Velký rozhovor s Borisem Redčenkovem v magazínu Ego!

Velký rozhovor s Borisem Redčenkovem v magazínu Ego!

27/1/2020

"Každé místo má jinou energii a potřebuje jiný dům," říká Boris Redčenkov v rozhovoru s Irenou Jirků v aktuálním magazínu Hospodářksých novin Ego!. V rozhovoru, který reaguje nejen na schválení studie Motolského údolí a okolí Plzeňské ulice v Praze, Boris mimo jiné uvádí: "Úkolem architekta je pochopit zadání investora a vykomunikovat jej tak, aby stavba byla užitečná, funkční, ale i krásná. Aby posilovala místo, do kterého vstupuje. Často samotnému návrhu předcházejí dlouhé diskuse s investorem, kdy si s námi ujasňuje, co vlastně chce a potřebuje, ať už se jedná o soukromého investora nebo o město. Nemám ambice zaplavit svět egoistickými vynálezy, ale spíš doplňovat strukturu města, vytvářet pro lidi zajímavý prostor k žití. Pro výsledné řešení je určující správná kombinace a poměr empatie jak vůči klientovi, tak vůči místu, městu či krajině." Více najdete zde.