Tartan House

nové bydlení Kamýk
CZ — 2014
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář, Zuzana Urbancová
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Půvab místa spočívá v jeho bezprostřední blízkosti přírodního prostředí - lesu Kamýk, přírodního parku V Hrobech a snadné dostupnosti přírodního parku Modřanská rokle. Parcela je součástí urbanistického souboru panelového sídliště, kombinujícího ve své kompozici dlouhé horizontály s bodovými věžemi panelových domů. Sídliště sice ostře kontrastuje s rozvolněnou individuální zástavbou rodinnými domy v těsném sousedství, ale zase nabízí poměrně vysoký podíl volných travnatých ploch se vzrostlou zelení volně navazujících na lesopark. De facto kvalita péče o zeleň v tomto místě určuje celkový pocit kvality prostředí.
Kapacitní požadavky zadání jsou výzvou k hledání způsobu intenzivní zástavby. Respektive k hledání vztahu k okolním panelákům, které reagovali na stejně intenzivní požadavky. Jak se správně zachovat? Vymezit se vůči nim? Snažit se předstírat jinakost, ale ve skutečnosti usilovat o stejnou, ne-li vyšší míru efektivity? Nebo se pokusit upgradovat principy, ze kterých "panelák" vzešel a posunout jeho racionalitu na současný kvalitativní level?
Pokusili jsme se o druhou variantu - refresh bytového domu. Požadavky na plošný a typologický standart jsou poměrně striktně dané. Snažili jsme se v nich najít strukturu, logickou řadu a modulaci, která se stala základem struktury domu. Program jsme po otestování několika kompozic rozdělili do dvou hmot. První vertikální se 13-ti NP se hlásí k věžovým domům, doplňuje jejich kompozici, druhá horizontální 9-ti NP tvoří kontrapunkt. Hmoty jsou vůči sobě v maximální distanci, kterou parcela umožňuje.
Architektura obou je průmětem jednotné modulace. Základem je pravidelný rastr oken 2,5x1,8 m. meziokenní pilíře a parapetní pásy jsou dimenzovány tak, aby umožňovaly variabilní dispoziční řešení za fasádou, drželi efektivní poměr mezi pevným a proskleným podílem fasády a zároveň řešily všechny požárně bezpečnostní požadavky. Rigidnost okenní mřížky je rozbourána efektem proplétání horizontálních a vertikálních fasádních pásů v tartanovém vzoru. Zmanipuluje se tak měřítko domu, protože rozhodující jednotkou pro jeho čtení přestává být velikost a četnost oken. Dominantními se stávají motivy fasádních pásů přes dvě podlaží. Dalším výrazným prvkem nabourávajícím rastr jsou balkóny, jejichž poloha a velikost odpovídá standartu a velikostní kategorii bytu. V místě napojení na balkon je okno zvětšeno o parapet, což opticky zvětšuje hlavní obytnou místnost, na kterou jsou balkony napojovány.
Půdorysná modulace zase řeší synchronizaci parkovacího modulu s moduly bytů bez přechodových konstrukcí. Parkování je řešeno ve dvou podzemních podlažích, přičemž nichž vyšší na západě vystupuje z mírně svažitého terénu a lze do něj najet z přístupové komunikace přímo, bez rampy. Střecha garáží pak vytváří plato definující komunitní prostor mezi domy, navázaný na terénní cesty na západě. Směrem na západ odkrytím 1.NP parter s možným retailem.
Koncept zeleně se snaží navázat na existující zelené plochy s organicky trasovanými pěšinami, které přetahuje na plato mezi domy, kde je rozpouští v mírně modelovaném terénu k jednotlivým vstupům do objektů. Umělé muldy umožňují výsadbu i vzrostlé zeleně na konstrukci a odstiňují přímé pohledy do bytů. Výběr zeleně navazuje na charakter stávající zeleně v okolí. V úpatí objektů jsou situovány předzahrádky v rastru navazujícím na fasádní rastr.
Stavebně konstrukční řešení je naprosto banální, umožňuje použití různých stavebních technologií. Základní konstrukční modul je 7,5 x 6 m. Fasádu jsme uvažovali ve standartním zateplovacím systému se strukturovanou omítkou. 
Věříme, že takto definované bydlení nabídne současný standart, aniž by se potřebovalo vůči svému okolní zásadně vymezovat zbytečnými gesty. Naopak se se snaží o rozvíjení jejích principů do dnes očekávaných a akceptovaných standardů. Věříme, že v racionalitě se skrývá určitý druh poezie, srozumitelný všem.
 

 

Tartan House

nové bydlení Kamýk
CZ — 2014
rezidenční
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář, Zuzana Urbancová
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Půvab místa spočívá v jeho bezprostřední blízkosti přírodního prostředí - lesu Kamýk, přírodního parku V Hrobech a snadné dostupnosti přírodního parku Modřanská rokle. Parcela je součástí urbanistického souboru panelového sídliště, kombinujícího ve své kompozici dlouhé horizontály s bodovými věžemi panelových domů. Sídliště sice ostře kontrastuje s rozvolněnou individuální zástavbou rodinnými domy v těsném sousedství, ale zase nabízí poměrně vysoký podíl volných travnatých ploch se vzrostlou zelení volně navazujících na lesopark. De facto kvalita péče o zeleň v tomto místě určuje celkový pocit kvality prostředí.
Kapacitní požadavky zadání jsou výzvou k hledání způsobu intenzivní zástavby. Respektive k hledání vztahu k okolním panelákům, které reagovali na stejně intenzivní požadavky. Jak se správně zachovat? Vymezit se vůči nim? Snažit se předstírat jinakost, ale ve skutečnosti usilovat o stejnou, ne-li vyšší míru efektivity? Nebo se pokusit upgradovat principy, ze kterých "panelák" vzešel a posunout jeho racionalitu na současný kvalitativní level?
Pokusili jsme se o druhou variantu - refresh bytového domu. Požadavky na plošný a typologický standart jsou poměrně striktně dané. Snažili jsme se v nich najít strukturu, logickou řadu a modulaci, která se stala základem struktury domu. Program jsme po otestování několika kompozic rozdělili do dvou hmot. První vertikální se 13-ti NP se hlásí k věžovým domům, doplňuje jejich kompozici, druhá horizontální 9-ti NP tvoří kontrapunkt. Hmoty jsou vůči sobě v maximální distanci, kterou parcela umožňuje.
Architektura obou je průmětem jednotné modulace. Základem je pravidelný rastr oken 2,5x1,8 m. meziokenní pilíře a parapetní pásy jsou dimenzovány tak, aby umožňovaly variabilní dispoziční řešení za fasádou, drželi efektivní poměr mezi pevným a proskleným podílem fasády a zároveň řešily všechny požárně bezpečnostní požadavky. Rigidnost okenní mřížky je rozbourána efektem proplétání horizontálních a vertikálních fasádních pásů v tartanovém vzoru. Zmanipuluje se tak měřítko domu, protože rozhodující jednotkou pro jeho čtení přestává být velikost a četnost oken. Dominantními se stávají motivy fasádních pásů přes dvě podlaží. Dalším výrazným prvkem nabourávajícím rastr jsou balkóny, jejichž poloha a velikost odpovídá standartu a velikostní kategorii bytu. V místě napojení na balkon je okno zvětšeno o parapet, což opticky zvětšuje hlavní obytnou místnost, na kterou jsou balkony napojovány.
Půdorysná modulace zase řeší synchronizaci parkovacího modulu s moduly bytů bez přechodových konstrukcí. Parkování je řešeno ve dvou podzemních podlažích, přičemž nichž vyšší na západě vystupuje z mírně svažitého terénu a lze do něj najet z přístupové komunikace přímo, bez rampy. Střecha garáží pak vytváří plato definující komunitní prostor mezi domy, navázaný na terénní cesty na západě. Směrem na západ odkrytím 1.NP parter s možným retailem.
Koncept zeleně se snaží navázat na existující zelené plochy s organicky trasovanými pěšinami, které přetahuje na plato mezi domy, kde je rozpouští v mírně modelovaném terénu k jednotlivým vstupům do objektů. Umělé muldy umožňují výsadbu i vzrostlé zeleně na konstrukci a odstiňují přímé pohledy do bytů. Výběr zeleně navazuje na charakter stávající zeleně v okolí. V úpatí objektů jsou situovány předzahrádky v rastru navazujícím na fasádní rastr.
Stavebně konstrukční řešení je naprosto banální, umožňuje použití různých stavebních technologií. Základní konstrukční modul je 7,5 x 6 m. Fasádu jsme uvažovali ve standartním zateplovacím systému se strukturovanou omítkou. 
Věříme, že takto definované bydlení nabídne současný standart, aniž by se potřebovalo vůči svému okolní zásadně vymezovat zbytečnými gesty. Naopak se se snaží o rozvíjení jejích principů do dnes očekávaných a akceptovaných standardů. Věříme, že v racionalitě se skrývá určitý druh poezie, srozumitelný všem.