Studie revitalizace Poohří

Vize znovunavázání vztahu města a řeky
CZ, Cheb — 2001
urbanismus
investor, klient
Město Cheb a Regionální rozvojová agentura Egrensis (veřejný investor)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lenka Englišová, Petr Janda, Martin Kalhous, Roman Klimeš, Tomáš Krejčí, Lukáš Pinkava, Martin Plevný, Petr Veleba, Miroslav Veselý
technické řešení, spolupráce
krajinář/Sídlo+Krajina, Florart Šimek, doprava/ Ateliér AZA, životní prostředí/ Gabriela Koudelková, voda/A.KTI, ekonom/Machex KV, sociální ekolog/Eco Terra, inženýring/Jiří Kozák

Studie revitalizace Poohří

Vize znovunavázání vztahu města a řeky
CZ, Cheb — 2001
urbanismus
investor, klient
Město Cheb a Regionální rozvojová agentura Egrensis (veřejný investor)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lenka Englišová, Petr Janda, Martin Kalhous, Roman Klimeš, Tomáš Krejčí, Lukáš Pinkava, Martin Plevný, Petr Veleba, Miroslav Veselý
technické řešení, spolupráce
krajinář/Sídlo+Krajina, Florart Šimek, doprava/ Ateliér AZA, životní prostředí/ Gabriela Koudelková, voda/A.KTI, ekonom/Machex KV, sociální ekolog/Eco Terra, inženýring/Jiří Kozák