Lipenský Dvůr

Multifunkční objekt s vnitřní návsí
CZ, Lipno nad Vltavou — 2009
polyfunkční dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Vítězslav Danda

širší vztahy - kontext
Lipno - jméno vzbuzující očekávání horské destinace atraktivní pro aktivní trávení volného času. Lokalita nabízí horskou atmosféru, čistý vzduch, lesy, sjezdovky, cyklotrasy, pláž, jezero, jachting.
Bohužel, tyto přírodní atraktivity se nemohou opřít o poetiku tradiční horské osady, která by tvořila autentické centrum turistického rezortu. Umělá obec je dekoncentrovaná do jednotlivých okrsků, hotelů penzionů a chybí společenské těžiště, které žije.
Premisou námi řešených pozemků je nejen jejich úzký vztah k lesu, pláži, jezeru, ale jsou cenné i svou polohou v předpokládaném těžišti obce. Jsou cenné svým potenciálem centrum celé oblasti vytvořit.
Příležitost zhodnotit tento potenciál a nabídnout bydlení ve společensko-zábavním centru evokujícím tradiční horskou vesnici by mohlo být tématem celého developmentu.
inspirace
Návrh je inspirován lokální tradiční lidovou architekturou. Lipno patří do oblasti, kde byl rozšířen fenomén pošumavského Alpského domu.
Celou vesnici vytvářel tento dům v nedalekých Volarech. Jedním z jeho charakteristických znaků bylo to, že život rodiny hospodáře, čeledi, dobytka, skladování zemědělských produktů a strojů, se odehrával pod jednou střechou.
Důvod byl jasný, drsné klimatické podmínky. Samotné Lipno spadá do klimatické oblasti CH7. Počet letních dní v roce 10-30, počet dnů se srážkami v roce 120-130, počet dnů jasných v roce 40-50.
Vědomí klimatických podmínek a znalost stavební tradice vedli k myšlence integrovat všechny komponenty tvořící živou obec do jednoho celku, do jednoho domu pod jednu střechu. V prostatě přepsat a měřítkově posunout tradiční alpský dům.
hmotové řešení
Hmota i celková stylizace bytového domu se společenským centrem obce, je přepisem forem tradičního alpského domu. Pojmenovali jsme jej proto Lipenský dvůr.
náměstí
Veřejný prostor, prostor jakési návsi, nevzniká v návrhu jako zbytek, jako nezastavěné místo mezi
objekty, ale je sám objektem. Je duší, kolem které se seskupila schránka z bydlení, komerčního parteru, technického a garážového zázemí.
Transparentní parter přímo navazuje a vzniká rozšířením příčně probíhajícího pěšího bulváru propojujícího centrum obce s břehem jezera. Vyrovnává nivelitu klesajícího terénu a vytváří velkorysé náměstí ověnčené pásem komerčního parteru. Na východní straně navazuje na parter obce, na západní straně poskytuje jedinečný výhled na hladinu jezera přes kmeny borového lesa z výšky třetího nadzemního podlaží.
Prostor návsi zastřešuje ve tvaru sedlové střechy kaskáda terasově ustupujících bytů. Byty vznikají též v soklu platformy. Zastřešení umožňuje fungování návsi bez ohledu na počasí a roční dobu. Je to prostor podobný tradičním markt nebo fest halle.
Je členěný pouze rampou pěšího bulváru a měřítkově nadneseným ohništěm, které je ve skutečnosti komunikačním a technickým jádrem, které slouží i jako rozhledna.
bydlení
Jednotky bytů jsou seskupeny kolem centrálního prostoru. Všechny byty mají kryté terasy. Byty ve střeše mají navíc možnost výhledu do prostoru návsi, jsou jakýmisi skyboxy.

Lipenský Dvůr

Multifunkční objekt s vnitřní návsí
CZ, Lipno nad Vltavou — 2009
polyfunkční dům
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Vítězslav Danda

širší vztahy - kontext
Lipno - jméno vzbuzující očekávání horské destinace atraktivní pro aktivní trávení volného času. Lokalita nabízí horskou atmosféru, čistý vzduch, lesy, sjezdovky, cyklotrasy, pláž, jezero, jachting.
Bohužel, tyto přírodní atraktivity se nemohou opřít o poetiku tradiční horské osady, která by tvořila autentické centrum turistického rezortu. Umělá obec je dekoncentrovaná do jednotlivých okrsků, hotelů penzionů a chybí společenské těžiště, které žije.
Premisou námi řešených pozemků je nejen jejich úzký vztah k lesu, pláži, jezeru, ale jsou cenné i svou polohou v předpokládaném těžišti obce. Jsou cenné svým potenciálem centrum celé oblasti vytvořit.
Příležitost zhodnotit tento potenciál a nabídnout bydlení ve společensko-zábavním centru evokujícím tradiční horskou vesnici by mohlo být tématem celého developmentu.
inspirace
Návrh je inspirován lokální tradiční lidovou architekturou. Lipno patří do oblasti, kde byl rozšířen fenomén pošumavského Alpského domu.
Celou vesnici vytvářel tento dům v nedalekých Volarech. Jedním z jeho charakteristických znaků bylo to, že život rodiny hospodáře, čeledi, dobytka, skladování zemědělských produktů a strojů, se odehrával pod jednou střechou.
Důvod byl jasný, drsné klimatické podmínky. Samotné Lipno spadá do klimatické oblasti CH7. Počet letních dní v roce 10-30, počet dnů se srážkami v roce 120-130, počet dnů jasných v roce 40-50.
Vědomí klimatických podmínek a znalost stavební tradice vedli k myšlence integrovat všechny komponenty tvořící živou obec do jednoho celku, do jednoho domu pod jednu střechu. V prostatě přepsat a měřítkově posunout tradiční alpský dům.
hmotové řešení
Hmota i celková stylizace bytového domu se společenským centrem obce, je přepisem forem tradičního alpského domu. Pojmenovali jsme jej proto Lipenský dvůr.
náměstí
Veřejný prostor, prostor jakési návsi, nevzniká v návrhu jako zbytek, jako nezastavěné místo mezi
objekty, ale je sám objektem. Je duší, kolem které se seskupila schránka z bydlení, komerčního parteru, technického a garážového zázemí.
Transparentní parter přímo navazuje a vzniká rozšířením příčně probíhajícího pěšího bulváru propojujícího centrum obce s břehem jezera. Vyrovnává nivelitu klesajícího terénu a vytváří velkorysé náměstí ověnčené pásem komerčního parteru. Na východní straně navazuje na parter obce, na západní straně poskytuje jedinečný výhled na hladinu jezera přes kmeny borového lesa z výšky třetího nadzemního podlaží.
Prostor návsi zastřešuje ve tvaru sedlové střechy kaskáda terasově ustupujících bytů. Byty vznikají též v soklu platformy. Zastřešení umožňuje fungování návsi bez ohledu na počasí a roční dobu. Je to prostor podobný tradičním markt nebo fest halle.
Je členěný pouze rampou pěšího bulváru a měřítkově nadneseným ohništěm, které je ve skutečnosti komunikačním a technickým jádrem, které slouží i jako rozhledna.
bydlení
Jednotky bytů jsou seskupeny kolem centrálního prostoru. Všechny byty mají kryté terasy. Byty ve střeše mají navíc možnost výhledu do prostoru návsi, jsou jakýmisi skyboxy.