Dům EggO

rodinný dům vestavěný do zahrady
CZ, Praha, Schöfflerova — 2006
rodinný dům
investor, klient
Johana a Tomáš Růžičkovi
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Tomáš Amtmann
technické řešení, spolupráce
Růžička a partneři s.r.o., Němec Polák s.r.o.
autor fotografií
Ester Havlová
ocenění
Grand Prix architektů 2008 - Národní cena za architekturu - kategorie Rodinný dům

Zadáním bylo vytvořit v zahradě zrekonstruovaného domu samostatnou bytovou jednotku. Bylo nutné vypořádat se s výhledy na protější fasády panelových domů, vyhnout se i konfrontaci s architekturou původního domu a neřešit nový dům na úkor zahradních ploch.
Východiskem pro návrh se staly fragmenty rekonstrukce původního domu: předsazená betonová deska s přemístěným vnějším schodištěm, zeď u vstupní branky a parkovací stání vymezená gabiony. Stávající zdi z betonových tvárnic byly doplněny horizontální deskou. Ta se stala hlavním prostorově organizačním prvkem a nositelem stěžejního motivu – otvoru ve tvaru ovoidu. Deska zastřešuje a sjednocuje řadu funkcí: garáže a sklad kol, přístupovou terasu se závětřím, hlavní obytný prostor, pobytovou terasu, oplocení. Ovoid v této desce představuje ohnisko, kolem kterého se nový dům odvíjí. Definuje ego domu, jehož podstatou není architektonický, ale přírodní prostor původní zahrady. 
Samotný dům má pevné vymezení funkčními bloky. Z velké vstupní haly se vchází do pracovny a do privátní zóny. Privátní zóna se dělí na intimní a společenskou část. Intimní část je orientovaná na východní fasádu s vlastní terasou, společenská do atria zahrady. Kuchyně ve formě bloku navazuje společenský prostor. Jídelní a obývací hala má charakter zimní zahrady. V jejím prostoru se nachází i symbol domova – krb.
Jako kompenzace zastavěné plochy byla vytvořena střešní zahrada výškově navazující na byt v patře zrekonstruovaného domu.

Dům EggO

rodinný dům vestavěný do zahrady
CZ, Praha, Schöfflerova — 2006
rodinný dům
investor, klient
Johana a Tomáš Růžičkovi
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Tomáš Amtmann
technické řešení, spolupráce
Růžička a partneři s.r.o., Němec Polák s.r.o.
autor fotografií
Ester Havlová
ocenění
Grand Prix architektů 2008 - Národní cena za architekturu - kategorie Rodinný dům

Zadáním bylo vytvořit v zahradě zrekonstruovaného domu samostatnou bytovou jednotku. Bylo nutné vypořádat se s výhledy na protější fasády panelových domů, vyhnout se i konfrontaci s architekturou původního domu a neřešit nový dům na úkor zahradních ploch.
Východiskem pro návrh se staly fragmenty rekonstrukce původního domu: předsazená betonová deska s přemístěným vnějším schodištěm, zeď u vstupní branky a parkovací stání vymezená gabiony. Stávající zdi z betonových tvárnic byly doplněny horizontální deskou. Ta se stala hlavním prostorově organizačním prvkem a nositelem stěžejního motivu – otvoru ve tvaru ovoidu. Deska zastřešuje a sjednocuje řadu funkcí: garáže a sklad kol, přístupovou terasu se závětřím, hlavní obytný prostor, pobytovou terasu, oplocení. Ovoid v této desce představuje ohnisko, kolem kterého se nový dům odvíjí. Definuje ego domu, jehož podstatou není architektonický, ale přírodní prostor původní zahrady. 
Samotný dům má pevné vymezení funkčními bloky. Z velké vstupní haly se vchází do pracovny a do privátní zóny. Privátní zóna se dělí na intimní a společenskou část. Intimní část je orientovaná na východní fasádu s vlastní terasou, společenská do atria zahrady. Kuchyně ve formě bloku navazuje společenský prostor. Jídelní a obývací hala má charakter zimní zahrady. V jejím prostoru se nachází i symbol domova – krb.
Jako kompenzace zastavěné plochy byla vytvořena střešní zahrada výškově navazující na byt v patře zrekonstruovaného domu.