Rodinný dům P+M

bydlení na rozhraní stávající a nově dostavované zástavby
CZ, Karlovy Vary — 2014
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Parcela leží na rozhraní stávající a nově dostavované zástavby rodinných domů. Na východní straně přilehá k parcele s rodinným domem. Ačkoliv ostatní hranice parcely sousedí s komunikací, vstup na parcelu je možný jen z jihu. Tento moment byl klíčový pro umístění domu na parcele. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám a vjezdu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější poloha v severovýchodním cípu pozemku. Je tak nejvýhodněji využitá jižní a  jihozápadní část pozemku - zahrady.
Vzhledem k finančnímu limitu a požadavku na maximální jednoduchost pobytu po domě byla zvolena jednopodlažní forma.Dům má tvar modifikovaného obdélníku. Rohy jsou jemně sraženy. To umožňuje reagovat na konkrétní potřeby, přináší změkčení formy a zlepšuje oslunění interieru.Dispozice striktně rozděluje intimní a společenskou část.
Hlavním motivem se stávají lodžie - terasy - atria, které zásadním způsobem ovlivňují charakter domu. Zprostředkovávají filtr interier - exteriér. Do těchto lodžií jsou maximálně orientovány všechny místnosti. Dům má introvertní charakter, přesto umožňuje maximální kontakt se zahradou  a přes značnou hloubku půdorysu, (v nejširším místě 17m) proslunění všech místností v různých denních a ročních obdobích. Severovýchodní terasa u dětských pokojů počítá s přípravou pro možné zastřešení do budoucna.
Dům je navržen v klasické zděné technologii. Předpokládáme použití keramických dutinových bloků v kombinaci se zateplením minerální vlnou a omítkou s jemnou strukturou. Stropy jsou železobetonové. Střechy jsou ploché s vnitřním svodem a atikou. Hydroizolace foliová s kačírkovým zásypem. Vnitřní vyzdívky též z keramických bloků, alt. pěnosilikátu. Vnitřní omítky jsou sádrové. Výplně otvorů hliníkové s použitím trojskel. Klempířské kce. budou součástí dodávky oken a fasádních výplní..tzn. budou v hliníkových profilech a ve stejné barevnosti.
Povrchy podlah jsou dubové lamelové vhodné pro podlahové vytápění opatřené olejem. Terasy jsou provedeny v Thermowoodu z borovice napuštěné olejem s přidáním pigmentu.
Plot bude z části řešen jako klasická konstrukce sloupek - pletivo bez soklu, osázen živým plotem z habru na vnitřní straně parcely. V jižním a jihozápadní části zahrady proběhnou terenní úpravy. Zde bude uskladněná zemina vytěžená při základových pracech. Tak vznikne na zahradě rovná plocha. Sokl plotu bude tvořen gabionovou konstrukcí ze skládaného kameniva. 
Příjezdová cesta ke garáži bude provedena ze zatravňovací dlažby popř. ze žulových odseků s možností prorůstání.
Barvy a materiály preferují přirozenou barevnost a strukturu.  Fasáda bude ve velice světlešedém odstínu.

Rodinný dům P+M

bydlení na rozhraní stávající a nově dostavované zástavby
CZ, Karlovy Vary — 2014
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jitka Macáková
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Parcela leží na rozhraní stávající a nově dostavované zástavby rodinných domů. Na východní straně přilehá k parcele s rodinným domem. Ačkoliv ostatní hranice parcely sousedí s komunikací, vstup na parcelu je možný jen z jihu. Tento moment byl klíčový pro umístění domu na parcele. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám a vjezdu byla vyhodnocena jako nejvýhodnější poloha v severovýchodním cípu pozemku. Je tak nejvýhodněji využitá jižní a  jihozápadní část pozemku - zahrady.
Vzhledem k finančnímu limitu a požadavku na maximální jednoduchost pobytu po domě byla zvolena jednopodlažní forma.Dům má tvar modifikovaného obdélníku. Rohy jsou jemně sraženy. To umožňuje reagovat na konkrétní potřeby, přináší změkčení formy a zlepšuje oslunění interieru.Dispozice striktně rozděluje intimní a společenskou část.
Hlavním motivem se stávají lodžie - terasy - atria, které zásadním způsobem ovlivňují charakter domu. Zprostředkovávají filtr interier - exteriér. Do těchto lodžií jsou maximálně orientovány všechny místnosti. Dům má introvertní charakter, přesto umožňuje maximální kontakt se zahradou  a přes značnou hloubku půdorysu, (v nejširším místě 17m) proslunění všech místností v různých denních a ročních obdobích. Severovýchodní terasa u dětských pokojů počítá s přípravou pro možné zastřešení do budoucna.
Dům je navržen v klasické zděné technologii. Předpokládáme použití keramických dutinových bloků v kombinaci se zateplením minerální vlnou a omítkou s jemnou strukturou. Stropy jsou železobetonové. Střechy jsou ploché s vnitřním svodem a atikou. Hydroizolace foliová s kačírkovým zásypem. Vnitřní vyzdívky též z keramických bloků, alt. pěnosilikátu. Vnitřní omítky jsou sádrové. Výplně otvorů hliníkové s použitím trojskel. Klempířské kce. budou součástí dodávky oken a fasádních výplní..tzn. budou v hliníkových profilech a ve stejné barevnosti.
Povrchy podlah jsou dubové lamelové vhodné pro podlahové vytápění opatřené olejem. Terasy jsou provedeny v Thermowoodu z borovice napuštěné olejem s přidáním pigmentu.
Plot bude z části řešen jako klasická konstrukce sloupek - pletivo bez soklu, osázen živým plotem z habru na vnitřní straně parcely. V jižním a jihozápadní části zahrady proběhnou terenní úpravy. Zde bude uskladněná zemina vytěžená při základových pracech. Tak vznikne na zahradě rovná plocha. Sokl plotu bude tvořen gabionovou konstrukcí ze skládaného kameniva. 
Příjezdová cesta ke garáži bude provedena ze zatravňovací dlažby popř. ze žulových odseků s možností prorůstání.
Barvy a materiály preferují přirozenou barevnost a strukturu.  Fasáda bude ve velice světlešedém odstínu.