Škola z/lomu

Komunitní škola zapuštěná v terénním zlomu
CZ — 2021
centrum vzdělávání
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová
technické řešení, spolupráce
OMEGA project s.r.o., František Denk (statika)
zhotovitel
stavba svépomocí
autor fotografií
Jiří Hroník

Na pozemku kolem zatopeného lomu v Posázaví postupně vzniká soubor drobných staveb doplňujících bydlení v domě na hraně lomu. Investor se rozhodl pro své děti a děti ze sousedství postavit vlastní alternativní školu. Doplnil jí ještě prostory pro aktivity svojí ženy; dílnu, ordinaci čínské medicíny a prostor pro jógu. Hledání místa, ve kterém by škola nerušila rodinný život a měla jistou autonomii, vyústilo v odtěžení historické skládky suti a usazení školy do vzniklého terénního zářezu. Integrace objektu je završená přetažením zelené louky před rodinným domem na střechu školy. Vně se škola prezentuje jen zvlněnou plně prosklenou fasádou se subtilním detailem akcentující terénní zlom. Objekt je využíván celý den. Dopoledne zde funguje škola na principu domácího vzdělávání malé skupiny dětí a ordinace čínské medicíny. Odpoledne prostor pro cvičení a jógu. Hlavní prostor školy 25x10m je dělen pomocí skleněných příček a nábytkových stěn. Dispozice je prosvětlena a prosluněna ještě dvěma atrii. Konstrukce je provedena jako bílá vana z vodostavebního betonu v kombinaci s ocelovými sloupy. Fasádu tvoří bezrámové prosklení. Materiály jsou požity ve své ryzí formě a barevnosti přírodních odstínů. Dům je vytápěn podlahovým vytápěním pomocí elektrokotle, je napojen na domácí čistírnu odpadních vod. Objekt byl postaven svépomocí s minimálním vstupem odborných profesí.

 

Škola z/lomu

Komunitní škola zapuštěná v terénním zlomu
CZ — 2021
centrum vzdělávání
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Šárka Andrlová
technické řešení, spolupráce
OMEGA project s.r.o., František Denk (statika)
zhotovitel
stavba svépomocí
autor fotografií
Jiří Hroník

Na pozemku kolem zatopeného lomu v Posázaví postupně vzniká soubor drobných staveb doplňujících bydlení v domě na hraně lomu. Investor se rozhodl pro své děti a děti ze sousedství postavit vlastní alternativní školu. Doplnil jí ještě prostory pro aktivity svojí ženy; dílnu, ordinaci čínské medicíny a prostor pro jógu. Hledání místa, ve kterém by škola nerušila rodinný život a měla jistou autonomii, vyústilo v odtěžení historické skládky suti a usazení školy do vzniklého terénního zářezu. Integrace objektu je završená přetažením zelené louky před rodinným domem na střechu školy. Vně se škola prezentuje jen zvlněnou plně prosklenou fasádou se subtilním detailem akcentující terénní zlom. Objekt je využíván celý den. Dopoledne zde funguje škola na principu domácího vzdělávání malé skupiny dětí a ordinace čínské medicíny. Odpoledne prostor pro cvičení a jógu. Hlavní prostor školy 25x10m je dělen pomocí skleněných příček a nábytkových stěn. Dispozice je prosvětlena a prosluněna ještě dvěma atrii. Konstrukce je provedena jako bílá vana z vodostavebního betonu v kombinaci s ocelovými sloupy. Fasádu tvoří bezrámové prosklení. Materiály jsou požity ve své ryzí formě a barevnosti přírodních odstínů. Dům je vytápěn podlahovým vytápěním pomocí elektrokotle, je napojen na domácí čistírnu odpadních vod. Objekt byl postaven svépomocí s minimálním vstupem odborných profesí.