné i to, že moderní, pro obyvatele atraktivní městotvorné funkce jako bydlení, služby a obchod, společenský ruch a zábava, pracovní příležitosti se realizují mimo centrum. Ani turistický ruch nemá v Chebu potřebnou sílu, aby naplnil tak velkorysé náměstí. Pro intenzivnější fungování chybí dostatečně koncentrované příležitosti a právě rozvolněnost zástavby je jedním z důvodů, proč zde koncentrovaný městský život chybí.Situace ale není na obou stranách náměstí stejná. Srovnáme li východní a západní polovinu historického středu zjistíme, že ta západní je daleko lépe zachovalá v původní formě a malebnosti, lépe napojená na náměstí uličkami a průchody. Je atraktivnější z hlediska podnikání, bydlení, dopravní obslužnosti. Východní blok v současnosti takovou atraktivitu nemá, ale o to větší má potenciál! Uvědomíme-li si, že je to v podstatě velký volný pozemek s jedním majitelem, snadnou napojitelností na silniční síť mimo bývalé hradby, s dobrým kontaktem na zeleň na bývalých hradbách, jedná se o nejatraktivnější proluku ve městě. Nabízí se myšlenka využít tohoto potenciálu pro vybudování moderního městského centra, které v sobě kromě obchodu, služeb, zábavy, pracovních příležitostí v administrativě a bydlení bude zahrnovat i rozšíření ploch historické radnice, soustředění všech jejích odborů do jedné budovy a doplnění chybějících prostorů, jako aula pro jednání zastupitelstva a rady. A to vše pod jednou střechou, fungující bez ohledu na počasí a roční dobu, fungující 24 hodin denně, celý týden. S ohromným podzemním parkingem schopným nahradit parkování na náměstí, kde by se obchodní parter mohl rozšířit o předzahrádky. Se sítí pasáží využívajících průjezdů a mázhauzů historických domů pro pojení s náměstím a zprůchodněním celého vnitrobloku a vyústěními do Školní ulice. Takové centrum by bylo schopné konkurovat shopingcentrům na periferii a doplnit historický střed o vše, co z něj dělá živé město.

 

Radniční blok v Chebu

zacelení zdecimovaného bloku
CZ, Cheb, Školní — 2011
polyfunkční dům
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Vítězslav Danda
autor vizualizací
obrazek.org

Cheb - kompaktní středověké město fatálně zdecimované druhou světovou válkou. Část jizev po bombardování zacelila socialistická výstavba, věže na kostele vrátila až současnost a některé jizvy zůstaly nezacelené.
Mezi jednu z největších patří zadní trakt východní fronty Náměstí Jiřího z Poděbrad ohraničený ulicí Školní. Školní ulici už téměř půl století definují sorelácké bytovky, protější uliční fronta chybí úplně, otevírá se tak pohled do obnažených dvorních fasád domů tvořících náměstí. Neopodstatněnou volnou plochu okupuje přízemní objekt bývalé školní jídelny opět ve stylu socialistického realizmu.
Tím, že je východní fronta náměstí téměř neprostupná, žije celá východní část za ní v závětří, které spíše než atraktivní lokalitu v centru města připomíná periferii.
Je třeba se nad tímto stavem zamyslet. Zamyšlení nad radničním blokem ale otevírá další podstatnou otázku; jak funguje náměstí Krále Jiřího, srdce historického Chebu? Je to skutečný společenský, kulturní, obchodní, rezidenční středobod města? Ne!
Důvodem je mimo jiné i to, že moderní, pro obyvatele atraktivní městotvorné funkce jako bydlení, služby a obchod, společenský ruch a zábava, pracovní příležitosti se realizují mimo centrum. Ani turistický ruch nemá v Chebu potřebnou sílu, aby naplnil tak velkorysé náměstí. Pro intenzivnější fungování chybí dostatečně koncentrované příležitosti a právě rozvolněnost zástavby je jedním z důvodů, proč zde koncentrovaný městský život chybí.Situace ale není na obou stranách náměstí stejná. Srovnáme li východní a západní polovinu historického středu zjistíme, že ta západní je daleko lépe zachovalá v původní formě a malebnosti, lépe napojená na náměstí uličkami a průchody. Je atraktivnější z hlediska podnikání, bydlení, dopravní obslužnosti. Východní blok v současnosti takovou atraktivitu nemá, ale o to větší má potenciál! Uvědomíme-li si, že je to v podstatě velký volný pozemek s jedním majitelem, snadnou napojitelností na silniční síť mimo bývalé hradby, s dobrým kontaktem na zeleň na bývalých hradbách, jedná se o nejatraktivnější proluku ve městě. Nabízí se myšlenka využít tohoto potenciálu pro vybudování moderního městského centra, které v sobě kromě obchodu, služeb, zábavy, pracovních příležitostí v administrativě a bydlení bude zahrnovat i rozšíření ploch historické radnice, soustředění všech jejích odborů do jedné budovy a doplnění chybějících prostorů, jako aula pro jednání zastupitelstva a rady. A to vše pod jednou střechou, fungující bez ohledu na počasí a roční dobu, fungující 24 hodin denně, celý týden. S ohromným podzemním parkingem schopným nahradit parkování na náměstí, kde by se obchodní parter mohl rozšířit o předzahrádky. Se sítí pasáží využívajících průjezdů a mázhauzů historických domů pro pojení s náměstím a zprůchodněním celého vnitrobloku a vyústěními do Školní ulice. Takové centrum by bylo schopné konkurovat shopingcentrům na periferii a doplnit historický střed o vše, co z něj dělá živé město.