Villa Park Strahov

obytný areál Villa Park Strahov v Praze
CZ, Praha, Šermířská — 2003
rezidenční
investor, klient
Metrostav - Navatyp a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Miroslav Veselý
technické řešení, spolupráce
AED project s.r.o. - Aleš Marek, Janktová Jana , NĚMEC POLÁK s.r.o. - Ivan Nemec, Helen
zhotovitel
Metrostav a.s., divize 1
autor fotografií
Filip Šlapal, Pavel Štecha, Jan Malý
ocenění
Grand Prix Obce architektů 2004 - čestné uznání v kategorii Novostavba

Obytný areál tvoří pět vilových domů s 58 byty velikosti od 60 do 185 m2, objekt klubu a tři samostatné rodinné vily. Součástí areálu je zahrada. Celkem 74 parkovacích stání je umístěno v podzemí.
Motiv „rozhraní“ jednoznačně charakterizuje místo po stránce morfologie, urbanismu, zeleně i atmosféry. Kulminuje na hraně strahovské pláně, kde „balancují“ jednotlivé domy.
Design domů pracuje s redukovanými výrazovými prostředky, manipuluje s měřítkem. Cílem je umožnit uživatelům individuální identifikaci. Domy představují jednoduché kubusy, do kterých jsou zasunuty bytové buňky formované do arkýřů. Příčně orientovaná dispozice umožňuje pohled do severní zahrady i na jižní panoráma Prahy. Maximální míře flexibility je podřízen velkorozponový monolitický nosný systém.
Rodinné vily jsou soustředěny ve východním cípu pozemku v těsném dotyku s Kinského zahradou. Dřevěné kubusy levitují v distanci tvořené obývacím pokojem nad kamenným soklem se zázemím. Materiály definují jednotlivé objemy kompozice. Barevnost je podřízena racionálnímu konceptu a přirozenému materiálovému vyznění – šedá omítka, sklo s různou transparencí a barevným nádechem, gabionové konstrukce (přírodní kámen v drátěných koších), dřevo, pohledový beton, mlatový povrch, pozinkovaná ocel v garfitové černi.
Práce se zelení byla součástí celého konceptu. Sad Kinského zahrady proniká průrvami mezi domy do severního parku. Ten tvoří přirozený filtr mezi vilovými domy a přilehlou ulicí. Ponechaná hodnotná zeleň se vrství s tvarovanými platany a jabloněmi.

Villa Park Strahov

obytný areál Villa Park Strahov v Praze
CZ, Praha, Šermířská — 2003
rezidenční
investor, klient
Metrostav - Navatyp a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Miroslav Veselý
technické řešení, spolupráce
AED project s.r.o. - Aleš Marek, Janktová Jana , NĚMEC POLÁK s.r.o. - Ivan Nemec, Helen
zhotovitel
Metrostav a.s., divize 1
autor fotografií
Filip Šlapal, Pavel Štecha, Jan Malý
ocenění
Grand Prix Obce architektů 2004 - čestné uznání v kategorii Novostavba

Obytný areál tvoří pět vilových domů s 58 byty velikosti od 60 do 185 m2, objekt klubu a tři samostatné rodinné vily. Součástí areálu je zahrada. Celkem 74 parkovacích stání je umístěno v podzemí.
Motiv „rozhraní“ jednoznačně charakterizuje místo po stránce morfologie, urbanismu, zeleně i atmosféry. Kulminuje na hraně strahovské pláně, kde „balancují“ jednotlivé domy.
Design domů pracuje s redukovanými výrazovými prostředky, manipuluje s měřítkem. Cílem je umožnit uživatelům individuální identifikaci. Domy představují jednoduché kubusy, do kterých jsou zasunuty bytové buňky formované do arkýřů. Příčně orientovaná dispozice umožňuje pohled do severní zahrady i na jižní panoráma Prahy. Maximální míře flexibility je podřízen velkorozponový monolitický nosný systém.
Rodinné vily jsou soustředěny ve východním cípu pozemku v těsném dotyku s Kinského zahradou. Dřevěné kubusy levitují v distanci tvořené obývacím pokojem nad kamenným soklem se zázemím. Materiály definují jednotlivé objemy kompozice. Barevnost je podřízena racionálnímu konceptu a přirozenému materiálovému vyznění – šedá omítka, sklo s různou transparencí a barevným nádechem, gabionové konstrukce (přírodní kámen v drátěných koších), dřevo, pohledový beton, mlatový povrch, pozinkovaná ocel v garfitové černi.
Práce se zelení byla součástí celého konceptu. Sad Kinského zahrady proniká průrvami mezi domy do severního parku. Ten tvoří přirozený filtr mezi vilovými domy a přilehlou ulicí. Ponechaná hodnotná zeleň se vrství s tvarovanými platany a jabloněmi.