Revitalizace Poohří

studie obnovy vztahu města a řeky
CZ — 2001
urbanismus
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Bohuslav Blažek, Böhringer, Ivan Dejmal, Jana Kohlová, Roman Klimeš

Studie hledá způsoby zastavení rozpadu obrazu města. Nejen jeho formy, ale především jeho obsahu. Extenzivním a expanzivním tendencím lze čelit zobytněním historického jádra společně s obnovením čitelnosti jeho kontur. Právě rozhraní mezi městem a řekou poskytovalo nejexaktnější definování toho, co je město a co je krajina, co je uvnitř a co je vně. A právě kdysi velmi úzký vztah řeky a města je v postindustriální éře fatálně narušen. Studie rozdělila průtok řeky městem na charakteristické oblasti a konfrontovala jejich historický a současný obraz. Analogicky nabídla vizi jejich obnovy a rozvoje.

Revitalizace Poohří

studie obnovy vztahu města a řeky
CZ — 2001
urbanismus
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Bohuslav Blažek, Böhringer, Ivan Dejmal, Jana Kohlová, Roman Klimeš

Studie hledá způsoby zastavení rozpadu obrazu města. Nejen jeho formy, ale především jeho obsahu. Extenzivním a expanzivním tendencím lze čelit zobytněním historického jádra společně s obnovením čitelnosti jeho kontur. Právě rozhraní mezi městem a řekou poskytovalo nejexaktnější definování toho, co je město a co je krajina, co je uvnitř a co je vně. A právě kdysi velmi úzký vztah řeky a města je v postindustriální éře fatálně narušen. Studie rozdělila průtok řeky městem na charakteristické oblasti a konfrontovala jejich historický a současný obraz. Analogicky nabídla vizi jejich obnovy a rozvoje.