Obora

koncept obytného souboru s využitím krajinných prvků
PL, Poznaň, Lazurowa, Radiowa, Skowronkowa — 2007
rezidenční
investor, klient
ECM Poznaň Residence Sp. z o.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jan Srna, Roman Klimeš, Lucie Delongová
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Koncept obytného areálu v postupně urbanizované krajině vznikl jako alternativa běžným urbanizačním strukturám, vytvářejícím homogenní prostředí označované jako urbánní kaše. Pro návrh jsou výchozí přírodní kvality místa. Základním nástrojem jsou různé stupně teritorializace a hierarchizace prostředí. Výsledkem je nabídka vysokého standardu individuálního bydlení v prostředí s výrazným přírodním charakterem nezávislým na vývoji širšího kontextu.
Místo
Přírodními atraktivitami místa jsou vodní plocha lemovaná vzrostlými duby a borovicový les v přímém sousedství. Zrcadlení nábřežní zeleně v hladině jezera dodává prostorovou hloubku jinak poměrně fádní krajině.
Koncept
Návrh propojuje obě atraktivity - jezero a les, velkorysou podélnou parkovou osou. Veškerá parcelace a zástavba je pak do takto vymezeného prostoru orientována. Vymezení parku a jezera zástavbou vytváří přirozené ohraničení kondominia bez nutnosti „oplocovat“ ho dodatečně. Způsob uzavření parku a jezera pásem privátních zahrad, vymístění infrastruktury výhradně na vnější obvod a udržení přírodního charakteru parku, to vše evokuje dojem obory. Charakter obory pak vytváří silný motiv pro pojmenování a individuální identifikaci s konceptem. Vnitřní park využívá a spravuje klub, umístěný na břehu jezera. Klub kontroluje jediný neprivátní vstup do obory.
Hmotové a prostorové řešení
Hmotové řešení podporuje koncept obory. Parcelace a zástavba jsou direktně orientovány do atraktivního prostředí obory jako by byly její přitažlivostí zmagnetizovány. Zatímco vně vzniká jasná racionální hranice, dovnitř jezera a parku vystřelují parcely a hmoty domů aby získaly co největší kontakt s přírodou. Hladina zástavby je zklidněná bez vertikálních akcentů.
Dispoziční řešení
Dispozice jsou komponovány na téma propojení interiéru s exteriérem v intenzivním typu zástavby. Strategie je volena tak, aby z horizontu běžného uživatele vznikal dojem velkorysého propojení s prostředím vnitřního parku a zároveň nebylo pohledově rušeno teritorium souseda. Příčné uspořádání na podélných hlubokých parcelách je hierarchizované od vstupních partií s parkováním majitele ev. hosta, přes podélný průchod domem až do reprezentativní společenské části přímo navazující na terasu a předzahrádku do jezera nebo vnitřního parku.
Standardní rodinný dům – ve dvou velikostních kategoriích, je řešen jako podélný dvoutrakt o celkové šířce traktu 9,5m. V přízemí je situována vstupní a společenská část domu včetně zázemí pro hosta. Ve druhém podkrovním podlaží je intimní ložnicové patro. Ložnice v podkroví jsou vždy orientovány tak, aby výhled z nich nenarušoval soukromí sousedních parcel.
Luxusní rodinné domy – jednopodlažní bungalovy na břehu jezera jsou dvojího typu, podélný dvou či troj trakt o šířce traktu 9,0m. V každém domě jsou striktně odděleny plochy soukromé a společenské, plochy servisní a technické.
Společenský a reprezentativní trakt je vždy v úzkém vztahu k jezeru. Buď je na břehu, nebo vybíhá ve formě domu na molu hluboko do vodní plochy. Parkování je navrženo v samostatných dvojgarážích a pod vstupní pergolou kryjící velkorysý předjezd. Intimní a ložnicové části jsou v samostatných křídlech domu.
Bytový dům - je řešen jako schodišťový. Do tří nadzemních podlaží jsou osově uspořádány dvojice bytů s rozsáhlými terasami. V přízemí jsou umístěny plošně nejnáročnější byty 4KK orientované napříč hmotou s ložnicemi na sever orientovanými do soukromých předzahrádek. Byty jsou doplněny vlastním parkováním do ulice a druhou předzahrádkou směrem do parku.
Ve 2NP jsou napříč situovány byty 3KK a ve 3np jsou navrženy byty 2KK. Byty v patře jsou doplněny terasami orientovanými do parku.
Kondominium
Návrh považuje za podstatné definování kondominia v jeho prostorové rovině. Centrální park – těžiště obory - do kterého se orientují jednotlivé rodinné domy je přirozeně vymezen oplocením samotných domů. Jednotlivé branky a brány jsou defakto střeženými vstupy do srdce areálu. Je na každém koho vpustí dál přes svůj dům.
Jedinou výjimkou je přístup ke klubovému zařízení – těžiště společenského života. Klubové zařízení je situováno na umělém ostrově. Přístup do soukromé části parku je přes uzavřenou zabezpečenou lávku. Vodní plochy jsou přirozenou hranicí mezi veřejným a soukromým.

 

Obora

koncept obytného souboru s využitím krajinných prvků
PL, Poznaň, Lazurowa, Radiowa, Skowronkowa — 2007
rezidenční
investor, klient
ECM Poznaň Residence Sp. z o.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jan Srna, Roman Klimeš, Lucie Delongová
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Koncept obytného areálu v postupně urbanizované krajině vznikl jako alternativa běžným urbanizačním strukturám, vytvářejícím homogenní prostředí označované jako urbánní kaše. Pro návrh jsou výchozí přírodní kvality místa. Základním nástrojem jsou různé stupně teritorializace a hierarchizace prostředí. Výsledkem je nabídka vysokého standardu individuálního bydlení v prostředí s výrazným přírodním charakterem nezávislým na vývoji širšího kontextu.
Místo
Přírodními atraktivitami místa jsou vodní plocha lemovaná vzrostlými duby a borovicový les v přímém sousedství. Zrcadlení nábřežní zeleně v hladině jezera dodává prostorovou hloubku jinak poměrně fádní krajině.
Koncept
Návrh propojuje obě atraktivity - jezero a les, velkorysou podélnou parkovou osou. Veškerá parcelace a zástavba je pak do takto vymezeného prostoru orientována. Vymezení parku a jezera zástavbou vytváří přirozené ohraničení kondominia bez nutnosti „oplocovat“ ho dodatečně. Způsob uzavření parku a jezera pásem privátních zahrad, vymístění infrastruktury výhradně na vnější obvod a udržení přírodního charakteru parku, to vše evokuje dojem obory. Charakter obory pak vytváří silný motiv pro pojmenování a individuální identifikaci s konceptem. Vnitřní park využívá a spravuje klub, umístěný na břehu jezera. Klub kontroluje jediný neprivátní vstup do obory.
Hmotové a prostorové řešení
Hmotové řešení podporuje koncept obory. Parcelace a zástavba jsou direktně orientovány do atraktivního prostředí obory jako by byly její přitažlivostí zmagnetizovány. Zatímco vně vzniká jasná racionální hranice, dovnitř jezera a parku vystřelují parcely a hmoty domů aby získaly co největší kontakt s přírodou. Hladina zástavby je zklidněná bez vertikálních akcentů.
Dispoziční řešení
Dispozice jsou komponovány na téma propojení interiéru s exteriérem v intenzivním typu zástavby. Strategie je volena tak, aby z horizontu běžného uživatele vznikal dojem velkorysého propojení s prostředím vnitřního parku a zároveň nebylo pohledově rušeno teritorium souseda. Příčné uspořádání na podélných hlubokých parcelách je hierarchizované od vstupních partií s parkováním majitele ev. hosta, přes podélný průchod domem až do reprezentativní společenské části přímo navazující na terasu a předzahrádku do jezera nebo vnitřního parku.
Standardní rodinný dům – ve dvou velikostních kategoriích, je řešen jako podélný dvoutrakt o celkové šířce traktu 9,5m. V přízemí je situována vstupní a společenská část domu včetně zázemí pro hosta. Ve druhém podkrovním podlaží je intimní ložnicové patro. Ložnice v podkroví jsou vždy orientovány tak, aby výhled z nich nenarušoval soukromí sousedních parcel.
Luxusní rodinné domy – jednopodlažní bungalovy na břehu jezera jsou dvojího typu, podélný dvou či troj trakt o šířce traktu 9,0m. V každém domě jsou striktně odděleny plochy soukromé a společenské, plochy servisní a technické.
Společenský a reprezentativní trakt je vždy v úzkém vztahu k jezeru. Buď je na břehu, nebo vybíhá ve formě domu na molu hluboko do vodní plochy. Parkování je navrženo v samostatných dvojgarážích a pod vstupní pergolou kryjící velkorysý předjezd. Intimní a ložnicové části jsou v samostatných křídlech domu.
Bytový dům - je řešen jako schodišťový. Do tří nadzemních podlaží jsou osově uspořádány dvojice bytů s rozsáhlými terasami. V přízemí jsou umístěny plošně nejnáročnější byty 4KK orientované napříč hmotou s ložnicemi na sever orientovanými do soukromých předzahrádek. Byty jsou doplněny vlastním parkováním do ulice a druhou předzahrádkou směrem do parku.
Ve 2NP jsou napříč situovány byty 3KK a ve 3np jsou navrženy byty 2KK. Byty v patře jsou doplněny terasami orientovanými do parku.
Kondominium
Návrh považuje za podstatné definování kondominia v jeho prostorové rovině. Centrální park – těžiště obory - do kterého se orientují jednotlivé rodinné domy je přirozeně vymezen oplocením samotných domů. Jednotlivé branky a brány jsou defakto střeženými vstupy do srdce areálu. Je na každém koho vpustí dál přes svůj dům.
Jedinou výjimkou je přístup ke klubovému zařízení – těžiště společenského života. Klubové zařízení je situováno na umělém ostrově. Přístup do soukromé části parku je přes uzavřenou zabezpečenou lávku. Vodní plochy jsou přirozenou hranicí mezi veřejným a soukromým.