Terminál Smíchov

urbanisticko dopravní studie
CZ, Praha 5 - Smíchov — 2018
dopravní stavby a veřejná prostranství
investor, klient
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Jakub Krčmář, Oleksandr Nebozhenko
technické řešení, spolupráce
European Transportation Consultancy, s.r.o.
autor vizualizací
Jan Lankaš

Území bývalého Smíchovského karga prochází zásadní proměnou. Ta je šancí pro rozšíření Smíchova o moderní část, která zprostředkuje srůst s lokalitami, které se dosud rozvíjely za bariérou kolejiště. A je zároveň šancí pro řešení širokého spektra problémů, které se v tomto místě staly chronickými.
Jsme rádi, že se našla vůle pozvat k jednání všechny podstatné hráče v území a jejich problémy, požadavky, vize, následné kroky zkoordinovat tak, aby bylo možné tyto problémy řešit.
Současný obraz Smíchova je výsledkem logické přeměny předměstské krajiny v industriální čtvrť. Základním rámcem jsou přírodní danosti, řeka a morfologie terénu. Ty byly určující hlavně pro trasování cest, podél kterých se vývoj této oblasti odehrával. Pro úspěšný rozvoj Smíchova byla právě dopravní dostupnost výhodou a zároveň limitem. V souvislosti s konverzí průmyslového Smíchova pominul význam Smíchovského karga. Z dřívějšího zdroje se stala bariéra rozvoje, jizva v kompaktním městském organizmu. Tu by měla zacelit nová městská tkáň s co nejpodobnější DNA autentického Smíchova.
Struktura urbánního implantátu navazuje na autentické okolní uliční osy tak, aby srostla s původní tkání. Je zde v podstatě jediná nově nastavená osa, která nemá precedens. Je to přitom osa páteřní. Propojuje dva klíčové prostory Smíchov City. Na jejím severním konci je to budoucí náměstí Na Knížecí, zajišťující funkční ale i významové napojení implantátu na historickou páteř Smíchova - Nádražní ulici. Na opačném, jižním konci, je to budoucí Smíchovský terminál, vyživující území energií frekventovaného dopravního uzlu.
V současnosti náměstí Na Knížecí, prostorový kloub, ze kterého odkloní nový pěší bulvár od Nádražní ulice před průčelím budovy celoměstského významu, neexistuje. Neexistuje ani Smíchovský terminál.
Pokud se ale začne Smíchov City realizovat, dojde k několika konkrétním akcím. Například; zruší se stávající pěší lávka přes kolejiště, kterou bude nutné nahradit a posílit. Území Smíchov City bude nutné napojit kapacitní propojkou na Městský okruh a bude vhodné vybudovat záchytné kapacitní parkoviště. Změní se charakter ulice Radlická i Nádražní. Samotné Smíchovské železniční nádraží je ve fázi projektové přípravy přestavby pro napojení na vysokorychlostní železniční koridor a S-bahn. Jižní čelo Smíchov City bude potřebovat kultivovanější a kapacitnější napojení na metro atp.
Smyslem a cílem Studie dopravních uzlů je tyto nezbytné jednotlivosti zachytit, definovat a zkoordinovat tak, aby se mohly realizovat samostatně, aniž by ztratily návaznosti. Snahou je, aby naopak získaly přidanou hodnotu správným zasazením do kontextu celkového dění v území.
Sledovaný cíl, tedy uvolnění prostoru Na Knížecí pro vznik náměstí s reprezentační Městskou budovou a vznik nejkomplexnějšího pražského dopravního Terminálu Smíchov, tak není jedním investičním a realizačním aktem, ale výsledkem skládání jednotlivostí do kompaktního celku.
Další ambicí studie je dát takto poskládaným funkčním celkům jasnou identitu. Uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího Bulváru. V případě Terminálu Smíchov je snahou sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně identifikovatelného celku reprezentujícího vstup do rozšířeného městského prostoru Smíchova, respektive Prahy.
Stejně jako u urbánního implantátu Smíchov City je hlavním motivem Studie dopravních uzlů srůstání, propojování a synergie.

 

Terminál Smíchov

urbanisticko dopravní studie
CZ, Praha 5 - Smíchov — 2018
dopravní stavby a veřejná prostranství
investor, klient
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Jakub Krčmář, Oleksandr Nebozhenko
technické řešení, spolupráce
European Transportation Consultancy, s.r.o.
autor vizualizací
Jan Lankaš

Území bývalého Smíchovského karga prochází zásadní proměnou. Ta je šancí pro rozšíření Smíchova o moderní část, která zprostředkuje srůst s lokalitami, které se dosud rozvíjely za bariérou kolejiště. A je zároveň šancí pro řešení širokého spektra problémů, které se v tomto místě staly chronickými.
Jsme rádi, že se našla vůle pozvat k jednání všechny podstatné hráče v území a jejich problémy, požadavky, vize, následné kroky zkoordinovat tak, aby bylo možné tyto problémy řešit.
Současný obraz Smíchova je výsledkem logické přeměny předměstské krajiny v industriální čtvrť. Základním rámcem jsou přírodní danosti, řeka a morfologie terénu. Ty byly určující hlavně pro trasování cest, podél kterých se vývoj této oblasti odehrával. Pro úspěšný rozvoj Smíchova byla právě dopravní dostupnost výhodou a zároveň limitem. V souvislosti s konverzí průmyslového Smíchova pominul význam Smíchovského karga. Z dřívějšího zdroje se stala bariéra rozvoje, jizva v kompaktním městském organizmu. Tu by měla zacelit nová městská tkáň s co nejpodobnější DNA autentického Smíchova.
Struktura urbánního implantátu navazuje na autentické okolní uliční osy tak, aby srostla s původní tkání. Je zde v podstatě jediná nově nastavená osa, která nemá precedens. Je to přitom osa páteřní. Propojuje dva klíčové prostory Smíchov City. Na jejím severním konci je to budoucí náměstí Na Knížecí, zajišťující funkční ale i významové napojení implantátu na historickou páteř Smíchova - Nádražní ulici. Na opačném, jižním konci, je to budoucí Smíchovský terminál, vyživující území energií frekventovaného dopravního uzlu.
V současnosti náměstí Na Knížecí, prostorový kloub, ze kterého odkloní nový pěší bulvár od Nádražní ulice před průčelím budovy celoměstského významu, neexistuje. Neexistuje ani Smíchovský terminál.
Pokud se ale začne Smíchov City realizovat, dojde k několika konkrétním akcím. Například; zruší se stávající pěší lávka přes kolejiště, kterou bude nutné nahradit a posílit. Území Smíchov City bude nutné napojit kapacitní propojkou na Městský okruh a bude vhodné vybudovat záchytné kapacitní parkoviště. Změní se charakter ulice Radlická i Nádražní. Samotné Smíchovské železniční nádraží je ve fázi projektové přípravy přestavby pro napojení na vysokorychlostní železniční koridor a S-bahn. Jižní čelo Smíchov City bude potřebovat kultivovanější a kapacitnější napojení na metro atp.
Smyslem a cílem Studie dopravních uzlů je tyto nezbytné jednotlivosti zachytit, definovat a zkoordinovat tak, aby se mohly realizovat samostatně, aniž by ztratily návaznosti. Snahou je, aby naopak získaly přidanou hodnotu správným zasazením do kontextu celkového dění v území.
Sledovaný cíl, tedy uvolnění prostoru Na Knížecí pro vznik náměstí s reprezentační Městskou budovou a vznik nejkomplexnějšího pražského dopravního Terminálu Smíchov, tak není jedním investičním a realizačním aktem, ale výsledkem skládání jednotlivostí do kompaktního celku.
Další ambicí studie je dát takto poskládaným funkčním celkům jasnou identitu. Uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího Bulváru. V případě Terminálu Smíchov je snahou sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně identifikovatelného celku reprezentujícího vstup do rozšířeného městského prostoru Smíchova, respektive Prahy.
Stejně jako u urbánního implantátu Smíchov City je hlavním motivem Studie dopravních uzlů srůstání, propojování a synergie.