Výstava Územní studie Motolské údolí - prodloužena!

Výstava Územní studie Motolské údolí - prodloužena!

5/2/2019

V úterý 12. února bude v Malé galerii ÚMČ Praha 5 (Štěfánikova 13-15) otevřena výstava o proměnách Motolského údolí: Plzeňská - Motol, jejichž druhou etapu má rovněž na starosti ateliér A69 - architekti. Studie iniciuje proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město. 

Krajina obklopující Plzeňskou ulici má jen kousek od toho být spíš kvalitním krajinným zázemím Smíchova než městskou džunglí. Samotná Plzeňská ulice může změnit svůj charakter z dopravního koridoru na zelený bulvár – reprezentativní městskou třídu. Je to dlouhodobý úkol, pro který studie nastavuje cestu i cíl. Studie definuje Plzeňskou třídu jako městský bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím, který propojuje zelené svahy údolí. V linii městské ulice zakládá sérii lokálních center, které budou ohnisky urbanizace pro celou lokalitu. V ose údolí hledá novou trasu pro pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový městský park se širokou funkční náplní a využitím. Studie má motivační charakter s cílem vytvořit obraz vitální městské krajiny - parku, který může sloužit nejen místním obyvatelům, ale obstát v širších souvislostech celého Smíchova…Prahy. 

Výstava je otevřena do 26. dubna vždy od úterý do pátku 13:00 - 18:00 hod. Součástí výstavy budou i komentované prohlídky, čas jejichž konání upřesníme.