EAN House

soutěžní návrh bytového domu s polyfunkčním parterem na bratislavském městském okruhu
SK, Bratislava — 2008
polyfunkční dům
investor, klient
Penta Investment s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl, Roman Klimeš, Vítězslav Danda
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Tradice
Bratislava má velmi silnou tradici moderní architektury. Velkorysé, odvážné koncepty a experimenty vzrušují i po letech. Nelze nad nimi mávnout rukou nebo je popřít. Zvlášť když za ně Bratislava často těžce platila, zejména v rovině urbanizmu. Naopak je třeba se přihlásit k jejich energii, odvaze a sebevědomí a přispět k emancipaci Bratislavy jako metropole.
Revize
Koncept vychází z revize obecně uznávaného axiomu bytové výstavby; čím koncentrovanější, tím efektivnější. Po zkušenostech s řadou bytových projektů jsme začali o platnosti tohoto axiomu pochybovat.
Nejefektivnějším a nejekonomičtějším způsobem výškové bytové výstavby se zdají být věžové domy. Ve středu dispozice se kumulují servisní prostory a komunikace, plášť je maximálně věnován výhledům z obytných místností. Jediným objektivním limitem je nutnost oslunění všech bytů.
Koncentrace a intenzivní využití půdorysů naráží na zvyšující se nároky na komfort, zejména na akustiku, tepelnou izolaci a také na požární bezpečnost bytů. Tyto nároky jsou zakotveny v předpisech a normách, které zvýšily technickou a investiční náročnost věžového domu. Nutnost řešit tepelné a akustické izolace bytů mezi sebou, odhlučnění výtahů zdvojenou výtahovou šachtou, odhlučnění únikového schodiště pružným uložením podest, tepelné odizolování únikového schodiště, nutnost řešit přirozené osvětlení únikového schodiště, nutnost vzduchotechnicky vytvářet dvě tlaková pásma na únikových cestách a řada dalších opatření představují značné investice, které se vlastně neprojeví v kvalitě samotného bydlení. 
Kromě investic si tato opatření ukrajují i čím dál větší podíl na HPP. V současnosti se už podíl prodejných ploch vůči HPP zmenšil na 75%.
Je racionální za takových podmínek dál jít cestou koncentrace? A co notorické průvodní jevy koncentrace jako pachuť sociálna, pocit intenzivního sousedství a zároveň anonymity, klaustrofobní společné prostory a komunikace, hygienické zázemí bytů v hloubce dispozice bez přirozeného osvětlení absolutně závislé na umělém větraní?
Inovace
Jako jádro popsaných problémů jsme identifikovali snahu integrovat domovní komunikace do středu bytového domu. Mezi komunikacemi a byty totiž dochází k největším technickým konfliktům. 
Pokusili jsme se tedy komunikační jádro separovat mimo objekt bydlení do samostatné věže. Samostatnou komunikační věž je možné dimenzovat jako subtilní exteriérovou konstrukci výtahů
a únikových schodišť. Bez potřeby akustické a tepelné izolace, vzduchotechnického větrání a s možností přirozeného osvětlení. Je nutné ji chránit pouze před povětrností. To jsou technické benefity. Jak se ale odrazí v kvalitě samotného bydlení?
Z hlediska tvaru a orientace parcely se jako nejefektivnější od začátku jevila typologie trojtraktu deskového domu východo-západní orientace.
Pokusy řešit kompozici jako shluk věží nepřinášely uspokojivé výsledky. Sice jsme získali atraktivní
rohové dispozice bytů, ale věže si vzájemně stínily a výhledy z bytů se vzájemně rušily. Navíc, věže vypadaly v urbanistickém kontextu nedorostlé svému okolí.
Východisko přinesl až jakýsi hybrid deskového a věžového bytového domu. Pokud jsme věže seřadili a vzájemně jsme je separovali komunikačními věžemi, mohly využívat všechny volné fasády a zároveň být napojené na komunikační osy jako trojtraktový deskový dům.
Nebo se celá kompozice dala chápat jako rozsekaná hmota deskového domu s nepřerušenou komunikační páteří.
V každém případě v sobě výsledná kompozice snoubí sílu deskového domu se subtilitou a transparencí kompozice věžových domů.
Vůči Ružinovské radiále je kompozice postavena čelně. Počítá s dálkovými průhledy deskou. Vnímání z čtyřproudové Bajkalské bude dynamické. Průhledy se rozehrají až při průjezdu podél domu.
Ikona 
Střídáním různých šířek věží a různých distancí mezi nimi získal dům podobu jednoho z nejcharakterističtějších grafických symbolů současnosti, čárkového kódu EAN. Přepis jasného grafického symbolu do architektury může vytvořit výraznou architektonickou ikonu schopnou ovládnout své okolí, aniž by tvořila výškovou dominantu.
Typologie
Zásadní posun v typologickém řešení představuje absolutní odbourání temných chodeb a komunikací.
Komunikační věže jsou jakýmisi vertikálními ulicemi. Výtahy jsou vyhlídkové, orientované na centrum Bratislavy, schodiště jsou exteriérová stejně jako propojovací lávky a výtahová lobby.
Dalším posunem je pocit větší autonomie bytových jednotek. Jejich malé množství na jedno podlaží věže a často vstupy přímo z venkovních lávek, simulují vertikálně uskupené rodinné domy. I nejmenší byty mají k dispozici minimálně dvě fasády, z nichž jedna má vždy lodžii. Největší byty mají fasády tři. To umožňuje distribuovat přirozené osvětlení a větrání i do servisních částí bytů.

 

EAN House

soutěžní návrh bytového domu s polyfunkčním parterem na bratislavském městském okruhu
SK, Bratislava — 2008
polyfunkční dům
investor, klient
Penta Investment s.r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Michal Nohejl, Roman Klimeš, Vítězslav Danda
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Tradice
Bratislava má velmi silnou tradici moderní architektury. Velkorysé, odvážné koncepty a experimenty vzrušují i po letech. Nelze nad nimi mávnout rukou nebo je popřít. Zvlášť když za ně Bratislava často těžce platila, zejména v rovině urbanizmu. Naopak je třeba se přihlásit k jejich energii, odvaze a sebevědomí a přispět k emancipaci Bratislavy jako metropole.
Revize
Koncept vychází z revize obecně uznávaného axiomu bytové výstavby; čím koncentrovanější, tím efektivnější. Po zkušenostech s řadou bytových projektů jsme začali o platnosti tohoto axiomu pochybovat.
Nejefektivnějším a nejekonomičtějším způsobem výškové bytové výstavby se zdají být věžové domy. Ve středu dispozice se kumulují servisní prostory a komunikace, plášť je maximálně věnován výhledům z obytných místností. Jediným objektivním limitem je nutnost oslunění všech bytů.
Koncentrace a intenzivní využití půdorysů naráží na zvyšující se nároky na komfort, zejména na akustiku, tepelnou izolaci a také na požární bezpečnost bytů. Tyto nároky jsou zakotveny v předpisech a normách, které zvýšily technickou a investiční náročnost věžového domu. Nutnost řešit tepelné a akustické izolace bytů mezi sebou, odhlučnění výtahů zdvojenou výtahovou šachtou, odhlučnění únikového schodiště pružným uložením podest, tepelné odizolování únikového schodiště, nutnost řešit přirozené osvětlení únikového schodiště, nutnost vzduchotechnicky vytvářet dvě tlaková pásma na únikových cestách a řada dalších opatření představují značné investice, které se vlastně neprojeví v kvalitě samotného bydlení. 
Kromě investic si tato opatření ukrajují i čím dál větší podíl na HPP. V současnosti se už podíl prodejných ploch vůči HPP zmenšil na 75%.
Je racionální za takových podmínek dál jít cestou koncentrace? A co notorické průvodní jevy koncentrace jako pachuť sociálna, pocit intenzivního sousedství a zároveň anonymity, klaustrofobní společné prostory a komunikace, hygienické zázemí bytů v hloubce dispozice bez přirozeného osvětlení absolutně závislé na umělém větraní?
Inovace
Jako jádro popsaných problémů jsme identifikovali snahu integrovat domovní komunikace do středu bytového domu. Mezi komunikacemi a byty totiž dochází k největším technickým konfliktům. 
Pokusili jsme se tedy komunikační jádro separovat mimo objekt bydlení do samostatné věže. Samostatnou komunikační věž je možné dimenzovat jako subtilní exteriérovou konstrukci výtahů
a únikových schodišť. Bez potřeby akustické a tepelné izolace, vzduchotechnického větrání a s možností přirozeného osvětlení. Je nutné ji chránit pouze před povětrností. To jsou technické benefity. Jak se ale odrazí v kvalitě samotného bydlení?
Z hlediska tvaru a orientace parcely se jako nejefektivnější od začátku jevila typologie trojtraktu deskového domu východo-západní orientace.
Pokusy řešit kompozici jako shluk věží nepřinášely uspokojivé výsledky. Sice jsme získali atraktivní
rohové dispozice bytů, ale věže si vzájemně stínily a výhledy z bytů se vzájemně rušily. Navíc, věže vypadaly v urbanistickém kontextu nedorostlé svému okolí.
Východisko přinesl až jakýsi hybrid deskového a věžového bytového domu. Pokud jsme věže seřadili a vzájemně jsme je separovali komunikačními věžemi, mohly využívat všechny volné fasády a zároveň být napojené na komunikační osy jako trojtraktový deskový dům.
Nebo se celá kompozice dala chápat jako rozsekaná hmota deskového domu s nepřerušenou komunikační páteří.
V každém případě v sobě výsledná kompozice snoubí sílu deskového domu se subtilitou a transparencí kompozice věžových domů.
Vůči Ružinovské radiále je kompozice postavena čelně. Počítá s dálkovými průhledy deskou. Vnímání z čtyřproudové Bajkalské bude dynamické. Průhledy se rozehrají až při průjezdu podél domu.
Ikona 
Střídáním různých šířek věží a různých distancí mezi nimi získal dům podobu jednoho z nejcharakterističtějších grafických symbolů současnosti, čárkového kódu EAN. Přepis jasného grafického symbolu do architektury může vytvořit výraznou architektonickou ikonu schopnou ovládnout své okolí, aniž by tvořila výškovou dominantu.
Typologie
Zásadní posun v typologickém řešení představuje absolutní odbourání temných chodeb a komunikací.
Komunikační věže jsou jakýmisi vertikálními ulicemi. Výtahy jsou vyhlídkové, orientované na centrum Bratislavy, schodiště jsou exteriérová stejně jako propojovací lávky a výtahová lobby.
Dalším posunem je pocit větší autonomie bytových jednotek. Jejich malé množství na jedno podlaží věže a často vstupy přímo z venkovních lávek, simulují vertikálně uskupené rodinné domy. I nejmenší byty mají k dispozici minimálně dvě fasády, z nichž jedna má vždy lodžii. Největší byty mají fasády tři. To umožňuje distribuovat přirozené osvětlení a větrání i do servisních částí bytů.