Zátiší

obytný soubor 'Zátiší'
CZ, Františkovy Lázně — 1998
rezidenční
investor, klient
Město Františkovy Lázně
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Martin Veselý
technické řešení, spolupráce
Pavel Beran, Bohumil Nečesánek

Fenoménem devadesátých let se stalo bujení struktur nízkopodlažní bytové výstavby. Tyto parazitní struktury spotřebovávají krajinu v okolí atraktivních měst aniž by měly schopnost vytvářet sociologicky nebo esteticky zdravé prostředí. Jsou prvoplánovým ukojením frustrací generace konzumentů odchovaných na sídlišti a zhmotněním současných ekonomických trendů: extenze na zemědělskou půdu je stále výhodnější než recyklace území v centrech, krajina není definována jako hodnota. Proto jsme uvítali záměr mimořádný v tom, že upřednostnil kontext s vyjímečnou kvalitou prostředí Františkových Lázní před maximální možnou výtěžností pozemku. Nosnou ideou projektu je bydlení v parku. Při návrhu jsme uplatnili racionální řád města a princip rozvolnění tohoto řádu do parkově upravené krajiny.
Smysl takto definované regulace vidíme ve vytvoření a uplatnění výrazné a jasné myšlenky, schopné motivovat autory jednotlivých staveb k takovému projevu, aby i při pestrosti řešení zůstal vyšší záměr srozumitelným. 
Objekty v okolí jsou zapojeny do hry prostřednictvím rastru, který bylo možno ze stávající situace odvodit. V tomto rastru jsou rozmístěny základní prvky kompozice - modulová hmota 8x8mx3NP. Výchylkám v geometrii území se rastr přizpůsobuje. Návrh respektuje charakter ulice při jižním okraji parcely, doplňuje její zástavbu do jednotné  fronty. Vilové objekty tvoří severní hranici zástavby. Hlavní modul je u nich rozvinut o nižší křídla.
Vytváření podsystémů ulic je omezeno. Hlavní větev řešená jako zklidněná komunikace v obytné zóně je zpevněná, ostatní jen částečně. Volný pohyb ve struktuře je umožněn nedělením pozemků jednotlivých domů ploty. Domy jsou řešeny jako solitéry se společenskou částí  na úrovni terénu, soukromou částí v patře a pobytovou terasou na střeše. Ta má za úkol nahradit intimitu zahrady. Odstavná stání automobilů jsou mimo půdorys domu integrovaná s rozvodnými skříněmi, zástěnami nádob na odpadky, poštovními schránkami atd.(u vil je garáž součástí domu). Do ochranného pásma železnice je situováno rekreační zázemí. 

Zátiší

obytný soubor 'Zátiší'
CZ, Františkovy Lázně — 1998
rezidenční
investor, klient
Město Františkovy Lázně
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Martin Veselý
technické řešení, spolupráce
Pavel Beran, Bohumil Nečesánek

Fenoménem devadesátých let se stalo bujení struktur nízkopodlažní bytové výstavby. Tyto parazitní struktury spotřebovávají krajinu v okolí atraktivních měst aniž by měly schopnost vytvářet sociologicky nebo esteticky zdravé prostředí. Jsou prvoplánovým ukojením frustrací generace konzumentů odchovaných na sídlišti a zhmotněním současných ekonomických trendů: extenze na zemědělskou půdu je stále výhodnější než recyklace území v centrech, krajina není definována jako hodnota. Proto jsme uvítali záměr mimořádný v tom, že upřednostnil kontext s vyjímečnou kvalitou prostředí Františkových Lázní před maximální možnou výtěžností pozemku. Nosnou ideou projektu je bydlení v parku. Při návrhu jsme uplatnili racionální řád města a princip rozvolnění tohoto řádu do parkově upravené krajiny.
Smysl takto definované regulace vidíme ve vytvoření a uplatnění výrazné a jasné myšlenky, schopné motivovat autory jednotlivých staveb k takovému projevu, aby i při pestrosti řešení zůstal vyšší záměr srozumitelným. 
Objekty v okolí jsou zapojeny do hry prostřednictvím rastru, který bylo možno ze stávající situace odvodit. V tomto rastru jsou rozmístěny základní prvky kompozice - modulová hmota 8x8mx3NP. Výchylkám v geometrii území se rastr přizpůsobuje. Návrh respektuje charakter ulice při jižním okraji parcely, doplňuje její zástavbu do jednotné  fronty. Vilové objekty tvoří severní hranici zástavby. Hlavní modul je u nich rozvinut o nižší křídla.
Vytváření podsystémů ulic je omezeno. Hlavní větev řešená jako zklidněná komunikace v obytné zóně je zpevněná, ostatní jen částečně. Volný pohyb ve struktuře je umožněn nedělením pozemků jednotlivých domů ploty. Domy jsou řešeny jako solitéry se společenskou částí  na úrovni terénu, soukromou částí v patře a pobytovou terasou na střeše. Ta má za úkol nahradit intimitu zahrady. Odstavná stání automobilů jsou mimo půdorys domu integrovaná s rozvodnými skříněmi, zástěnami nádob na odpadky, poštovními schránkami atd.(u vil je garáž součástí domu). Do ochranného pásma železnice je situováno rekreační zázemí.