Rezidence Oliva

CZ, Praha — 2021
rezidenční
investor, klient
Passerinvest Group
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl
technické řešení, spolupráce
Preininger - doprava, m3m s.r.o. Ing. Martin Kovařík, Ing. Václav Eninger, Dominik Petko a subdodávky
autor vizualizací
vizkon.cz - Jan Lankaš

Místo
Křižovatka ulic Michelská, Hodonínská je odrazem překotného urbanistického vývoje východního pražského předměstí. Je průsečíkem tendencí a experimentů, které zanechali místo napospas a bezradně opuštěné mezi kvalitní prvorepublikovou regulací v duchu vilové čtvrti, rozvíjenou předválečným modernistickým urbanismem otevřených bloků a nekompromisně rozeťatou solitérní zástavbou v duchu socialistického modernismu 70 let minulého století. Místo mělo být těžištěm lokality, ale stalo se jen dopravním uzlem s charakterem periferie, kde Michelská ulice je rozštěpena vedví novou linií ulice Pod dálnicí, která svým trasováním nešťastně a nadobro ukončila možnost navázat na blokovou strukturu severně od místa. 

Východiska
Linie ulic - Hodonínská, Pod dálnicí, Michelská, Podle Kačerova, Na Úlehli - definované zástavbou roztáčejí v místě prostorový kolotoč, který nemá převládající směr a stěží lze vysledovat uliční či stavební čáru. Tvar stavebního pozemku přeťatý ulicí Pod dálnicí je jen důsledkem bezkoncepčního  členění území, kterému se snaží dát určitou přidanou hodnotu návrh parkových ploch dle platného územního plánu. Dopravní charakter místa se odráží v řešení kapacitní křižovatky.                

Urbanistický koncept
Náš návrh se snaží místo zklidnit a zakotvit do struktury. Východiskem prostorového kolotoče se stává válcová hmota – jakýsi maják, který udává směr a cíl. Jednotlivé uliční plochy vytváří válcovou hmotu, jsou tečnami k plášti domu, který se snaží definovat těžiště místa. Navrhujeme „synergický“ solitér, bytový dům s obchodním parterem, který uvolňuje místo na druhém pozemku pro samostatnou stavbu provozně nezávislou a funkčně doplňující bytový dům o občanskou stavbu - mateřskou školku. Bytový dům je součástí zástavby ulice, školka je součástí nového parku, tak jak je definován územním plánem. Dva solitéry ve složitém místě, každý sám za sebe, ale ve společném symbióze a urbanní a sociální logice.  

Architektura     
Dvojice, dnes již neexistujících michelských plynojemů, je pro nás inspirací, která pomáhá rozvinout urbanistický koncept o adekvátní architektonický detail a umocnit atmosféru místa. Čitelná tektonika, horizontální členění, plechové opláštění a ustupující podlaží se inspirují historickou formou a atmosférou a navazuje tak na industriální historii čtvrti a oživuje paměť místa. „ MICHELSKÝ GASOMETR“ je pro nás téma, které bychom rádi rozvinuli.  

Dispozice + konstrukce 
V bytovém domě se snažíme být racionální. V rámci eliptického obvodu zakládáme ortogonální rastr s modulem 8,1m, který je logickým pokračováním garážového podlaží. Dům má dvě podzemní a sedm nadzemních + jedno ustupující podlaží. V přízemí jsou nebytové prostory, vstupní hala a vjezdová dvoupruhová rampa. Konstrukční výška je v 1NP 4,0m, 2-8NP 3,0m, 1-2PP 3,0m. V rámci standardního bytového patra je umístěno 11 bytových jednotek přístupných z otevřené chodby – společenské pavlače, ústící do společného obdélníkového atria. V úrovni přízemí atria mohou být umístěny vhodné společné aktivity domu – dětský koutek, sezení, zahrada apod. Atrium může být alternativně i zastřešeno a temperováno ( 15st.C si vyžádá náklad cca 3.000 Kč/rok na jednu bytovou jednotku) a tím se prohloubí jeho společensko-reprezentační funkce. V úrovni podlahy lze vysadit i vzrostlou zeleň s ohledem na zajištění dostatečného objemu zeminy formou jednopodlažního květníku. Struktura bytů odpovídá zadání. Racionální uspořádání bytů na jedno schodiště /výtah je možné s ohledem na paragraf 45 odst. 1) Pražských stavebních předpisů navrhnout jako plně bytové, i když dva byty v severní části (pod limit 20%) nejsou normově prosluněné. Obvodový plášť je navržen jako vyzdívaný sendvičový s provětrávanou plechovou fasádou, osazený hliníkovými okny.       
Objekt školky je dvoupodlažní, bez podsklepení a je navržen s ohledem na školský zákon č. 561/2004 Sb. a související předpisy jako třítřídní ( 3,4,5 roční děti) s kapacitou 3x26=78 žáků. Tento model se ukazuje jako optimální s ohledem na požadavky legislativy a městské části. Součástí je i plné stravovací zařízení, které lze případně řešit dovážkovou formou. Objekt má vyhovující exteriérové plochy ( požadavek 4,0m2/dítě) a není tedy závislý na případné realizaci parku. S ohledem na polohu v budoucím parku je plášť navržen jako nosný z lepených dřevěných lamel, výplně jsou dřevěné.  

Rezidence Oliva

CZ, Praha — 2021
rezidenční
investor, klient
Passerinvest Group
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl
technické řešení, spolupráce
Preininger - doprava, m3m s.r.o. Ing. Martin Kovařík, Ing. Václav Eninger, Dominik Petko a subdodávky
autor vizualizací
vizkon.cz - Jan Lankaš

Místo
Křižovatka ulic Michelská, Hodonínská je odrazem překotného urbanistického vývoje východního pražského předměstí. Je průsečíkem tendencí a experimentů, které zanechali místo napospas a bezradně opuštěné mezi kvalitní prvorepublikovou regulací v duchu vilové čtvrti, rozvíjenou předválečným modernistickým urbanismem otevřených bloků a nekompromisně rozeťatou solitérní zástavbou v duchu socialistického modernismu 70 let minulého století. Místo mělo být těžištěm lokality, ale stalo se jen dopravním uzlem s charakterem periferie, kde Michelská ulice je rozštěpena vedví novou linií ulice Pod dálnicí, která svým trasováním nešťastně a nadobro ukončila možnost navázat na blokovou strukturu severně od místa. 

Východiska
Linie ulic - Hodonínská, Pod dálnicí, Michelská, Podle Kačerova, Na Úlehli - definované zástavbou roztáčejí v místě prostorový kolotoč, který nemá převládající směr a stěží lze vysledovat uliční či stavební čáru. Tvar stavebního pozemku přeťatý ulicí Pod dálnicí je jen důsledkem bezkoncepčního  členění území, kterému se snaží dát určitou přidanou hodnotu návrh parkových ploch dle platného územního plánu. Dopravní charakter místa se odráží v řešení kapacitní křižovatky.                

Urbanistický koncept
Náš návrh se snaží místo zklidnit a zakotvit do struktury. Východiskem prostorového kolotoče se stává válcová hmota – jakýsi maják, který udává směr a cíl. Jednotlivé uliční plochy vytváří válcovou hmotu, jsou tečnami k plášti domu, který se snaží definovat těžiště místa. Navrhujeme „synergický“ solitér, bytový dům s obchodním parterem, který uvolňuje místo na druhém pozemku pro samostatnou stavbu provozně nezávislou a funkčně doplňující bytový dům o občanskou stavbu - mateřskou školku. Bytový dům je součástí zástavby ulice, školka je součástí nového parku, tak jak je definován územním plánem. Dva solitéry ve složitém místě, každý sám za sebe, ale ve společném symbióze a urbanní a sociální logice.  

Architektura     
Dvojice, dnes již neexistujících michelských plynojemů, je pro nás inspirací, která pomáhá rozvinout urbanistický koncept o adekvátní architektonický detail a umocnit atmosféru místa. Čitelná tektonika, horizontální členění, plechové opláštění a ustupující podlaží se inspirují historickou formou a atmosférou a navazuje tak na industriální historii čtvrti a oživuje paměť místa. „ MICHELSKÝ GASOMETR“ je pro nás téma, které bychom rádi rozvinuli.  

Dispozice + konstrukce 
V bytovém domě se snažíme být racionální. V rámci eliptického obvodu zakládáme ortogonální rastr s modulem 8,1m, který je logickým pokračováním garážového podlaží. Dům má dvě podzemní a sedm nadzemních + jedno ustupující podlaží. V přízemí jsou nebytové prostory, vstupní hala a vjezdová dvoupruhová rampa. Konstrukční výška je v 1NP 4,0m, 2-8NP 3,0m, 1-2PP 3,0m. V rámci standardního bytového patra je umístěno 11 bytových jednotek přístupných z otevřené chodby – společenské pavlače, ústící do společného obdélníkového atria. V úrovni přízemí atria mohou být umístěny vhodné společné aktivity domu – dětský koutek, sezení, zahrada apod. Atrium může být alternativně i zastřešeno a temperováno ( 15st.C si vyžádá náklad cca 3.000 Kč/rok na jednu bytovou jednotku) a tím se prohloubí jeho společensko-reprezentační funkce. V úrovni podlahy lze vysadit i vzrostlou zeleň s ohledem na zajištění dostatečného objemu zeminy formou jednopodlažního květníku. Struktura bytů odpovídá zadání. Racionální uspořádání bytů na jedno schodiště /výtah je možné s ohledem na paragraf 45 odst. 1) Pražských stavebních předpisů navrhnout jako plně bytové, i když dva byty v severní části (pod limit 20%) nejsou normově prosluněné. Obvodový plášť je navržen jako vyzdívaný sendvičový s provětrávanou plechovou fasádou, osazený hliníkovými okny.       
Objekt školky je dvoupodlažní, bez podsklepení a je navržen s ohledem na školský zákon č. 561/2004 Sb. a související předpisy jako třítřídní ( 3,4,5 roční děti) s kapacitou 3x26=78 žáků. Tento model se ukazuje jako optimální s ohledem na požadavky legislativy a městské části. Součástí je i plné stravovací zařízení, které lze případně řešit dovážkovou formou. Objekt má vyhovující exteriérové plochy ( požadavek 4,0m2/dítě) a není tedy závislý na případné realizaci parku. S ohledem na polohu v budoucím parku je plášť navržen jako nosný z lepených dřevěných lamel, výplně jsou dřevěné.