Vily Chuchle

Residenční komplex přibližně 100 luxusních rodinných domů
CZ, Praha, Na Hvězdárně — 2013
rezidenční
investor, klient
Reflecta development a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavel Vávra, Roman Klimeš, Dragan Bekič, Miroslav Petrtýl, Lukáš Balvín, Tomáš Koňařík
technické řešení, spolupráce
M3M s.r.o. - Michal Pokorný, Karel Watzko, Kateřina Retová
zhotovitel
SPS engineering s.r.o.
autor fotografií
Jolana Moravcová, Tomáš Koňařík
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Koncept rezidenčního obytného areálu na rozhraní urbanizovaného území a volné krajiny se snaží na základě analýzy místa a zadání nabídnout současný pohled na bydlení v rodinných domech vyššího standardu. Architektura i urbanismus plně využívají potenciálu lokality, zejména velmi hodnotných výhledů na pravobřehou zástavbu Prahy a bezprostředního kontaktu s přírodní památkou Nad závodištěm. Návrh má ambici stát se významnou vilovou čtvrtí a svým charakterem navázat na meziválečné vilové lokality Prahy.
Součástí projektu je kompletní urbanizace území, zahrnující technickou i dopravní infrastrukturu, rozparcelování pozemků a následnou developerskou výstavbu cca 10 rodinných domů vyššího standardu. Součástí je i projekt malého obchodního centra se službami. Území bylo již několikrát v minulosti řešeno, pokaždé se počítalo s mnohem kapacitnější zástavbou.Výrazně komornější řešení přišlo až s nový investorem, kterým je v současnosti společnost VILY CHUCHLE a.s.

 

 

Vily Chuchle

Residenční komplex přibližně 100 luxusních rodinných domů
CZ, Praha, Na Hvězdárně — 2013
rezidenční
investor, klient
Reflecta development a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavel Vávra, Roman Klimeš, Dragan Bekič, Miroslav Petrtýl, Lukáš Balvín, Tomáš Koňařík
technické řešení, spolupráce
M3M s.r.o. - Michal Pokorný, Karel Watzko, Kateřina Retová
zhotovitel
SPS engineering s.r.o.
autor fotografií
Jolana Moravcová, Tomáš Koňařík
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Koncept rezidenčního obytného areálu na rozhraní urbanizovaného území a volné krajiny se snaží na základě analýzy místa a zadání nabídnout současný pohled na bydlení v rodinných domech vyššího standardu. Architektura i urbanismus plně využívají potenciálu lokality, zejména velmi hodnotných výhledů na pravobřehou zástavbu Prahy a bezprostředního kontaktu s přírodní památkou Nad závodištěm. Návrh má ambici stát se významnou vilovou čtvrtí a svým charakterem navázat na meziválečné vilové lokality Prahy.
Součástí projektu je kompletní urbanizace území, zahrnující technickou i dopravní infrastrukturu, rozparcelování pozemků a následnou developerskou výstavbu cca 10 rodinných domů vyššího standardu. Součástí je i projekt malého obchodního centra se službami. Území bylo již několikrát v minulosti řešeno, pokaždé se počítalo s mnohem kapacitnější zástavbou.Výrazně komornější řešení přišlo až s nový investorem, kterým je v současnosti společnost VILY CHUCHLE a.s.