Rodinný dům v pražské Troji

ulice Na Dlážděnce
CZ, Praha - Troja — 2018
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín
technické řešení, spolupráce
NĚMEC POLÁK, s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Pozemek trpící řadou handicapů; úzkou severojižní proporcí 13X60m na severním svahu s převýšením 8m, v těsném sousedství rodinných domů. Zato s jedním ohromným nečekaným plusem skrytým v terénních faldících Prahy; krásným dálkovým výhledem na protější zelené svahy Velké skály. Právě úžasný výhled motivoval investora ke koupi. Naším úkolem bylo zhodnotit výhled a vyvzdorovat na všech nepříznivých okolnostech ideální bydlení, které všechna negativa pozemku popře. Dům jsme tedy nevsazovali do pozemku, ale pozemek jsme s ním vymezili. Na stoupání pozemku jsme reagovali de facto bungalovem. Předpokládanou roztříštěnost nezastavěných částí pozemku jsme scelili ve velkorysé funkčně a výškově členěné zahrady zvětšené pomocí optických triků.
Samotný dům odřezává parcelu od ulice a rozděluje ji do tří výškových úrovní; spodní přístupové, střední pobytové a nejvyšší rekreační. Bydlení se odehrává více méně jen na střední úrovni, pouze garáže a vstup jsou na spodním podlaží. Pobytové patro má dvě samostatné části, společenskou a intimní. Společenská, reprezentační část domu je umístěná na rozhraní mezi „malým a velkým světem“, tedy mezi dálkovým výhledem a komorní atriovou zahradou. Obývací hala je definovaná jako do všech stran otevřený pavilon, kterým volně plyne světlo a prostor a ve kterém se propojují všechny kvality místa, výhled na severu a prosluněná zahrada na jihu. Jako kotvící prvek v takto otevřeném půdorysu funguje válcový blok s ohništěm, symbolem domova. Blok v sobě skrývá kuchyni propojenou i se zahradní terasou.
Intimní část domu tvoří samostatné křídlo se čtyřmi en suite pokoji. Všechny s vlastními výstupy do atria.
Intimní a společenskou část sjednocuje stropní betonová deska. Do ní je vyříznutý vejčitý otvor vymezující zahradní atrium. Jeho tvar koncentruje energii do zahrady, opticky koriguje její podlouhlou formu. V přesazích desky vznikají kryté terasy vizuálně rozšiřující hranice interiéru.
Z komorního atria se vystupuje venkovním schodištěm na třetí úroveň jakéhosi sadu, ze kterého se tím, že dům je utopený o patro níž, opět otevírá pohled na „velký svět“, široké panorama jižního svahu Velké skály.

 

Rodinný dům v pražské Troji

ulice Na Dlážděnce
CZ, Praha - Troja — 2018
rodinný dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín
technické řešení, spolupráce
NĚMEC POLÁK, s.r.o.
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Pozemek trpící řadou handicapů; úzkou severojižní proporcí 13X60m na severním svahu s převýšením 8m, v těsném sousedství rodinných domů. Zato s jedním ohromným nečekaným plusem skrytým v terénních faldících Prahy; krásným dálkovým výhledem na protější zelené svahy Velké skály. Právě úžasný výhled motivoval investora ke koupi. Naším úkolem bylo zhodnotit výhled a vyvzdorovat na všech nepříznivých okolnostech ideální bydlení, které všechna negativa pozemku popře. Dům jsme tedy nevsazovali do pozemku, ale pozemek jsme s ním vymezili. Na stoupání pozemku jsme reagovali de facto bungalovem. Předpokládanou roztříštěnost nezastavěných částí pozemku jsme scelili ve velkorysé funkčně a výškově členěné zahrady zvětšené pomocí optických triků.
Samotný dům odřezává parcelu od ulice a rozděluje ji do tří výškových úrovní; spodní přístupové, střední pobytové a nejvyšší rekreační. Bydlení se odehrává více méně jen na střední úrovni, pouze garáže a vstup jsou na spodním podlaží. Pobytové patro má dvě samostatné části, společenskou a intimní. Společenská, reprezentační část domu je umístěná na rozhraní mezi „malým a velkým světem“, tedy mezi dálkovým výhledem a komorní atriovou zahradou. Obývací hala je definovaná jako do všech stran otevřený pavilon, kterým volně plyne světlo a prostor a ve kterém se propojují všechny kvality místa, výhled na severu a prosluněná zahrada na jihu. Jako kotvící prvek v takto otevřeném půdorysu funguje válcový blok s ohništěm, symbolem domova. Blok v sobě skrývá kuchyni propojenou i se zahradní terasou.
Intimní část domu tvoří samostatné křídlo se čtyřmi en suite pokoji. Všechny s vlastními výstupy do atria.
Intimní a společenskou část sjednocuje stropní betonová deska. Do ní je vyříznutý vejčitý otvor vymezující zahradní atrium. Jeho tvar koncentruje energii do zahrady, opticky koriguje její podlouhlou formu. V přesazích desky vznikají kryté terasy vizuálně rozšiřující hranice interiéru.
Z komorního atria se vystupuje venkovním schodištěm na třetí úroveň jakéhosi sadu, ze kterého se tím, že dům je utopený o patro níž, opět otevírá pohled na „velký svět“, široké panorama jižního svahu Velké skály.