SKICI - SKETCHES

SKICI - SKETCHES

3/2/2016

Ve dvoraně FA ČVUT byla pokřtěna publikace Jána Stempela a Jana Tesaře, opět v roli editorů, SKICI - SKETCHES mapující schopnosti současných českých architektů vyjádřovat se skicováním. Stránky 172-177 patří Prokopovým akvarelům, kolážím, pastelům a kresbám. Gratulujeme. Boris se už těší na titul TELEFONÁTY - CALLS a já bych se rád našel v publikaci ZPRÁVY - REPORTS. 

JW