Motolské údolí II

urbanistická studie okolí ulice Plzeňská až k Motolským rybníkům
CZ, Praha — 2018
urbanismus
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
doprava - Atelier DUK s.r.o., Tomáš Cach, krajina - terra florida v.o.s., technická infrastruktura - PPU spol. s.r.o.
autor vizualizací
Jan Drška

Leitmotivem práce se stalo tvrzení: „Motolské údolí je především krajina“. 

Studie řeší proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město s důsledným důrazem na hodnoty v území. Zásadním fenoménem je městská krajina podél Motolského potoka. Zelená linie, která má silný, avšak neobjevený rekreační potenciál. Studie iniciuje proměnu městské džungle na sportovně-společenský park celoměstského významu.
V ose parku zakládá bezpečnou pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový městský park se širokým sportovním a společenským využitím. Současně je v návrhu přerod Plzeňské ulice z dopravního koridoru na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím.
Ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů. Neprostupné výrobní a skladové areály, lze proměnit na sérii lokálních center, která budou ohnisky služeb a zázemí pro celou lokalitu. Cílem je vytvořit vitální a funkční část Smíchova, která bude udržitelným způsobem dlouhodobě sloužit svým obyvatelům.
Je to dlouhodobý úkol, pro který studie nastavuje cestu i cíl. 

 

 

Motolské údolí II

urbanistická studie okolí ulice Plzeňská až k Motolským rybníkům
CZ, Praha — 2018
urbanismus
investor, klient
Městká část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
doprava - Atelier DUK s.r.o., Tomáš Cach, krajina - terra florida v.o.s., technická infrastruktura - PPU spol. s.r.o.
autor vizualizací
Jan Drška

Leitmotivem práce se stalo tvrzení: „Motolské údolí je především krajina“. 

Studie řeší proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město s důsledným důrazem na hodnoty v území. Zásadním fenoménem je městská krajina podél Motolského potoka. Zelená linie, která má silný, avšak neobjevený rekreační potenciál. Studie iniciuje proměnu městské džungle na sportovně-společenský park celoměstského významu.
V ose parku zakládá bezpečnou pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový městský park se širokým sportovním a společenským využitím. Současně je v návrhu přerod Plzeňské ulice z dopravního koridoru na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím.
Ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů. Neprostupné výrobní a skladové areály, lze proměnit na sérii lokálních center, která budou ohnisky služeb a zázemí pro celou lokalitu. Cílem je vytvořit vitální a funkční část Smíchova, která bude udržitelným způsobem dlouhodobě sloužit svým obyvatelům.
Je to dlouhodobý úkol, pro který studie nastavuje cestu i cíl.