Sýpka Lošany

startovací komunitní dům
CZ, Lošany — 2024
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Daniel Mudra

Vymyslet, navrhnout, vyprojektovat, postavit a rozběhnout komunitní dům primárně pro děti z dětských domovů, které dosáhly plnoletosti a potřebují pomoc s přechodem z plně asistované péče do “normálního“ prostředí. 
  
V ideálním případě vznikne řízená komunita, jejíž vedení bude mít na starosti jeden stálý účastník projektu, který bude v komunitě dlouhodobě žít a bude pomáhat nejenom s běžným provozem domu a komunity, ale jeho činnost bude spočívat mimo jiné v pomoci členům komunity při hledání práce, dalším vzdělávání, komunikaci s úřady, v pomoci s následným přechodem z komunitního bydlení do privátního, rozvíjení finanční gramotnosti, atd. Nemělo by se svým charakterem jednat o klasické bydlení v bytovém domě. Prostředí komunity může vytvořit podmínky pro získání návyků, které děti pobytem v dětských domovech neměli šanci získat. 

Výchozím stavem pro návrh je prázdný objekt sýpky, který dosloužil svému původnímu využití. Objekt sýpky má historický význam, ale není památkově chráněn. Snahou je zachovat původní charakter objektu, který dotváří ráz obce. Rozsah úprav snižujeme na nezbytné minimum. Jedná se hlavně o statické zajištění objektu, výměnu degradovaných konstrukcí, snížení parapetů oken a nová ateliérová okna s ohledem na světelné podmínky. Původní těžký dřevěný skelet doplňují pokoje z dřevěných CLT panelů. Pokoje jsou minimální s vloženým boxem hygienického zázemí a spacího koutu. Počet jednotek je zvolen s ohledem na ideální spolubydlení v komunitě. Prostor mezi obálkou pokojů a historickou obálkou sýpky vytváří samostatné prostředí, ve kterém se odehrává společný život obyvatel domu.

Sýpka Lošany

startovací komunitní dům
CZ, Lošany — 2024
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Daniel Mudra

Vymyslet, navrhnout, vyprojektovat, postavit a rozběhnout komunitní dům primárně pro děti z dětských domovů, které dosáhly plnoletosti a potřebují pomoc s přechodem z plně asistované péče do “normálního“ prostředí. 
  
V ideálním případě vznikne řízená komunita, jejíž vedení bude mít na starosti jeden stálý účastník projektu, který bude v komunitě dlouhodobě žít a bude pomáhat nejenom s běžným provozem domu a komunity, ale jeho činnost bude spočívat mimo jiné v pomoci členům komunity při hledání práce, dalším vzdělávání, komunikaci s úřady, v pomoci s následným přechodem z komunitního bydlení do privátního, rozvíjení finanční gramotnosti, atd. Nemělo by se svým charakterem jednat o klasické bydlení v bytovém domě. Prostředí komunity může vytvořit podmínky pro získání návyků, které děti pobytem v dětských domovech neměli šanci získat. 

Výchozím stavem pro návrh je prázdný objekt sýpky, který dosloužil svému původnímu využití. Objekt sýpky má historický význam, ale není památkově chráněn. Snahou je zachovat původní charakter objektu, který dotváří ráz obce. Rozsah úprav snižujeme na nezbytné minimum. Jedná se hlavně o statické zajištění objektu, výměnu degradovaných konstrukcí, snížení parapetů oken a nová ateliérová okna s ohledem na světelné podmínky. Původní těžký dřevěný skelet doplňují pokoje z dřevěných CLT panelů. Pokoje jsou minimální s vloženým boxem hygienického zázemí a spacího koutu. Počet jednotek je zvolen s ohledem na ideální spolubydlení v komunitě. Prostor mezi obálkou pokojů a historickou obálkou sýpky vytváří samostatné prostředí, ve kterém se odehrává společný život obyvatel domu.