Rezidence MEOPTA

konverze průmyslového objektu v bytový dům
CZ, Praha 5 - Košíře — 2015
rezidenční
investor, klient
Davcor Development Management s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín
technické řešení, spolupráce
NĚMEC POLÁK, s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Tématem projektu je konverze průmyslového objektu v moderní bytový dům splňující současné požadavky na standard bydlení. Původní objekt M2M3 výrobny Národního podniku Meopta byl ovlivněn dozvukem figurativní architektury socialistického realizmu a pozdního funkcionalizmu. Obojí se zde snoubí s racionální modulací průmyslové architektury.Vzhledem k atraktivní poloze vůči centru i vůči rekreačním zeleným plochám se lokalita stala atraktivní pro rozvoj bydlení. V období, kdy přestala být budova Národního podniku Meopta využívána jako výrobní areál, je nasnadě jeho konverze v rezidenční objekt. Pokusili jsme se, při zachování co největší autenticity tovární budovy, dosáhnout parametrů současného bydlení. Při tom bylo třeba věnovat zvláštní pozornost několika oblastem charakteristickým pro tento typ rekonstrukcí; nestandartní konstrukční výšky, hloubka dispozice objektu a jeho orientace ke světovým stranám, řešení dopravy v klidu.  Tyto limitující aspekty byly neměnnými vstupy pro návrh stavebních úprav. Ne zcela vyhovující orientaci ke světovým stranám řešíme tím, že do vyčištěných dispozic původní továrny vkládáme moduly bytů napříč. Tím má každý byt dostatečný podíl na osluněné fasádě a zároveň využívá i fasádu neosluněnou. Specifikum prostorové modulace průmyslového objektu nastavené pro lehkou výrobu spočívá v tom, že pro bytovou typologii je naddimenzovaná, ale zase ne s takovou rezervou, aby se dala snadno dělit na jemnější modulaci. Dělíme-li výškové a půdorysné moduly dostáváme se na hranu akceptovatelnosti a ponecháváme-li původní modulaci, vznikají bezprecedentně velkorysé prostory za hranicí prodejnosti. Postavili jsme tedy filozofii řešení právě na dynamickém střídání minimálního a velkorysého. Na kontrastu velkorysých konstrukčních výšek s ohromnými okny pobytových místností s minimálními podchodnými výškami zázemí bytu. Prostor se prolévá z minimálních do maximálních dimenzí a je akcentována jedinečnost, kterou tento typ objektu svým původním charakterem poskytuje. Poslední patro rozšiřujeme pro komfortní dvoupodlažní byty s exkluzivním výhledem a terasami. Konverze také předpokládá úpravu řešení komunikačního systému budovy, zejména stávajících vertikálních komunikačních jader, doplnění jejich počtu, komfortu a zajištění bezpečnostních parametrů únikových cest.

 

Rezidence MEOPTA

konverze průmyslového objektu v bytový dům
CZ, Praha 5 - Košíře — 2015
rezidenční
investor, klient
Davcor Development Management s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín
technické řešení, spolupráce
NĚMEC POLÁK, s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Tématem projektu je konverze průmyslového objektu v moderní bytový dům splňující současné požadavky na standard bydlení. Původní objekt M2M3 výrobny Národního podniku Meopta byl ovlivněn dozvukem figurativní architektury socialistického realizmu a pozdního funkcionalizmu. Obojí se zde snoubí s racionální modulací průmyslové architektury.Vzhledem k atraktivní poloze vůči centru i vůči rekreačním zeleným plochám se lokalita stala atraktivní pro rozvoj bydlení. V období, kdy přestala být budova Národního podniku Meopta využívána jako výrobní areál, je nasnadě jeho konverze v rezidenční objekt. Pokusili jsme se, při zachování co největší autenticity tovární budovy, dosáhnout parametrů současného bydlení. Při tom bylo třeba věnovat zvláštní pozornost několika oblastem charakteristickým pro tento typ rekonstrukcí; nestandartní konstrukční výšky, hloubka dispozice objektu a jeho orientace ke světovým stranám, řešení dopravy v klidu.  Tyto limitující aspekty byly neměnnými vstupy pro návrh stavebních úprav. Ne zcela vyhovující orientaci ke světovým stranám řešíme tím, že do vyčištěných dispozic původní továrny vkládáme moduly bytů napříč. Tím má každý byt dostatečný podíl na osluněné fasádě a zároveň využívá i fasádu neosluněnou. Specifikum prostorové modulace průmyslového objektu nastavené pro lehkou výrobu spočívá v tom, že pro bytovou typologii je naddimenzovaná, ale zase ne s takovou rezervou, aby se dala snadno dělit na jemnější modulaci. Dělíme-li výškové a půdorysné moduly dostáváme se na hranu akceptovatelnosti a ponecháváme-li původní modulaci, vznikají bezprecedentně velkorysé prostory za hranicí prodejnosti. Postavili jsme tedy filozofii řešení právě na dynamickém střídání minimálního a velkorysého. Na kontrastu velkorysých konstrukčních výšek s ohromnými okny pobytových místností s minimálními podchodnými výškami zázemí bytu. Prostor se prolévá z minimálních do maximálních dimenzí a je akcentována jedinečnost, kterou tento typ objektu svým původním charakterem poskytuje. Poslední patro rozšiřujeme pro komfortní dvoupodlažní byty s exkluzivním výhledem a terasami. Konverze také předpokládá úpravu řešení komunikačního systému budovy, zejména stávajících vertikálních komunikačních jader, doplnění jejich počtu, komfortu a zajištění bezpečnostních parametrů únikových cest.